menu-icon menu-icon
Domov

Financovanie prevádzkových potrieb

Hľadáte možnosti financovania prevádzkových potrieb?

Kedy môžete získať úver na prevádzkové potreby?

 • ste fyzická osoba-podnikateľ alebo právnický subjekt
 • využívate/budete využívať platobný styk v OTP Banke, t.j. ste klientom aj neklientom banky

Na čo využiť úver na prevádzkové potreby?

 • financovanie nákupu surovín, zásob, materiálu, polotovarov, hotových výrobkov, tovaru
 • financovanie pohľadávok do lehoty splatnosti
 • krytie sezónnych potrieb a sezónnej nerovnomernosti podnikateľskej činnosti

Podmienky poskytnutia úveru na prevádzkové potreby

 • predloženie písomnej žiadosti klienta s podkladmi
 • predloženie akceptovateľnej formy ručenia za úver (hnuteľným/nehnuteľným majetkom, štandardnou alebo rýchlou zárukou SZRB, finančným vkladom, resp. len ručiteľskou listinou alebo bianko zmenkou)
 • splnenie bankou stanovených podmienok pre poskytovanie úverov

OTP Banka poskytuje žiadateľom úvery s individuálne stanovenou výškou v závislosti od zhodnotenia ich finančnej situácie a ich schopnosti splácať úver.

Štandardne vám ponúkame

Kontokorentný úver

 • financovanie prevádzkových potrieb klienta stanovením úverového limitu na bežnom účte na obdobie 1 roka, s možnosťou obnovy na obdobie ďalšieho roka
 • operatívne preklenutie krátkodobého nedostatku finančných prostriedkov
 • čerpanie a splácanie úveru v závislosti od finančných tokov a podľa potrieb klienta
 • platenie úrokov len zo skutočne čerpanej časti limitu
 • možnosť multimenového čerpania (v rôznych menách)
 • možnosť využitia systému homebanking pri čerpaní úveru

Revolvingový úver

 • financovanie pravidelne sa opakujúcej potreby obežných prostriedkov klienta - zásob/ pohľadávok do lehoty splatnosti
 • možnosť opakovaného čerpania a splácania úverových prostriedkov v rozsahu stanoveného úverového rámca
 • úverový rámec môže byť v konštantnej alebo premenlivej výške podľa potrieb klienta, stanovuje sa spravidla na určité obdobie, napr. štvrťrok
 • platenie úrokov len zo skutočne čerpanej časti úverového rámca

Splátkový úver

 • úver na financovanie nákupu zásob, materiálu, polotovarov, hotových výrobkov a ďalších prevádzkových potrieb krátkodobého charakteru, s dobou splatnosti do 1 roka
 • jednorazové, resp. postupné čerpanie úveru
 • postupné splácanie úveru podľa vopred dohodnutého splátkového kalendára v závislosti od finančných tokov klienta

 

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.