menu-icon menu-icon
Domov

Bezpečné používanie Mobil bankingu (MB)

Odporúčania pre klientov

Ako sa správať bezpečne?

V záujme dosiahnutia čo najvyššieho stupňa bezpečnosti odporúčame klientom riadiť sa nasledovnými zásadami:

 • aktivovať služby MB a používať MB len na dôveryhodných mobilných zariadeniach, ktoré majú pravidelne aktualizovaný operačný systém,
 • chrániť mobilný PIN a udržiavať ho v tajnosti,
 • nepoužívať príliš jednoduchý PIN (napr. 1234, 0000 a pod.),
 • používať mobilné aplikácie banky výhradne z oficiálnych obchodov AppStore a GooglePlay,
 • používať aplikácie na zariadeniach iba z oficiálnych obchodov AppStore a GooglePlay, resp. z iných iba overených a dôveryhodných zdrojov,
 • chrániť zariadenia, z ktorých sa pristupuje k službám MB, pred vírusmi, škodlivým kódom,
 • v prípade operačných systémov Android používať antivírusovú aplikáciu,
 • chrániť zariadenia, z ktorých sa pristupuje k službám MB pred neoprávneným zneužitím inou osobou, napr. pri strate alebo krádeži zariadenia, nastavením vstupného hesla, kódu alebo podľa možností konkrétneho zariadenia nastavením automatického uzamykania zariadenia,
 • nepoužívať služby MB z neznámych a nezabezpečených verejne dostupných bezdrôtových sietí (preferovať dátové pripojenie mobilných operátorov),
 • nepoužívať služby MB na tzv. rooted/jailbreak zariadeniach,
 • neodpovedať na e-maily a telefonáty, v ktorých by ktokoľvek, vrátane osôb vydávajúcich sa za zamestnancov Banky, žiadal o poskytnutie vašich autorizačných údajov údajov a PINu.

Kontaktujte nás

Ak existuje akékoľvek podozrenie na zneužitie údajov, pri strate alebo krádeži zariadenia s aktivovanou mobilnou aplikáciou banky, je potrebné bezodkladne túto skutočnosť nahlásiť banke, a to v ľubovoľnej pobočke OTP Banky alebo prostredníctvom Call Centra na telefónnom čísle 0850 111 222 (zo zahraničia +421 2 5720 5080). Banka pristúpi k deaktivácii mobilnej aplikácie alebo k zablokovaniu služby alebo k zneplatneniu všetkých potrebných prihlasovacích údajov a bezpečnostných nástrojov. Následne po prešetrení daného prípadu môžu byť klientovi vydané nové bezpečnostné nástroje.

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.