menu-icon menu-icon
Domov

Balíky služieb k účtom

S balíkmi služieb môžete jednoducho a výhodne získať okrem vedenia bežného účtu aj najpoužívanejšie bankové transakcie a služby za jeden mesačný poplatok. Navyše, výhodou pre nových klientov je možnosť až 100% zľavy z ceny balíka po dobu 1 roka (viac informácií na stránke nižšie).

Ponúkame vám možnosť zriadenia štyroch druhov balíkov k účtom otp BIZNIS konto, otp FOND konto, otp CITY konto a k otp CREDO konto. Vyberte si balík služieb, ktorý bude najviac vyhovovať vašim potrebám:

  • Balík služieb PLUS - základný balík s cenou, ktorá patrí medzi najlepšie na trhu
  • Balík služieb EXTRA - štandardný balík s výhodnou cenou
  • Balík služieb MAX - balík pre klientov s väčším počtom transakcií
  • Balík služieb MAX XXL - balík pre náročných klientov s vysokým počtom transakcií
  OTP BIZNIS KONTO PLUS OTP BIZNIS KONTO EXTRA OTP BIZNIS KONTO MAX OTP BIZNIS KONTO MAX XXL
Cena produktového balíka (mesačne) 5,00 € 12,50 € 21,50 € 24,00 €
Služby zahrnuté v balíku        
Zriadenie a vedenie účtu áno áno áno áno
Počet transakcií v rámci ceny balíka 20* 50* 200* 350*
Obsah balíka        
Kreditné transakcie bezhotovostné áno áno áno 150
Debetné transakcie cez elektronické bankovníctvo áno áno áno 100
Debetné transakcie v rámci OTP Banky podané v pobočke áno áno áno -
Debetné transakcie do inej banky podané v pobočke - - áno -
Debetné transakcie platobnou kartou cez EFT POS terminál áno áno áno 70
Debetné transakcie výber z bankomatu OTP Banky na území SR áno áno áno -
Hotovostné vklady áno áno áno 30
Vydanie 2 platobných kariet Maestro alebo VISA Electron áno áno - -
Vydanie a obnova 3 platobných kariet podľa výberu klienta ** - - áno áno
Výpis z účtu 1x mesačne osobné prevzatie alebo zaslanie poštou v rámci SR áno áno áno áno
Zriadenie elektronického bankovníctva áno áno áno áno
otp Premium konto áno áno áno áno
Prenájom bezpečnostnej schránky - - áno áno
Voliteľná ponuka        
Možnosť získania úverových produktov , poskytnutie povoleného debetného zostatku (po splnení podmienok na poskytnutie úveru, resp. povoleného debetu) áno áno áno áno
Úvodná informácia k problematike EÚ fondov, vydanie nezáväzného/záväzného úverového prísľubu áno áno áno áno

* Počíta sa vždy prvých 20/50/200 transakcii zahrnutých v príslušnom balíku služieb v ľubovoľnej kombinácii.
** Embosované PK po splnení podmienok banky dostupných v obchodných miestach banky.

VÝHODA PRE NOVÝCH KLIENTOV - zľava až 100% z ceny balíka služieb k účtu

Výška zľavy pre nových klientov pri jednotlivých balíkoch pre prvých 12 mesiacov vedenia účtu:

  • Balík PLUS: 100% zľava z poplatku za balík služieb PLUS
  • Balík EXTRA: 50% zľava z poplatku za balík služieb EXTRA
  • Balík MAX: 25% zľava z poplatku za balík služieb MAX
  • Balík MAX XXL: 25% zľava z poplatku za balík služieb MAX XXL

Novými klientami sú klienti, ktorí pred zriadením nového otp BIZNIS konta s balíkom neboli klientmi OTP Banky Slovensko. Zľavu je možné zriadiť pre korporátnych klientov ktorí sú zaradení v segmente mikro klienti alebo mass corporate. Bližšie informácie o možnosti uplatnenia zľavy získate v ktorejkoľvek pobočke OTP Banky.

BONUSY:

1. Ponuka produktu otp PREMIUM Konto k balíkom služieb.

Produkt je určený na účely  prevodu dotácií z fondov EÚ alebo zo štátneho rozpočtu. Pre klientov, ktorí majú zriadený balík služieb, sú zriadenie, vedenie a všetky transakcie na otp PREMIUM konte bezplatné.

2. Možnosť získania úverových produktov s aktuálne platnými benefitmi (po splnení podmienok na poskytnutie úveru).

SCROLL TO TOP