menu-icon menu-icon
Domov

Bezpečné používanie Internet bankingu

V záujme bezpečného využívania bankových služieb - najmä Internet bankingu - OTP Banka Slovensko zaviedla celý rad bezpečnostných opatrení. Miera bezpečnosti tejto služby je však vo veľkej miere závislá od zabezpečenia klientskych počítačov a od správania sa klientov.

Odporúčania pre klientov

Aké sú možné hrozby?

V poslednej dobe sa rozšírili útoky, pri ktorých sa jedná o snahu vylákať od klientov bánk ich osobné údaje, resp. prístupové kódy (heslo, PIN, čísla platobných kariet, a pod.). Snahou útočníkov je získať tieto údaje napr. prostredníctvom e-mailových správ zaslaných klientom v mene bánk, alebo presmerovaním klientov na falošnú stránku, ktorá na prvý pohľad vyzerá identicky so stránkou banky, a na ktorej sa vyžaduje zadanie prístupových údajov.

Ako sa správať bezpečne?

V záujme dosiahnutia čo najvyššieho stupňa bezpečnosti odporúčame klientom riadiť sa nasledovnými zásadami:

 • pre využitie služieb elektronického bankovníctva cez internet používať komunikačné zariadenie, ktoré je vybavené antivírusovým programom s pravidelne aktualizovanou databázou (chráni proti vírusom, škodlivým kódom, trójskym koňom a pod.) a bezpečnostnou bránou firewall (medzi inými chráni proti neautorizovanému vstupu z prostredia internetu),
 • používať anti-spyware a anti-adware aplikácie,
 • aplikovať aktualizácie a bezpečnostné záplaty používaného operačného systému a webového prehliadača,
 • bezpečnosť webového prehliadača podľa možnosti nastaviť na najvyššiu úroveň,
 • výber a konfiguráciu bezpečnostných prvkov vykonávať odborným spôsobom,
 • nepristupovať do systému elektronického bankovníctva z verejne používaných prístupových bodov, ako sú Internetové kaviarne, verejné nezabezpečené siete, neznáme počítače a pod.,
 • neotvárať www stránky kliknutím na odkazy (hyperlinky) zaslané prostredníctvom e-mailových správ v mene banky, a neposkytnúť svoje údaje prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefónu. Banka nikdy neoslovuje svojich klientov takýmto spôsobom a nežiada od nich prihlasovacie údaje touto cestou,
 • neotvárať prílohy z nevyžiadanej elektronickej pošty,
 • neinštalovať nevyžiadaný softvér z www stránok alebo zaslaný elektronickou poštou,
 • chrániť svoje prihlasovacie údaje a autorizačné nástroje pred zneužitím,
 • v prípade použitia Internet bankingu ešte pred vyplnením požadovaných vstupných údajov (PID, heslo) sa presvedčiť o tom, že komunikácia naozaj prebieha medzi klientskym komunikačným zariadením a serverom banky a to kontrolou adresy v prehliadači, ktorá má vyzerať nasledovne: https://otpdirekt.otpbanka.sk/login/login_main_jelszoalapu.jsp a kontrolou certifikátu vydaného certifikačnou autoritou DigiCert pre OTP Banku Slovensko, a.s. (dvojklikom na visiaci zámok v prehliadači). V prípade, že adresa je odlišná od uvedenej, alebo certifikát je neplatný, alebo nie je vydaný pre OTP Banku Slovensko, a.s. certifikačnou autoritou DigiCert, je potrebné okamžite prerušiť spojenie.

 

Dôležité

Banka od klientov nikdy nevyžaduje prezradenie prihlasovacích údajov alebo viaceré autentifikačné alebo autorizačné údaje naraz.

Kontaktujte nás

Ak existuje akékoľvek podozrenie na zneužitie údajov, je potrebné bezodkladne túto skutočnosť nahlásiť banke - v ľubovoľnej pobočke banky alebo prostredníctvom Call Centra na telefónnom čísle 0850 111 222 (zo zahraničia +421 2 5720 5080). Banka pristúpi k zablokovaniu a zneplatneniu všetkých potrebných prihlasovacích údajov a bezpečnostných nástrojov. Následne po prešetrení daného prípadu môžu byť klientovi vydané nové bezpečnostné nástroje.

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.