menu-icon menu-icon
Domov

Etický kódex OTP Banky Slovensko, a. s.

Hodnotami skupiny OTP a rovnako aj OTP Banky Slovensko, a. s., sú najmä vysoká úroveň profesionality a etiky podnikania smerujúcich k dobrým obchodným vzťahom založených na vzájomnej dôvere, udržaniu a zvyšovaniu hodnoty podielov pre akcionárov a k prinášaniu pridanej hodnoty pre našich klientov. Neodmysliteľnou súčasťou princípov dodržiavaných v OTP Banke Slovensko, a. s. je striktné dodržiavanie legislatívy a usmernení, princípov obozretného podnikania, vnútorných predpisov a postupov, ako aj politiky nulovej tolerancie voči korupcii a akejkoľvek forme nekalého konania. 

Transparentnosť a obozretnosť v interných procesoch a dôsledné dodržiavanie etických štandardov predstavuje jednu z kľúčových zásad nielen pre top manažment, ale tiež pre všetkých zamestnancov OTP Banky Slovensko, a. s. s cieľom vybudovania dôveryhodnosti, dobrého mena a rešpektu v rámci bankového trhu na Slovensku, ako aj v medzinárodnom prostredí. Stále rastúce konkurenčné prostredie je výzvou pre vedenie banky, aby bola naďalej zachovávaná naša konkurencieschopnosť, kvalita, výkonnosť a trvalo udržateľný rast podnikania.

Súhrnom spomenutých zásad je Etický kódex, ktorý prezentuje dlhodobo stabilný a jednoznačný postoj OTP Banky Slovensko a. s. k obchodnej etike.

Jedným z účelov etickej regulácie je podporiť dobrovoľné dodržiavanie Etického kódexu a zvýšiť povedomie a všeobecnú akceptáciu etických pravidiel. Pre dosiahnutie tohto cieľa je dôležité zaoberať sa etickými otázkami a prípadmi v rámci OTP Banky Slovensko, a. s.


V prípade akéhokoľvek podozrenia z etického prečinu je v našom vlastnom záujme, aby ten, kto ho zistí, ho oznámil. Etické prečiny možno v prípade zamestnanca oznámiť jedným z predvídaných spôsobov podľa príslušného interného predpisu, klienti majú možnosť najmä kontaktovať Banku:

  • písomne na adrese: OTP Banka Slovensko, a. s., oddelenie Compliance, Štúrova 5, 813 54 Bratislava
  • telefonicky prostredníctvom Call Centra pondelok až piatok od 08:00 hod. do 20:00 hod. na číslach: 0850 111 222 (pre volania zo Slovenska) a +421 2 5720 5080 (pre volania zo zahraničia)
  • e-mailom: compliance.OTP@otpbanka.sk

 

Etický kódex je k dispozícii na stiahnutie (PDF).

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.