menu-icon menu-icon
Domov

Financovanie investičných potrieb

Hľadáte vhodného finančného partnera, ktorý vám zabezpečí financovanie vašich investícii?

Kedy môžete získať úver na investičné potreby?

 • ste fyzická osoba-podnikateľ alebo právnický subjekt
 • využívate/budete využívať platobný styk v OTP Banke, t.j. ste klientom aj neklientom banky

Na čo využiť úver na investičné potreby?

 • financovanie obstarania hmotného alebo nehmotného investičného majetku (nehnuteľnosť, stroj, technológia,..)
 • financovanie modernizácie a rekonštrukcie majetku
 • financovanie ďalších investičných potrieb

Podmienky poskytnutia investičného úveru

 • predloženie písomnej žiadosti klienta s podkladmi
 • predloženie akceptovateľnej formy ručenia za úver (hnuteľným/nehnuteľným majetkom, štandardnou alebo rýchlou zárukou SZRB, finančným vkladom, resp. len ručiteľskou listinou alebo bianko zmenkou)
 • splnenie bankou stanovených podmienok pre poskytovanie úverov

OTP Banka poskytuje žiadateľom úvery s individuálne stanovenou výškou v závislosti od zhodnotenia ich finančnej situácie a ich schopnosti splácať úver.

Štandardne vám ponúkame

Splátkový úver

 • strednodobý/ dlhodobý úver so splatnosťou spravidla do 10 rokov
 • možnosť zabezpečenia úveru predmetom investície, resp. iným hnuteľným/nehnuteľným majetkom
 • jednorazové, resp. postupné čerpanie úveru na základe splatných Daňových dokladov - dodávateľských faktúr
 • postupné splácanie úveru podľa vopred dohodnutého splátkového kalendára v závislosti od finančných tokov klienta
SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.