menu-icon menu-icon
Domov

AGROúver

Výhodný preklenovací úver na predfinancovanie rôznych druhov priamych podpôr vyplácaných Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA). AGROúver rieši financovanie prevádzkových nákladov v priebehu roka a pomôže prekonať finančné ťažkosti hlavne v období zakladania úrody a jej zberu.

Mám záujem o nezáväznú ponuku

Polia označené * sú povinné

Výhody AGROúveru

  • finančné prostriedky až do výšky 100% z predpokladaných priamych podpôr na príslušný dotačný rok
  • peniaze bezúčelovo priamo na váš bežný účet
  • čerpanie úveru v objeme a čase podľa vašich potrieb
  • možnosť poskytnutia úveru na ďalší dotačný rok ešte pred vyplatením podpory za predchádzajúci rok
  • možnosť poskytnutia úveru aj na 2 dotačné roky
  • splatenie úveru z prostriedkov vyplatenej podpory
  • možnosť splatenia istiny a úrokov až na konci úverového vzťahu
  • jednoduché zabezpečenie
  • možnosť predčasného splatenia úveru bez poplatku
  • vedenie dotačného účtu zdarma

 

Kedy môžete získať AGROúver?

  • ste podnikateľský subjekt v oblasti poľnohospodárstva, ktorému zo zákona vyplýva nárok na poskytnutie podpory – priamych platieb
  • ste klientom aj neklientom banky

 

Štandardne ponúkame

AGROúver na 1 dotačný rok

  • na predfinancovanie všetkých druhov priamych podpôr vyplácaných PPA
  • od 3 000 eur
  • až do výšky 100% z predpokladaných priamych podpôr na príslušný dotačný rok
  • vo forme
    • splátkového úveru alebo aj kontokorentného úveru na obdobie 1 dotačného roka
    • úverového rámca na poskytnutie úveru/úverov na obdobie 1 dotačného roka s možnosťou opakovaného čerpania úveru/úverov max. počas štyroch dotačných rokov
  • splatnosť úveru - do vyplatenia dotácie, najneskôr však do 30.6. roka nasledujúceho po financovanom dotačnom roku
  • zabezpečenie úveru minimálne vo forme
    • vinkulácie osobitného účtu pre prijatie priamych platieb alebo
    • záložného práva na pohľadávku z osobitného účtu pre prijatie priamych platieb

 AGROúver na 2 dotačné roky

  • na predfinancovanie vybraných druhov priamych podpôr vyplácaných PPA
    • jednotná platba na plochu, tzv. SAPS
    • platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie
    • platba pre mladých poľnohospodárov
  • od 3 000 eur
  • až do výšky 100% z predpokladaných priamych podpôr na príslušný financovaný dotačný rok
  • vo forme úverového rámca na poskytnutie splátkového úveru na obdobie 2 dotačných rokov, s možnosťou opakovaného čerpania úveru v ďalších dotačných rokoch až do konca prebiehajúceho programového obdobia
  • vyplatenie finančných prostriedkov za dva dotačné roky už v prvom roku financovania
  • splatenie úveru z dvoch vyplatených dotácii
  • splatnosť úveru do 30.6. roka nasledujúceho po poslednom financovanom dotačnom roku
  • zabezpečenie úveru minimálne vo forme
    • vinkulácie osobitného účtu pre prijatie priamych platieb alebo
    • záložného práva na pohľadávku z osobitného účtu pre prijatie priamych platieb

 

Podmienky poskytnutia AGROúveru:

  • predloženie písomnej žiadosti o úver kedykoľvek v priebehu roka, aj v období pred podaním žiadosti o podporu na PPA
  • predloženie dokladu o výške podpory získanej za posledný dotačný rok a ďalších požadovaných podkladov
  • a po splnení bankou stanovených podmienok pre poskytovanie úverov
SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.