menu-icon menu-icon
Domov

Bezpečné používanie Mobil bankingu (MB)

Odporúčania pre klientov

Ako sa správať bezpečne?

V záujme dosiahnutia čo najvyššieho stupňa bezpečnosti odporúčame klientom riadiť sa nasledovnými zásadami:

 • aktivovať služby MB a používať MB len na dôveryhodných mobilných zariadeniach, ktoré majú pravidelne aktualizovaný operačný systém,
 • chrániť mobilný PIN a udržiavať ho v tajnosti,
 • nepoužívať príliš jednoduchý PIN (napr. 1234, 0000 a pod.),
 • používať mobilné aplikácie banky výhradne z oficiálnych obchodov AppStore a GooglePlay,
 • používať aplikácie na zariadeniach iba z oficiálnych obchodov AppStore a GooglePlay, resp. z iných iba overených a dôveryhodných zdrojov,
 • chrániť zariadenia, z ktorých sa pristupuje k službám MB, pred vírusmi, škodlivým kódom,
 • v prípade operačných systémov Android používať antivírusovú aplikáciu,
 • chrániť zariadenia, z ktorých sa pristupuje k službám MB pred neoprávneným zneužitím inou osobou, napr. pri strate alebo krádeži zariadenia, nastavením vstupného hesla, kódu alebo podľa možností konkrétneho zariadenia nastavením automatického uzamykania zariadenia,
 • nepoužívať služby MB z neznámych a nezabezpečených verejne dostupných bezdrôtových sietí (preferovať dátové pripojenie mobilných operátorov),
 • nepoužívať služby MB na tzv. rooted/jailbreak zariadeniach,
 • neodpovedať na e-maily a telefonáty, v ktorých by ktokoľvek, vrátane osôb vydávajúcich sa za zamestnancov Banky, žiadal o poskytnutie vašich autorizačných údajov údajov a PINu.

Kontaktujte nás

Ak existuje akékoľvek podozrenie na zneužitie údajov, pri strate alebo krádeži zariadenia s aktivovanou mobilnou aplikáciou banky, je potrebné bezodkladne túto skutočnosť nahlásiť banke, a to v ľubovoľnej pobočke OTP Banky alebo prostredníctvom Call Centra na telefónnom čísle 0850 111 222 (zo zahraničia +421 2 5720 5080). Banka pristúpi k deaktivácii mobilnej aplikácie alebo k zablokovaniu služby alebo k zneplatneniu všetkých potrebných prihlasovacích údajov a bezpečnostných nástrojov. Následne po prešetrení daného prípadu môžu byť klientovi vydané nové bezpečnostné nástroje.

SCROLL TO TOP