menu-icon menu-icon
Domov

Financovanie investičných potrieb

Hľadáte vhodného finančného partnera, ktorý zabezpečí financovanie vašich investícii? Vyberte si investičný úver od OTP Banky Slovensko, a.s.

Kto môže získať úver na investičné potreby?

 • nadácia
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 • neinvestičný fond
 • občianske združenie
 • záujmové združenie právnických osôb


Na čo využiť úver na investičné potreby?

 • obstaranie, resp. rekonštrukcia alebo modernizácia hmotného alebo nehmotného investičného majetku
 • financovanie projektov z fondov Európskej únie alebo Štátneho rozpočtu


Podmienky poskytnutia investičného úveru

 • na základe predloženej písomnej žiadosti klienta s podkladmi
 • po splnení bankou stanovených podmienok pre poskytovanie úverov

OTP Banka poskytuje žiadateľom úvery s individuálne stanovenou výškou v závislosti od zhodnotenia ich finančnej situácie a ich schopnosti splácať úver.


Štandardne ponúkame

 • strednodobý/ dlhodobý splátkový úver
  • so splatnosťou spravidla do 10 rokov
  • s možnosťou jednorazového alebo postupného čerpania na základe kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo, resp. splatných dodávateľských faktúr
 • postupné splácanie úveru podľa vopred dohodnutého splátkového plánu
 • zabezpečenie úveru finančným vkladom neziskovej organizácie a/alebo tretej osoby
SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.