menu-icon menu-icon
Domov

Bankové záruky

Potrebujete rozšíriť realizáciu vašich obchodných príležitostí s eliminovaním obchodného rizika a viazanosti prostriedkov? Banková záruka je písomný záväzok zaručujúci uspokojenie veriteľa do určitej výšky peňažnej sumy, podľa obsahu záručnej listiny v prípade, ak určitá tretia osoba (dlžník) nesplní záväzok alebo sa nesplnia iné podmienky určené v záručnej listine.

Výhody bankovej záruky

 • eliminácia obchodného rizika a možnosť jeho aktívneho riadenia
 • možnosť dohodnúť výhodnejšie podmienky kontraktu v porovnaní s kontraktom bez ručenia
 • zvýšenie konkurencieschopnosti ponuky v porovnaní s inými ponukami
 • možnosť získať nové kontrakty
 • úspora likvidnej hotovosti, ktorá by inak musela byť viazaná na zabezpečenie ručenia obchodných kontraktov

 
Banková záruka je určená pre:

 • klienta importéra – odberateľa, ako ručenie za zaplatenie dodaného tovaru alebo služieb
 • klienta exportéra – dodávateľa, ako ručenie za dodávku tovaru alebo služieb v dohodnutom rozsahu a s dohodnutými parametrami
 • iného klienta, ako ručenie za iné záväzky (voči colným orgánom, voči iným finančným ústavom za splatenie úveru a pod.)

 
OTP Banka vystavuje bankové záruky:

 • priamo v prospech beneficienta (veriteľa) tuzemského alebo zahraničného
 • nepriamo – prostredníctvom korešpondenčnej banky (protizáruka), ak zahraničný subjekt požaduje bankovú záruku vystavenú inou bankou ako OTP Banka Slovensko, a.s.


Druhy bankových záruk:

 • záruka za zaplatenie splátok úveru
 • záruka za zaplatenie tovaru alebo služieb
 • aval zmenky
 • colná záruka
 • ponuková záruka – tendrová
 • záruka za riadne vykonanie – kaucia
 • dodávateľská záruka
 • zálohová záruka – akontačná
 • sľub odškodnenia – indemnita
SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.