menu-icon menu-icon
Domov

Financovanie obnovy bytového fondu

Investičné úvery pre komplexné riešenie financovania obnovy bytového fondu.

Výhody investičného úveru na obnovu bytového fondu

 • nízke spracovateľské poplatky
 • čerpanie úveru postupne alebo jednorázovo, bezhotovostnou formou na dohodnutý účel
 • možnosť refundovania už vynaložených oprávnených nákladov realizovaných v priebehu posledných 6 mesiacov pred dátumom podania žiadosti o úver
 • splácanie mesačne, štvrťročne podľa požiadaviek zohľadňujúcich tvorbu a splácanie do fondu prevádzky, údržby a opráv v bytovom dome
 • možnosť aj anuitného splácania
 • možnosť výberu optimálneho úročenia
  • fixovaná úroková sadzba s možnosťou výberu fixácie na obdobie 3, 5, 7 alebo 10 rokov
  • variabilná úroková sadzba s možnosťou výberu 3, 6 alebo 12-mesačnej referenčnej sadzby EURIBOR
 • možnosť prefinancovania úveru na obnovu bytového domu v inej banke


Kto môže získať investičný úver na obnovu bytového fondu?

 • ste spoločenstvo vlastníkov bytov zriadené na správu bytového domu
 • ste vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu v správe správcovskej spoločnosti/ bytového družstva na základe uzatvorenej Zmluvy o výkone správy


Charakteristika investičných úverov na obnovu bytového fondu:

 • splátkový úver v EUR až do výšky 100 % investičných nákladov
 • so splatnosťou do 25 rokov
 • s účelom financovania
  • zateplenie bytového domu
  • oprava alebo rekonštrukcia striech, schodísk, výťahu, spoločných priestorov
  • oprava statických a systémových porúch bytového domu
  • výmena okien, vstupných dverí, oprava balkónov, lodžií, fasády a pod.
 • forma zabezpečenia úveru
  • vinkulácia fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške min. 3 mesačných splátok istiny a úrokov
  • alebo záložné právo na pohľadávky fondu opráv, prevádzky a údržby

 

Podmienky poskytnutia investičného úveru na obnovu bytového fondu:

 • poskytnutie po odsúhlasení investície, podmienok financovania a formy zabezpečenia úveru najmenej dvojtretinovou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu
 • po splnení ostatných bankou stanovených podmienok pre poskytnutie úveru
SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Array
(
  [0] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-8
  [1] => http://www.otpbanka.sk/internet-banking
  [2] => http://www.otpbanka.sk/corporate-banking-1
  [3] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-internet-bankingu
  [4] => http://www.otpbanka.sk/mobil-banking
  [5] => http://www.otpbanka.sk/otp-viamo
  [6] => http://www.otpbanka.sk/call-centrum
  [7] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-1
  [8] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo
  [9] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-2
  [10] => http://www.otpbanka.sk/debetne-karty
  [11] => http://www.otpbanka.sk/kreditna-karta
  [12] => http://www.otpbanka.sk/darcekova-karta-1
  [13] => http://www.otpbanka.sk/google-pay
  [14] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby
  [15] => http://www.otpbanka.sk/elite-program
  [16] => http://www.otpbanka.sk/urazove-poistenie-pre-ready-karty
  [17] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet
  [18] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure
  [19] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-1
  [20] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass
  [21] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-6
  [22] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold
  [23] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-plat-kartam
  [24] => http://www.otpbanka.sk/elite-program-1
  [25] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet-7
  [26] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sro
  [27] => http://www.otpbanka.sk/obnova-nepredavanych-a-poistenych-platobnych-kariet
  [28] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-3
  [29] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-1
  [30] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business
  [31] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-2
  [32] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam
  [33] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program
  [34] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-firma
  [35] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-4
  [36] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-2
  [37] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-2
  [38] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-3
  [39] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-1
  [40] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-1
  [41] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-agro
  [42] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-5
  [43] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-3
  [44] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-3
  [45] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-5
  [46] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-2
  [47] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-2
  [48] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sbd
  [49] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-6
  [50] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-4
  [51] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-4
  [52] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-6
  [53] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-3
  [54] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-3
  [55] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-urad
  [56] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-7
  [57] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-5
  [58] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-5
  [59] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-7
  [60] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-4
  [61] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-4
  [62] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-ngo
)
http://www.otpbanka.sk/financovanie-obnovy-bytoveho-fondu