menu-icon menu-icon
Domov

Dopyty do externých databáz a registrov

V zmysle § 91 ods. 1 Zákona o bankách súhlasím s poskytovaním a sprístupňovaním údajov o bankových obchodoch uzatvorených s bankou (vrátane údajov získaných bankou pri rokovaní o ich uzatvorení), ich zabezpečení, platobnej disciplíne z hľadiska splácania záväzkov, na účely posúdenia mojej schopnosti splácať úver v rozsahu a za podmienok uvedených:

i) v § 92a  Zákona o bankách:

 • prevádzkovateľovi spoločného registra bankových informácií, ktorým je  spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., IČO: 35 869 810, so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava (ďalej „SRBI“),
 • subjektom povereným spracúvaním údajov v SRBI
 • bankám a pobočkám zahraničných bánk
 • prostredníctvom Non-Banking  Credit  Bureau,  záujmové združenie právnických osôb, IČO: 42 053 404, so sídlom Cintorínska 21, Bratislava (ďalej „NRKI“) oprávneným užívateľom NRKI

ii) v § 7 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch  a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov (ďalej len „Zákon o spotrebiteľských úveroch"):

 • veriteľom podľa § 20 ods. 1 písm. a) tohto zákona, bankám, zahraničným bankám a pobočkám  zahraničných bánk a príslušným registrom, prostredníctvom ktorých si tieto subjekty plnia povinnosť posudzovať schopnosť splácať úver

iii) v zákone o úveroch na bývanie (odo dňa jeho účinnosti):

 • veriteľom podľa tohto zákona a príslušným registrom, prostredníctvom ktorých si tieto subjekty plnia povinnosť posudzovať schopnosť splácať úver,

a to všetko na dobu 5 rokov odo dňa ich poskytnutia a v prípade uzatvorenia bankového obchodu, na dobu stanovenú v Zákone o bankách alebo v Zákone o spotrebiteľských úveroch resp. Zákone o úveroch na bývanie.

Súhlasím s tým, aby OTP Banka Slovensko, a.s poskytla spoločnostiam:

 • EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Údernícka 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35 724 803, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 15294/B [ďalej len „EOS KSI“]
   
 • Intrum Justitia Slovakia s.r.o., so sídlom Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 831 154, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 26033/B [ďalej len „Intrum“]

údaje o mojej osobe v rozsahu uvedenom v žiadosti za účelom ich overovania v databázach EOS KSI Intrum v súvislosti s prípadným vznikom a/alebo trvaním záväzkového vzťahu medzi mnou a OTP Bankou Slovensko, a.s..

Súčasne udeľujem EOS KSI a Intrum súhlas na poskytnutie údajov zo svojich databáz OTP Banke Slovensko, a.s., a to najmä o výške mojich peňažných záväzkov a čase, v ktorom tieto záväzky EOS KSI a Intrum evidovali vo svojich databázach, informácie o štádiu inkasa, v ktorom sa záväzok nachádzal (mimosúdne, súdne, exekučné, konkurzné alebo reštrukturalizačné, trestné konanie), ako aj údaje o výške uskutočnených platieb na splatenie vyššie
uvedených záväzkov. Tento súhlas udeľujem na dobu do uplynutia 10 rokov od udelenia súhlasu.


Vyhlasujem, že som si vedomý svojich práv dotknutej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyššie uvedené súhlasy je možné odvolať písomne za podmienky, že sa hodnoverne preukáže spracúvanie osobných údajov v rozpore so zákonom č. 122/2013 Z.z. a týmto udeleným súhlasom, a tým porušovanie mojich práv a právom chránených záujmov ako dôsledku takéhoto spracúvania.

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Array
(
  [0] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-8
  [1] => http://www.otpbanka.sk/internet-banking
  [2] => http://www.otpbanka.sk/corporate-banking-1
  [3] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-internet-bankingu
  [4] => http://www.otpbanka.sk/mobil-banking
  [5] => http://www.otpbanka.sk/otp-viamo
  [6] => http://www.otpbanka.sk/call-centrum
  [7] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-1
  [8] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo
  [9] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-2
  [10] => http://www.otpbanka.sk/debetne-karty
  [11] => http://www.otpbanka.sk/kreditna-karta
  [12] => http://www.otpbanka.sk/darcekova-karta-1
  [13] => http://www.otpbanka.sk/google-pay
  [14] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby
  [15] => http://www.otpbanka.sk/elite-program
  [16] => http://www.otpbanka.sk/urazove-poistenie-pre-ready-karty
  [17] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet
  [18] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure
  [19] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-1
  [20] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass
  [21] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-6
  [22] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold
  [23] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-plat-kartam
  [24] => http://www.otpbanka.sk/elite-program-1
  [25] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet-7
  [26] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sro
  [27] => http://www.otpbanka.sk/obnova-nepredavanych-a-poistenych-platobnych-kariet
  [28] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-3
  [29] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-1
  [30] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business
  [31] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-2
  [32] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam
  [33] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program
  [34] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-firma
  [35] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-4
  [36] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-2
  [37] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-2
  [38] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-3
  [39] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-1
  [40] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-1
  [41] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-agro
  [42] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-5
  [43] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-3
  [44] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-3
  [45] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-5
  [46] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-2
  [47] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-2
  [48] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sbd
  [49] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-6
  [50] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-4
  [51] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-4
  [52] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-6
  [53] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-3
  [54] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-3
  [55] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-urad
  [56] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-7
  [57] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-5
  [58] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-5
  [59] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-7
  [60] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-4
  [61] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-4
  [62] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-ngo
)
http://www.otpbanka.sk/dopyt-do-externych-databaz-a-registrom