menu-icon menu-icon
Domov

Blokácia platobnej karty

Ak platobnú kartu stratíte, kartu vám odcudzia alebo ak máte podozrenie, že mohla byť zneužitá inou osobou, kartu ihneď zablokujte jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • Call centrum OTPdirekt

na čísle 0850 111 222 v rámci Slovenskej republiky za cenu miestneho hovoru
na čísle +421 2 5720 5080 zo zahraničia

    • prostredníctvom voľby 0 cez automatickú hlasovú službu 24 hodín denne
    • alebo prostredníctvom voľby 3 s pomocou operátora v pracovné dni v pondelok až piatok od 8:00 do 20:00
    • alebo osobne alebo telefonicky v ktorejkoľvek pobočke OTP Banky Slovensko počas otváracích hodín

Pre identifikáciu je potrebné poznať číslo platobnej karty, ktoré banka odporúča zaznamenať na Klientskej kartičke, ktorú klient dostane v pobočke banky pri otváraní svojho účtu.

  • Call centrum spoločnosti  First Data Slovakia, s. r. o., 24-hodinová služba

na čísle +421 2 6828 5750 alebo +421 2 6828 5777
alebo faxom na čísle +421 2 6241 2855

Podmienkou použitia tejto služby je poznať heslo alebo základné údaje o platobnej karte a o držiteľovi platobnej karty.

Blokáciu karty následne nahláste aj v ktorejkoľvek pobočke banky, kde si zároveň dohodnete vydanie novej karty.

SCROLL TO TOP