menu-icon menu-icon
Domov

Oznamy pre klientov

 • 19.10.2016

Dôležité informácie - podvodné emaily zasielané v mene banky

Vážení klienti,

OTP Banka Slovensko, a.s. zaznamenala v posledných dňoch  zvýšený výskyt podvodných e-mailov zasielaných v mene banky. Podvodné e-maily obsahujú odkaz na falošnú webovú stránku veľmi podobnú prihlasovacej stránke elektronického bankovníctva OTP Banky Slovensko, a.s. a vyžadujú v rámci prihlasovacieho procesu zadanie viacerých citlivých a osobných údajov.

Upozorňujeme Vás, že banka od klientov takýmto spôsobom nikdy nevyžaduje prezradenie prihlasovacích a osobných údajov, prípadne viaceré autentifikačné alebo autorizačné údaje naraz. Kliknite pre viac informácií o podvodných emailoch a pravidlách ako sa chrániť.


 

 • 13.10.2016

Rekonštrukcia pobočky v Senci

Dovoľujeme si Vás informovať, že pobočka OTP Banky v Senci na Lichnerovej ulici 93 bude v období od 21.10.2016 do 23.10.2016 zatvorená z dôvodu jej rekonštrukcie. Pobočka bude znovu otvorená 24.10.2016 od 08:00 hod. v náhradných priestoroch na 1. poschodí (vstup do pobočky po zadnom vonkajšom schodisku).

Bankomat OTP Banky bude v tomto období mimo prevádzky t.j. od 20.10.2016 od 16:00 hod. do 25.10.2016 do 14:00 hod.

Ďakujeme za porozumenie.


 

 • 29.09.2016

Rekonštrukcia pobočky v Bratislave - Polus City Center

Dovoľujeme si Vás informovať, že pobočka OTP Banky Bratislava - Polus City Center (Vajnorská 100) bude v období od 28.10.2016 (piatok) do 2.12.2016 (piatok) zatvorená z dôvodu jej rekonštrukcie. Pobočka bude znovu otvorená 3.12.2016.

Bankomat OTP Banky bude mimo prevádzky iba 27.11.2016, od 28.112016 do 2.12.2016 bude k dispozícii na prízemí OC pri predajni H&M.

Najbližšiu pobočku nájdete na Blumentálskej 20, ktorá bude mať počas tejto rekonštrukcie predĺžené otváracie hodiny.

Predĺžené prevádzkové hodiny pobočky na Blumentálskej 20 v Bratislave:

Pondelok 09:00 - 19:00
Utorok 09:00 - 19:00
Streda 09:00 - 19:00
Štvrtok 09:00 - 19:00
Piatok 09:00 - 19:00
Sobota 10:00 - 18:00
Nedeľa 10:00 - 18:00

Ďakujeme za porozumenie.


 

 • 09.08.2016

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že s účinnosťou od 01.09.2016 sa upravujú prevádzkové hodiny pobočky OTP Banky Slovensko, a.s. v Prešove na Hlavnej ulici č. 13.

Nové prevádzkové hodiny pobočky v Prešove:

 Pondelok 08:00 - 17:00
 Utorok 08:00 - 17:00
 Streda 08:00 - 18:00
 Štvrtok 08:00 - 17:00
 Piatok 08:00 - 17:00

Ďakujeme za porozumenie.


 

 • 31.03.2016

Vážení klienti,


s účinnosťou od 01.04.2016 sa upravujú prevádzkové hodiny pobočky OTP Banky Slovensko, a.s. Kliknutím na obrázok nižšie sa vám zobrazí dokument, v ktorom je možné vidieť zmenu prevádzkových hodín pre konkrétnu pobočku. Zmena nastala v čase uzatvorenia pobočky počas obeda.

Ďakujeme za porozumenie.


    

 • 23.11.2015

Dôležité informácie - podvodné emaily zasielané v mene banky

Vážení klienti,

OTP Banka Slovensko, a.s. zaznamenala v posledných dňoch  zvýšený výskyt podvodných e-mailov zasielaných v mene banky. Podvodné e-maily obsahujú odkaz na falošnú webovú stránku veľmi podobnú prihlasovacej stránke elektronického bankovníctva OTP Banky Slovensko, a.s. a vyžadujú v rámci prihlasovacieho procesu zadanie viacerých citlivých a osobných údajov.

Upozorňujeme Vás, že banka od klientov takýmto spôsobom nikdy nevyžaduje prezradenie prihlasovacích a osobných údajov, prípadne viaceré autentifikačné alebo autorizačné údaje naraz.

Bezpečnostné pravidlá a odporúčania pri používaní elektronického bankovníctva nájdete na webových stránkach OTP Banky Slovensko, a.s. v sekcii Bezpečnosť  (www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-internet-bankingu).

V prípade, že ste prostredníctvom tohto podvodného formulára odoslali svoje  prihlasovacie údaje alebo tel. číslo, prosíme, bezodkladne si zmeňte prihlasovacie heslo a obráťte sa na Call Centrum na telefónnom čísle 0850 111 222 (zo zahraničia +421 2 5720 5080), alebo na najbližšiu ľubovoľnú pobočku banky.

Základné pravidlo pri bezpečnom používaní Internet bankingu:

 • Ešte pred vyplnením požadovaných vstupných údajov (PID, heslo) sa presvedčte o tom, že komunikácia naozaj prebieha medzi klientskym komunikačným zariadením a serverom banky a to kontrolou adresy v prehliadači, ktorá má vyzerať nasledovne: https://otpdirekt.otpbanka.sk a kontrolou certifikátu vydaného certifikačnou autoritou Verisign pre OTP Banku Slovensko, a.s. (dvojklikom na visiaci zámok v dolnej časti prehliadača). V prípade, že adresa je odlišná od uvedenej, alebo certifikát je neplatný, alebo nie je vydaný pre OTP Banku Slovensko, a.s. certifikačnou autoritou Verisign, je potrebné okamžite prerušiť spojenie.

Adresa v prehliadači - najčastejšie používané webové prehliadače

 • Internet Explorer

 • Mozilla Firefox

 • Google Chrome

 

Príklady podvodných emailov:

Príklad č.1:

Podvodný email je písaný v slovenčine, ale je možné postrehnúť zreteľné jazykové a štylistické chyby – pravdepodobne bol preklad realizovaný automatom. Preklik uvedený v maile vás smeruje na podvodnú prihlasovaciu stránku, ktorá sa podobá na stránku Internet bankingu OTP Banky. Tu môžete postrehnúť dve zásadné nezrovnalosti: url adresa v prehliadači nie je v tvare https://otpdirekt.otpbanka.sk a pri prihlasovaní ste dožadovaný o viac informácií ako je potrebné. OTP Banka pri prihlasovaní vyžaduje iba PID a heslo do IB.


Príklad č.2:

Verzia podvodného emailu v inom jazyku ako slovenčina.


 

 •   21.10.2015

Informácia o dočasnom pozastavení služby OTPpay

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás informovať, že z technických dôvodov je dočasne pozastavené poskytovanie služby OTPpay.

Ďakujeme za pochopenie a ospravedlňujeme sa za prípadné komplikácie.


 

 • 05.10.2015

Informácia o dočasnom zatvorení pobočky a nefunkčnosti bankomatu v Bratislave

Od 05.10.2015 bude dočasne zatvorená pobočka OTP Banky Bratislava - Apollo BC na ulici Prievozská 2/B, a to z dôvodu technických opatrení spoločnosti Apollo Property Management, s. r. o. Zároveň z týchto dôvodov bude aj bankomat OTP Banky mimo prevádzky. Radi vás obslúžime v ktorejkoľvek pobočke OTP Banky počas jej otváracích hodín. Najbližšiu pobočku nájdete v Bratislave na Blumentálskej 20.

Ďakujeme za pochopenie. 


    

 • 10.09.2015

Technická prestávka informačných systémov

Dňa 12.09.2015 v čase od 02:00 hod. do 05:00 hod. bude prebiehať technická prestávka z dôvodu zabezpečenia nevyhnutných prác na informačných systémoch banky.

Z uvedeného dôvodu nebudú prístupné služby elektronického bankovníctva.

Ďakujeme za porozumenie.


 

 • 29.05.2015

Úprava Cenníka pre obyvateľstvo a Cenníka pre podnikateľov a iné právnické subjekty

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás informovať o zmenách:

 • v Cenníku pre obyvateľstvo a
 • v Cenníku pre podnikateľov a iné právnické subjekty,

ktoré nadobudnú  účinnosť 1.8.2015. Zmenené Cenníky OTP Banky Slovensko, a. s.  sú od 01.06.2015 zverejnené na internetovej stránke banky a v obchodných priestoroch banky.

Zmeny súvisia so zmenou poplatku za vedenie majetkového účtu cenných papierov s účinnosťou od 01.08.2015. Uvedená zmena sa bude týkať klientov, u ktorých objem cenných papierov ku koncu mesiaca prekročí hodnotu 600 tis. €. Týmto klientom sa poplatok bude vypočítavať podľa objemu cenných papierov.  


  

 • 01.05.2015

Úprava Cenníka pre obyvateľstvo a Cenníka pre podnikateľov a iné právnické subjekty

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás informovať o zmenách:

 • v Cenníku pre obyvateľstvo a
 • v Cenníku pre podnikateľov a iné právnické subjekty,

ktoré nadobudnú  účinnosť 01.07.2015. Zmenené Cenníky OTP Banky Slovensko, a.s.  sú od 01.05.2015 zverejnené na internetovej stránke banky a v obchodných priestoroch banky.


  

 • 24.10.2014

Zasielanie platobných kariet poštou

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás informovať, že OTP Banka Slovensko od októbra 2014 pristúpila k zasielaniu obnovených platobných kariet Maestro a VISA Electron (vydané k účtom individuálnych klientov – fyzických osôb) prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu klienta. Znamená to, že po skončení platnosti vašej platobnej karty už nemusíte navštíviť pobočku banky, ale vám ju doručíme bezpečne priamo domov.

Platobné karty sú zasielané ako neaktívne. Pred prvým použitím je potrebné kartu na zadnej strane podpísať a aktivovať ju prvým zadaním PIN čísla v ľubovoľnom bankomate, resp pri platbe cez POS terminál po zadaní PIN. PIN číslo je rovnaké, ako na pôvodnej - expirovanej platobnej karte.

Typy platobných kariet zasielaných poštou:
Maestro int. PayPass, Csemadok, Ready<15, Ready<18, Ready<26, VISA Electron

SCROLL TO TOP