menu-icon menu-icon
Domov

AGROúver

Výhodný preklenovací úver na predfinancovanie rôznych druhov priamych podpôr vyplácaných Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA). AGROúver rieši financovanie prevádzkových nákladov v priebehu roka a pomôže prekonať finančné ťažkosti hlavne v období zakladania úrody a jej zberu.

Výhody AGROúveru

 • finančné prostriedky až do výšky 100% z predpokladaných priamych podpôr na príslušný dotačný rok
 • peniaze bezúčelovo priamo na váš bežný účet
 • čerpanie úveru v objeme a čase podľa vašich potrieb
 • možnosť poskytnutia úveru na ďalší dotačný rok ešte pred vyplatením podpory za predchádzajúci rok
 • možnosť poskytnutia úveru aj na 2 dotačné roky
 • splatenie úveru z prostriedkov vyplatenej podpory
 • možnosť splatenia istiny a úrokov až na konci úverového vzťahu
 • jednoduché zabezpečenie
 • možnosť predčasného splatenia úveru bez poplatku
 • vedenie dotačného účtu zdarma

 

Chcem AGRO úver

Polia označené * sú povinné

Podmienky pre poskytnutie AGROúveru

AGROúver na 1 dotačný rok

 • na predfinancovanie všetkých druhov priamych podpôr vyplácaných PPA
 • od 3 000 eur
 • až do výšky 100% z predpokladaných priamych podpôr na príslušný dotačný rok
 • vo forme
  • splátkového úveru alebo aj kontokorentného úveru na obdobie 1 dotačného roka
  • úverového rámca na poskytnutie úveru/úverov na obdobie 1 dotačného roka s možnosťou opakovaného čerpania úveru/úverov max. počas štyroch dotačných rokov
 • splatnosť úveru - do vyplatenia dotácie, najneskôr však do 30.6. roka nasledujúceho po financovanom dotačnom roku
 • zabezpečenie úveru minimálne vo forme
  • vinkulácie osobitného účtu pre prijatie priamych platieb alebo
  • záložného práva na pohľadávku z osobitného účtu pre prijatie priamych platieb

 AGROúver na 2 dotačné roky

 • na predfinancovanie vybraných druhov priamych podpôr vyplácaných PPA
  • jednotná platba na plochu, tzv. SAPS
  • platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie
  • platba pre mladých poľnohospodárov
 • od 3 000 eur
 • až do výšky 100% z predpokladaných priamych podpôr na príslušný financovaný dotačný rok
 • vo forme úverového rámca na poskytnutie splátkového úveru na obdobie 2 dotačných rokov, s možnosťou opakovaného čerpania úveru v ďalších dotačných rokoch až do konca prebiehajúceho programového obdobia
 • vyplatenie finančných prostriedkov za dva dotačné roky už v prvom roku financovania
 • splatenie úveru z dvoch vyplatených dotácii
 • splatnosť úveru do 30.6. roka nasledujúceho po poslednom financovanom dotačnom roku
 • zabezpečenie úveru minimálne vo forme
  • vinkulácie osobitného účtu pre prijatie priamych platieb alebo
  • záložného práva na pohľadávku z osobitného účtu pre prijatie priamych platieb

 Všeobecné parametre:

 • predloženie písomnej žiadosti o úver kedykoľvek v priebehu roka, aj v období pred podaním žiadosti o podporu na PPA
 • predloženie dokladu o výške podpory získanej za posledný dotačný rok a ďalších požadovaných podkladov
 • a po splnení bankou stanovených podmienok pre poskytovanie úverov
SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.