menu-icon menu-icon
Domov

Tlačivá na stiahnutie

Doklady, ktoré je potrebné predložiť Banke k schváleniu úveru a všeobecné informácie k úverom

Tlačivo Potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti (90 kB) je potrebné predložiť len v tom prípade, že vykonávate povolanie, ktoré nie je možné overiť v Sociálnej poisťovni.

Tlačivo Potvrdenie o výške daňovej povinnosti (195 kB) je potrebné predložiť v prípade, že svoj príjem dokladujete na základe daňového priznania.

Tlačivá Potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti a Potvrdenie o výške daňovej povinnosti sú vám k dispozícii aj v anglickom, maďarskomnemeckom jazyku.

Tlačivo Žiadosť o poskytnutie spotrebného úveru (361 kB).
Tlačivo Žiadosť o poskytnutie úveru na bývanie zabezpečené nehnuteľnosťou (1034 kB).
Tlačivo Žiadosť o poskytnutie hypotekárneho úveru na bývanie so štátnym príspevkom pre mladých (1034 kB).
Tlačivo Žiadosť o poskytnutie otp IDEAL (364 kB)

Tlačivo Poučenie o rozhodcovskej zmluve (131 kB)

 

SCROLL TO TOP