menu-icon menu-icon
Domov

AGROúver

Výhodný preklenovací úver na predfinancovanie rôznych druhov podpôr vyplácaných Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA). AGROúver rieši financovanie prevádzkových nákladov v priebehu roka v prípade, kedy potrebujete prekonať finančné ťažkosti v období zakladania úrody a jej zberu.

Výhody AGROúveru

 • finančné prostriedky až do výšky 100%z podpory vyplatenej v poslednom dotačnom roku
 • peniaze bezúčelovo priamo na váš bežný účet
 • čerpanie úveru v objeme a čase podľa vašich potrieb
 • jednorazové splatenie úveru z prostriedkov vyplatenej podpory
 • možnosť splatenia istiny a úrokov až na konci úverového vzťahu
 • jednoduché zabezpečenie
 • možnosť predčasného splatenia úveru bez poplatku


Kedy môžete získať AGROúver?

 • ste podnikateľský subjekt v oblasti poľnohospodárstva, ktorému zo zákona vyplýva nárok na poskytnutie podpory – priamych platieb
 • ste klientom aj neklientom banky


Podmienky poskytnutia AGROúveru:

 • na základe písomnej žiadosti o úver kedykoľvek v priebehu roka, aj v období pred podaním žiadosti o podporu na PPA
 • na základe vyhodnotenia požadovaných dokumentov, najmä účtovných výkazov za posledné dve účtovné obdobia a dokladu o výške podpory získanej za posledný dotačný rok
 • vo výške už od 3 000 eur, a to formou
  • kontokorentného alebo splátkového úveru na obdobie jedného dotačného roka alebo
  • úverového rámca až na obdobie štyroch dotačných rokov za podmienok stanovených bankou
 • za podmienky minimálneho zabezpečenia úveru vo forme
  • vinkulácie osobitného účtu pre prijatie priamych platieb alebo
  • záložného práva na pohľadávku z osobitného účtu pre prijatie priamych platieb
SCROLL TO TOP