menu-icon menu-icon
Domov

Úrazové poistenie

Doplnková služba úrazové poistenie je určená pre držiteľov debetných kariet Maestro, Csemadok, VISA Electron, MasterCard Standard, MasterCard Business a MasterCard Gold.

Poistenie je poskytovaní v spolupráci s poisťovňou Groupama poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, P. O. Box 32, Miletičova 21, 821 08 Bratislava.


Uzatvorenie poistenia je možné:

  • pri žiadosti o vydanie platobnej karty
  • počas platnosti platobnej karty

Úrazové poistenie sa predáva v 3 variantoch, odlišujúcimi sa v zložkách poistenia a poistnými sumami. Poistenie sa vzťahuje sa na poistné udalosti vo všetkých krajinách sveta vrátane Slovenskej republiky.


Rozsah poistenia:

VARIANT A

  • smrť následkom úrazu – poistná suma 3 319,39 EUR

VARIANT B

  • smrť následkom úrazu – poistná suma 6 638,78 EUR
  • trvalé následky úrazu – poistná suma 2 489,54 EUR

VARIANT C

  • smrť následkom úrazu – poistná suma – 13 277,57 EUR
  • trvalé následky úrazu – poistná suma 4 979,09 EUR
SCROLL TO TOP