menu-icon menu-icon
Domov

Bezpečné používanie platobných kariet

Odporúčania a upozornenia pre držiteľov platobných kariet.

Chráňte platobnú kartu a PIN kód

 • Pri prevzatí alebo doručení platobnej karty si kartu na zadnej strane hneď podpíšte
 • Platobnú kartu uschovávajte na bezpečnom mieste tak, aby ste mali o nej vždy prehľad a aby ste včas odhalili jej stratu alebo odcudzenie.
 • Ak kartu stratíte, kartu vám odcudzia alebo ak máte podozrenie, že mohla byť zneužitá inou osobou, kartu ihneď zablokujte prostredníctvom Call centra banky na čísle 0850 111 222 alebo +421 2 5720 5080 zo zahraničia.
 • Svoju kartu pohodlne zablokujete aj v Internet bankingu, Mobil bankingu alebo v spoločnosti SIA Central Europe, a.s. na tel. č. +421 2 68 28 5777, +421 2 68 28 5750 (telefónne číslo pre blokáciu karty si poznamenajte a majte ho vždy pri sebe). Blokáciu karty následne nahláste aj na obchodnom mieste banky.
 • Kartu chráňte pred magnetickým poľom a mechanickým poškodením. V prípade poškodenia karty požiadajte banku o znovuvydanie platobnej karty.
 • PIN kód - osobný identifikačný kód je oznámený iba držiteľovi karty a slúži na identifikáciu totožnosti držiteľa karty.
 • Venujte pozornosť utajeniu PIN kódu, nikdy ho nezapisujte na platobnú kartu, neodkladajte si ho do peňaženky, ani do mobilného telefónu a nikdy ho neprezrádzajte iným osobám (ani zamestnancom banky, polícii alebo rodinným príslušníkom).
 • Pokiaľ PIN kód k svojej karte zabudnete - nepamätáte si ho, môžete požiadať banku o jeho znovuvytlačenie.
 • Ak vám PIN kód nevyhovuje alebo je ťažko zapamätateľný, môžete si ho zmeniť v ktoromkoľvek bankomate OTP Banky.
 • Pri výbere z bankomatu alebo pri platbe u obchodníka zadávajte PIN kód tak, aby ho nemohla odpozorovať cudzia osoba. Pri zadávaní PIN kódu odporúčame zakryť klávesnicu druhou rukou.

 
Platby za tovary a služby u obchodníka

 • Pri platbe kartou u obchodníka nespúšťajte platobnú kartu z dohľadu, pred zadaním PIN kódu alebo pred podpisom si skontrolujte výšku celkovej sumy ktorú potvrdzujete.
 • Starostlivo si uschovajte doklady z platieb platobnou kartou, zaúčtované transakcie si porovnajte s výpisom z účtu a v prípade reklamácie ich predložte banke.
 • Nastavte si SMS alebo e-mailové notifikácie pre každé použitie karty. Budete informovaní u akého obchodníka ste kartou platili, v ktorom bankomate ste realizovali výber a v akej sume.

 
Platby za tovary a služby prostredníctvom internetu

Ak sa rozhodnete použiť svoju platobnú kartu na platby za tovar a služby prostredníctvom internetu:

 • Presvedčte sa, či internetový obchodník akceptuje vašu platobnú kartu – na stránke obchodníka hľadajte logo, ktoré je uvedené na vašej platobnej karte
 • Pri používaní platobnej karty na platby za nákupy cez internet používajte iba bezpečné a overené stránky.
 • Pred poskytnutím údajov o karte sa presvedčte, či údaje o vašej karte sú prenášané bezpečným spôsobom a stránka je zabezpečená certifikátom (SSL, resp. SET). Bezpečnú stránku spoznáte podľa adresy začínajúcej https:// v adresnom riadku a ikony zámku alebo podľa loga MasterCard SecureCode, MasterCard ID Check alebo Verified by VISA.

 • Pri platení kartou cez internet zadávate z platobnej karty tieto údaje:  
 • Vyžiadajte si od obchodníka potvrdenie objednávky a uchovajte si ho pre prípad reklamácie alebo kontroly zaúčtovanej transakcie.
 • Pred potvrdením objednávky si pozorne prečítajte obchodné podmienky, informácie o pravidelných poplatkoch a zaznamenajte si e-mailovú adresu obchodníka pre prípad stornovania objednávky,
 • Iné ako bezpečné stránky pre platbu kartou za nákup cez internet nepoužívajte.
  • číslo karty = 16 miestne číslo na prednej strane karty,
  • platnosť karty = dátum dokedy je karta platná (mesiac/rok), uvedené na prednej strane karty
  • CVV/CVC kód = 3 miestne číslo na zadnej strane karty vedľa/na podpisovom prúžku
  • V žiadnom prípade nezverejňujte svoj PIN kód!
 • Na všetkých platobných kartách OTP Banky je aktivovaná bezplatná služba 3D Secure, ktorá zvyšuje bezpečnosť vašich nákupov cez internet. Viac informácií o platbe kartou na internete sa dozviete TU
 • Pri platbe kartou cez internet preto hľadajte obchodníkov s označením MasterCard SecureCode, MasterCard ID Check alebo Verified by VISA. Väčšina obchodníkov na Slovensku a v Európe túto službu podporuje.
 • Pre správne fungovanie služby si skontrolujte aktuálnosť mobilného čísla evidovaného v banke. Urobiť tak môžete cez svoj Internet banking –> v menu Nastavenia ->Zobrazenie a aktualizácia kontaktných údajov alebo v ktorejkoľvek pobočke banky.


Používanie bankomatu

 • Pri bankomate si nenechajte od nikoho radiť a riaďte sa len pokynmi uvedenými na obrazovke bankomatu.
 • Zabráňte odpozeraniu PIN kódu inou osobou, pri zadávaní PIN kódu zakryte klávesnicu druhou rukou.
 • Ak vám platobnú kartu zadrží bankomat bez evidentného dôvodu, kartu zablokujte prostredníctvom Call centra banky na čísle 0850 111 222 alebo +421 2 5720 5080 zo zahraničia, v Internet bankingu, v Mobil bankingu alebo v spoločnosti SIA Central Europe, a.s. na tel. č. +421 2 68 28 5777, +421 2 68 28 5750.


Užitočné informácie        

 • Pred cestou do zahraničia si v dostatočnom predstihu skontrolujte, či je vaša platobná karta platná a či je váš denný limit karty dostatočný.
 • Dajte si pozor na zadržanie platobnej karty z dôvodu zadania nesprávneho PIN kódu. V priebehu kalendárneho dňa môžete PIN kód zadať nesprávne 3x, pri ďalšom pokuse o transakciu v daný deň bude vaša platobná karta zadržaná.
 • Zvýšte si bezpečnosť karty aktiváciou služby zasielania SMS notifikácií alebo e-mailových správ po každom použití karty v Internet bankingu. Pokiaľ obdržíte správu o transakcii, ktorú ste nerealizovali, platobnú kartu čo najskôr zablokujte.
 • Pravidelne si kontrolujte výpisy z účtu, SMS alebo e-mailové notifikácie a zistené nezrovnalosti ihneď oznámte banke.
 • Strážime bezpečnosť vašej platobnej karty. Transakcie vykonané vašou kartou monitorujeme a v záujme ochrany vašich peňazí vás môže kontaktovať zamestnanec banky a  konkrétnu transakciu kartou preverí. V prípade vašej nedostupnosti, alebo ak banka transakcie vyhodnotí ako podozrivé, môže byť vaša karta dočasne zablokovaná.
 • Oznámte nám vaše kontaktné údaje, najmä telefónne číslo a e-mailovú adresu, na ktorých vás môže banka v prípade potreby kedykoľvek kontaktovať.


Dôležité telefónne čísla

Zapíšte si tieto telefónne čísla:

 1. Call centrum banky: 0850 111 222 (zo zahraničia +421 2 5720 5080)
 2. SIA Central Europe, a.s.: +421 2 68 28 5 777, +421 2 68 28 5 750 (nonstop)

 Na niektorom z týchto telefónnych číslach okamžite oznámte stratu, odcudzenie alebo podozrenie z manipulácie s vašou platobnou kartou. Pre tento prípad si poznačte číslo vašej karty.

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.