menu-icon menu-icon
Domov

Banková záruka v prospech ŠFRB

Realizujete obnovu bytového domu a požiadali ste o podporu Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB)? OTP Banka vám v prípade potreby vystaví bankovú záruku.

Výhody bankovej záruky v prospech ŠFRB

 • banková záruka do 100 % výšky úveru poskytnutého zo strany ŠFRB
 • na obdobie splácania úveru


Kedy môžete získať bankovú záruku v prospech ŠFRB?

 • ste spoločenstvo vlastníkov bytov zriadené na správu bytového domu
 • ste vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu v správe správcovskej spoločnosti/ bytového družstva na základe uzatvorenej Zmluvy o výkone správy
 • ak potrebujete zabezpečiť úver poskytovaný z prostriedkov ŠFRB na obnovu bytových budov v zmysle zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších zmien


Podmienky poskytnutia bankovej záruky v prospech ŠFRB

 • forma zabezpečenia úveru
  • vinkulácia fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške min. 2 mesačných splátok istiny a úrokov
  • záložné právo na pohľadávky fondu opráv, prevádzky a údržby
 • po odsúhlasení investície, podmienok bankovej záruky a formy zabezpečenia bankovej záruky najmenej dvojtretinovou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu
 • po splnení ostatných bankou stanovených podmienok pre poskytnutie bankovej záruky

 

 

 

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.