menu-icon menu-icon
Domov

Financovanie prevádzkových potrieb

Potrebujete riešiť financovanie neočakávaných výdavkov? Radi s vami nájdeme najvýhodnejšiu formu úveru.

Kto môže získať prevádzkový úver?

 • nadácia
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 • neinvestičný fond
 • občianske združenie
 • záujmové združenie právnických osôb


Na čo využiť prevádzkový úver?

 • uhrádzanie bežných a nepredvídaných výdavkov
 • preklenutie krátkodobých výkyvov medzi príjmami a výdavkami


Podmienky poskytnutia prevádzkového úveru

 • na základe predloženej písomnej žiadosti klienta s podkladmi
 • po splnení bankou stanovených podmienok pre poskytovanie úverov

OTP Banka poskytuje žiadateľom úvery s individuálne stanovenou výškou v závislosti od zhodnotenia ich finančnej situácie a ich schopnosti splácať úver.

Štandardne ponúkame

Kontokorentný úver

 • financovanie prevádzkových potrieb klienta stanovením úverového limitu na bežnom účte na obdobie 1 roka, s možnosťou obnovy na obdobie ďalšieho roka
 • čerpania úveru bez dokladovania účelu
 • čerpanie a splácanie úveru priebežne v závislosti od finančných tokov, podľa potrieb a možností klienta
 • platenie úrokov len zo skutočne čerpanej časti limitu
 • zabezpečenie úveru finančným vkladom neziskovej organizácie a/alebo tretej osoby


Splátkový úver

 • financovanie bežných prevádzkových potrieb klienta aj pri nedostatku vlastných zdrojov
 • s dobou splatnosti úveru do 1 roka
 • čerpanie úveru na dohodnutý účel, na základe predkladaných účtovných dokladov
 • zabezpečenie úveru finančným vkladom neziskovej organizácie a/alebo tretej osoby
SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.