menu-icon menu-icon
Domov

Bezpečné používanie platobných kariet

Odporúčania a upozornenia pre držiteľov platobných kariet.

Chráňte platobnú kartu a PIN kód

 • Pri prevzatí alebo doručení platobnej karty si kartu na zadnej strane hneď podpíšte
 • Platobnú kartu uschovávajte na bezpečnom mieste tak, aby ste mali o nej vždy prehľad a aby ste včas odhalili jej stratu alebo krádež.
 • Ak kartu stratíte, kartu vám odcudzia alebo ak máte podozrenie, že mohla byť zneužitá inou osobou, kartu ihneď zablokujte v spol. First Data na tel. č. + 421 2 68 28 5777, + 421 2 68 28 5750 (telefónne číslo pre blokáciu karty si poznamenajte a majte ho vždy pri sebe). Blokáciu karty následne nahláste aj na obchodnom mieste banky.
 • Kartu chráňte pred magnetickým poľom a mechanickým poškodením. V prípade poškodenia karty požiadajte banku o opätovné vydanie platobnej karty.
 • PIN - osobné identifikačné číslo je oznámené iba držiteľovi karty a slúži na identifikáciu totožnosti držiteľa karty.
 • Venujte pozornosť utajeniu PIN čísla, nikdy ho nezapisujte na platobnú kartu, neodkladajte si ho do peňaženky, ani do mobilného telefónu a nikdy ho neprezrádzajte iným osobám (ani zamestnancom banky, polícii a ani rodinným príslušníkom).
 • Pokiaľ PIN k svojej karte zabudnete - nepamätáte si ho, môžete požiadať banku o jeho opätovné vytlačenie.
 • Ak vám PIN číslo nevyhovuje alebo je ťažko zapamätateľné, môžete si ho zmeniť v ktoromkoľvek bankomate našej banky.
 • Pri výbere z bankomatu alebo pri platbe u obchodníka zadávajte PIN číslo tak, aby ho nemohla odpozorovať cudzia osoba. Pri zadávaní PIN odporúčame zakryť klávesnicu druhou rukou.

 
Platby za tovary a služby u obchodníka

 • Pri platbe kartou u obchodníka nespúšťajte platobnú kartu z dohľadu, pred zadaním PIN čísla alebo pred podpisom si skontrolujte výšku celkovej sumy ktorú potvrdzujete.
 • Starostlivo si uschovajte doklady z platieb platobnou kartou a zaúčtované transakcie si porovnajte s výpisom z účtu a v prípade reklamácie ich predložte banke.
 • Skontrolujte, či vám obchodník vrátil platobnú kartu s vaším menom.

 
Platby za tovary a služby prostredníctvom internetu

Ak sa rozhodnete použiť svoju platobnú kartu na platby za tovar a služby prostredníctvom internetu:

 • Presvedčte sa, či internetový obchodník akceptuje vašu platobnú kartu – na stránke obchodníka hľadajte logo, ktoré je uvedené na vašej platobnej karte
 • Pri používaní platobnej karty na platby za nákupy cez internet používajte iba bezpečné a overené stránky.
 • Pred poskytnutím údajov o karte sa presvedčte, či údaje o vašej karte sú prenášané bezpečným spôsobom a stránka je zabezpečená certifikátom (SSL, resp. SET). Bezpečnú stránku spoznáte podľa adresy začínajúcej https:// v adresnom riadku a ikony zámku alebo podľa loga MasterCard SecureCode alebo Verified by VISA.

 • Iné ako bezpečné stránky pre platbu kartou za nákup cez internet nepoužívajte.
 • Pred potvrdením objednávky si pozorne prečítajte obchodné podmienky, informácie o pravidelných poplatkoch a zaznamenajte si e-mailovú adresu obchodníka pre prípad stornovania objednávky,
 • Vyžiadajte si od obchodníka potvrdenie objednávky a uchovajte si ho pre prípad reklamácie alebo kontroly zaúčtovanej transakcie.
 • Pri platení kartou cez internet zadávate z platobnej karty tieto údaje:  
  • číslo karty = 16 miestne číslo na prednej strane karty,
  • platnosť karty = dátum dokedy je karta platná (mesiac/rok), uvedené na prednej strane karty
  • CVV/CVC kód = 3 miestne číslo na zadnej strane karty vedľa/na podpisovom prúžku
  • V žiadnom prípade nezverejňujte svoj PIN !


Používanie bankomatu

 • Pri bankomate si nenechajte od nikoho radiť a riaďte sa len pokynmi uvedenými na obrazovke bankomatu.
 • Zabráňte odpozeraniu PIN čísla inou osobou, pri zadávaní PIN zakryte klávesnicu druhou rukou.
 • Ak vám platobnú kartu zadrží bankomat bez evidentného dôvodu, kartu zablokujte na tel. č. v spol. First Data na tel. č. + 421 2 68 28 5777, + 421 2 68 28 5750.


Užitočné informácie        

 • Pred cestou do zahraničia si v dostatočnom predstihu skontrolujte, či je vaša platobná karta platná a či je váš denný limit karty dostatočný.
 • Dajte si pozor na zadržanie platobnej karty z dôvodu zadania nesprávneho PIN čísla. V priebehu kalendárneho dňa môžete 3x zadať nesprávne PIN, pri ďalšom pokuse o transakciu v daný deň bude vaša platobná karta zadržaná.
 • Zvýšte si bezpečnosť karty aktiváciou služby zasielania SMS notifikácií alebo e-mailových správ po každom použití karty v Internet bankingu. Pokiaľ obdržíte správu o transakcii, ktorú ste nerealizovali, platobnú kartu čo najskôr zablokujte v spol. First Data na tel. č. + 421 2 68 28 5777, + 421 2 68 28 5750.
 • Pravidelne si kontrolujte výpisy z účtu, SMS notifikácie a zistené nezrovnalosti ihneď oznámte banke.
 • Strážime bezpečnosť vašej platobnej karty. Transakcie vykonané vašou kartou monitorujeme a v záujme ochrany vašich peňazí vás môže kontaktovať zamestnanec banky a  konkrétnu transakciu kartou preverí. V prípade vašej nedostupnosti, alebo ak banka transakcie vyhodnotí ako podozrivé, môže byť vaša karta dočasne zablokovaná.
 • Oznámte nám vaše kontaktné údaje, najmä telefónne číslo a e-mailovú adresu, na ktorých vás môže banka v prípade potreby kedykoľvek kontaktovať.


Dôležité telefónne čísla

Zapíšte si tieto telefónne čísla:

 1. otpdirekt: 0850 111 222 (zo zahraničia +421 2 5720 5080)
 2. First Data Slovakia, s.r.o.: + 421 2 68 28 5 777, + 421 2 68 28 5 750 (nonstop)

 Na niektorom z týchto telefónnych číslach okamžite oznámte krádež, stratu alebo podozrenie z manipulácie s vašou platobnou kartou. Pre tento prípad si poznačte číslo vašej karty.

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.