menu-icon menu-icon
Domov

Financovanie prevádzkových potrieb

Potrebujete riešiť financovanie neočakávaných výdavkov? Radi s vami nájdeme najvýhodnejšiu formu úveru.

Kto môže získať úver na prevádzkové potreby?

 • obec, mesto, mestská časť
 • vyšší územný celok

Na čo využiť úver na prevádzkové potreby?

 • financovanie preklenutia časového nesúladu v príjmoch a výdavkoch bežného rozpočtu
 • financovanie úhrady kapitálových výdavkov

Štandardne ponúkame

Kontokorentný úver

 • financovanie prevádzkových potrieb klienta stanovením úverového limitu na bežnom účte na obdobie 1 roka, s možnosťou obnovy na obdobie ďalšieho roka
 • operatívne preklenutie časového nesúladu v príjmoch a výdavkoch bežného či kapitálového rozpočtu
 • čerpanie úveru bez dokladovania účelu
 • čerpanie a splácanie úveru priebežne v závislosti od finančných tokov, podľa potrieb a možností klienta
 • platenie úrokov len zo skutočne čerpanej časti limitu
 • bez ručenia nehnuteľným majetkom, postačuje presmerovanie podielových daní cez účty v OTP Banke
 • individuálny prístup k stanoveniu poplatkov súvisiacich s úverom, ako aj úrokovej sadzby z úveru


Splátkový úver

 • úver na financovanie preklenutia časového nesúladu v príjmoch a výdavkoch bežného či kapitálového rozpočtu, s dobou splatnosti do 1 roka
 • čerpanie úveru na dohodnutý účel, na základe predkladaných účtovných dokladov
 • bez ručenia nehnuteľným majetkom, postačuje presmerovanie podielových daní cez účty v OTP Banke
 • individuálny prístup k stanoveniu poplatkov súvisiacich s úverom, ako aj úrokovej sadzby z úveru

Podmienky poskytnutia úveru na prevádzkové potreby

 • predloženie písomnej žiadosti klienta s podkladmi
 • predloženie akceptovateľnej formy ručenia za úver
 • splnenie bankou stanovených podmienok pre poskytovanie úverov
SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.