menu-icon menu-icon
Domov

Bezpečné používanie Internet bankingu

V záujme bezpečného využívania bankových služieb - najmä Internet bankingu - OTP Banka Slovensko zaviedla celý rad bezpečnostných opatrení. Miera bezpečnosti tejto služby je však vo veľkej miere závislá od zabezpečenia klientskych počítačov a od správania sa klientov.

Odporúčania pre klientov

Aké sú možné hrozby?

V poslednej dobe sa rozšírili útoky, pri ktorých sa jedná o snahu vylákať od klientov bánk ich osobné údaje, resp. prístupové kódy (heslo, PIN, čísla platobných kariet, a pod.). Snahou útočníkov je získať tieto údaje napr. prostredníctvom e-mailových správ zaslaných klientom v mene bánk, alebo presmerovaním klientov na falošnú stránku, ktorá na prvý pohľad vyzerá identicky so stránkou banky, a na ktorej sa vyžaduje zadanie prístupových údajov.

Ako sa správať bezpečne?

V záujme dosiahnutia čo najvyššieho stupňa bezpečnosti odporúčame klientom riadiť sa nasledovnými zásadami:

 • pre využitie služieb elektronického bankovníctva cez internet používať komunikačné zariadenie, ktoré je vybavené antivírusovým programom s pravidelne aktualizovanou databázou (chráni proti vírusom, škodlivým kódom, trójskym koňom a pod.) a bezpečnostnou bránou firewall (medzi inými chráni proti neautorizovanému vstupu z prostredia internetu),
 • používať anti-spyware a anti-adware aplikácie,
 • aplikovať aktualizácie a bezpečnostné záplaty používaného operačného systému a webového prehliadača,
 • bezpečnosť webového prehliadača podľa možnosti nastaviť na najvyššiu úroveň,
 • výber a konfiguráciu bezpečnostných prvkov vykonávať odborným spôsobom,
 • nepristupovať do systému elektronického bankovníctva z verejne používaných prístupových bodov, ako sú Internetové kaviarne, verejné nezabezpečené siete, neznáme počítače a pod.,
 • neotvárať www stránky kliknutím na odkazy (hyperlinky) zaslané prostredníctvom e-mailových správ v mene banky, a neposkytnúť svoje údaje prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefónu. Banka nikdy neoslovuje svojich klientov takýmto spôsobom a nežiada od nich prihlasovacie údaje touto cestou,
 • neotvárať prílohy z nevyžiadanej elektronickej pošty,
 • neinštalovať nevyžiadaný softvér z www stránok alebo zaslaný elektronickou poštou,
 • chrániť svoje prihlasovacie údaje a autorizačné nástroje pred zneužitím,
 • v prípade použitia Internet bankingu ešte pred vyplnením požadovaných vstupných údajov (PID, heslo) sa presvedčiť o tom, že komunikácia naozaj prebieha medzi klientskym komunikačným zariadením a serverom banky a to kontrolou adresy v prehliadači, ktorá má vyzerať nasledovne: https://otpdirekt.otpbanka.sk a kontrolou certifikátu vydaného certifikačnou autoritou Verisign pre OTP Banku Slovensko, a.s. (dvojklikom na visiaci zámok v dolnej časti prehliadača). V prípade, že adresa je odlišná od uvedenej, alebo certifikát je neplatný, alebo nie je vydaný pre OTP Banku Slovensko, a.s. certifikačnou autoritou Verisign, je potrebné okamžite prerušiť spojenie.

Najčastejšie používane webové prehliadače

 • Internet Explorer

 • Mozilla Firefox

 • Google Chrome

Dôležité

Banka od klientov nikdy nevyžaduje prezradenie prihlasovacích údajov alebo viaceré autentifikačné alebo autorizačné údaje naraz (napr. viacero polí z GRID karty pri jednom overení transakcie alebo prihlásenia a pod.).

Kontaktujte nás

Ak existuje akékoľvek podozrenie na zneužitie údajov, je potrebné bezodkladne túto skutočnosť nahlásiť banke - v ľubovoľnej pobočke banky alebo prostredníctvom Call Centra na telefónnom čísle 0850 111 222 (zo zahraničia +421 2 5720 5080). Banka pristúpi k zablokovaniu a zneplatneniu všetkých potrebných prihlasovacích údajov a bezpečnostných nástrojov. Následne po prešetrení daného prípadu môžu byť klientovi vydané nové bezpečnostné nástroje.

SCROLL TO TOP