menu-icon menu-icon
Domov

Financovanie projektov z EÚ fondov

Chcete využiť prostriedky z fondov Európskej únie na financovanie investičných zámerov vašej firmy? OTP Banka je pripravená byť vaším spoľahlivým partnerom pri využívaní fondov Európskej únie v každom programovom období.

Európska únia alokovala pre Slovenskú republiku finančné prostriedky za účelom podpory rozvoja vybraných projektov. Strategickým cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti, výkonnosti regiónov a zamestnanosti pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja slovenskej ekonomiky.

Financovanie projektov podporovaných z fondov EÚ je zabezpečované z prostriedkov:

 • EÚ (štrukturálne fondy, Kohézny fond a iné)
 • národných verejných zdrojov (zo štátneho rozpočtu a samospráv)
 • súkromných zdrojov (vlastné zdroje realizátora projektu, resp. úverové zdroje)

Pomoc EÚ sa realizuje prostredníctvom nasledovných finančných nástrojov:

 • Štrukturálne fondy - zo Štrukturálnych fondov sa poskytuje finančná pomoc do regiónov, ktoré z hľadiska ekonomického a sociálneho nedosahujú primeranú úroveň
  • Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)
  • Európsky sociálny fond (ESF)
 • Kohézny fond - z Kohézneho fondu sú financované veľké projekty (environmentálne a dopravná infraštruktúra), pri ktorých je žiadateľom štát ako celok
 • Európsky poľnohospodársky fond pre podporu rozvoja vidieka (EAFRD)
 • Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFRH/EFF)


OTP Banka ponúka pre malých a stredných podnikateľov, firmy, obce, mestá, samosprávne kraje i neziskové organizácie rad produktov a služieb:

 • úvodnú informáciu k problematike EÚ fondov, príp. aj odporúčanie kontaktu na externé poradenské spoločnosti, ktoré ponúkajú komplexné služby od poskytnutia informácií o možnostiach čerpania fondov z EÚ, vyplnenia žiadosti o grant, cez prípravu, vypracovanie projektu až po servis po schválení projektu
 • vydanie nezáväzného prísľubu, ktorý deklaruje pripravenosť banky zúčastniť sa na spolufinancovaní projektu za predpokladu splnenia štandardných podmienok pre poskytnutie úveru, stanovených bankou
 • vydanie záväzného úverového prísľubu po schválení projektu riadiacim orgánom. Slúži ako záväzné potvrdenie o účasti banky na financovaní projektu do dňa podpísania úverovej zmluvy
 • otp PREMIUM konto– bežný účet, ktorý slúži na príjem prostriedkov zo Štátneho rozpočtu SR a príspevku z  fondov EÚ a v rámci balíkov služieb (PLUS, EXTRA a MAX) je k dispozícií zadarmo
 • vystavenie bankovej záruky - platobnej záruky za nenávratný finančný príspevok poskytnutý v rámci spolufinancovania projektov
 • predfinancovanie/ spolufinancovanie projektov podporovaných z fondov Európskej únie prostredníctvom úverových produktov:
SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Array
(
  [0] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-8
  [1] => http://www.otpbanka.sk/internet-banking
  [2] => http://www.otpbanka.sk/corporate-banking-1
  [3] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-internet-bankingu
  [4] => http://www.otpbanka.sk/mobil-banking
  [5] => http://www.otpbanka.sk/otp-viamo
  [6] => http://www.otpbanka.sk/call-centrum
  [7] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-1
  [8] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo
  [9] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-2
  [10] => http://www.otpbanka.sk/debetne-karty
  [11] => http://www.otpbanka.sk/kreditna-karta
  [12] => http://www.otpbanka.sk/darcekova-karta-1
  [13] => http://www.otpbanka.sk/google-pay
  [14] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby
  [15] => http://www.otpbanka.sk/elite-program
  [16] => http://www.otpbanka.sk/urazove-poistenie-pre-ready-karty
  [17] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet
  [18] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure
  [19] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-1
  [20] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass
  [21] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-6
  [22] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold
  [23] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-plat-kartam
  [24] => http://www.otpbanka.sk/elite-program-1
  [25] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet-7
  [26] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sro
  [27] => http://www.otpbanka.sk/obnova-nepredavanych-a-poistenych-platobnych-kariet
  [28] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-3
  [29] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-1
  [30] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business
  [31] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-2
  [32] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam
  [33] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program
  [34] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-firma
  [35] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-4
  [36] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-2
  [37] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-2
  [38] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-3
  [39] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-1
  [40] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-1
  [41] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-agro
  [42] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-5
  [43] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-3
  [44] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-3
  [45] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-5
  [46] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-2
  [47] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-2
  [48] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sbd
  [49] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-6
  [50] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-4
  [51] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-4
  [52] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-6
  [53] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-3
  [54] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-3
  [55] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-urad
  [56] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-7
  [57] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-5
  [58] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-5
  [59] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-7
  [60] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-4
  [61] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-4
  [62] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-ngo
)
http://www.otpbanka.sk/financovanie-projektov-z-eu-fondov