menu-icon menu-icon
Domov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Žiadateľ berie na vedomie, že pre účely uzatvorenia zmluvy bude žiadosť o úverový produkt OTP Banky Slovensko, a.s. predmetom automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania, ktoré bude mať právne účinky, ktoré sa žiadateľa týkajú. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania žiadateľa bude spočívať v hodnotení osobných aspektov týkajúcich sa žiadateľa, a to údajov uvedených v žiadosti, sociologických dát a údajov o platobnej schopnosti, ktorých vyhodnotením mu bude pridelený rating a identifikácia neakceptovateľných záznamov, ktorého výsledkom je rozhodnutie o poskytnutí úverového produktu alebo o zamietnutí žiadosti o poskytnutie úverového produktu.  

V súvislosti s automatizovaným rozhodovaním vrátane profilovania, prijala OTP Banka Slovensko, a.s. opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, najmä:

  1. žiadateľ má právo na ľudský zásah do automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania zo strany OTP Banky Slovensko, a.s.,
  2. právo vyjadriť svoje stanovisko k výsledku automatizovaného rozhodovania ako aj právo napadnúť takéto rozhodnutie.

Tieto práva je možné uplatniť na základe písomnej žiadosti  podanej na pobočke OTP Banky Slovensko, a.s.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú žiadateľovi poskytnuté v podobe informácií na pobočke a webovej stránke. V prípade ďalších otázok ohľadom ochrany osobných údajov v OTP Banke sa Žiadateľ môže obrátiť s dotazom na e-mail: zodpovednaosoba@otpbanka.sk.

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.