menu-icon menu-icon
Domov

Forwardové menové obchody

Forwardový menový obchod s pevným dňom splatnosti je nákup alebo predaj určitého množstva jednej meny za druhú menu pri dohodnutom kurze s vopred dohodnutým pevným dňom splatnosti najmenej tri pracovné dni odo dňa uzavretia dohody (T+3).

Forwardový menový obchod s pevným dňom splatnosti je nákup alebo predaj určitého množstva jednej meny za druhú menu pri dohodnutom kurze s vopred dohodnutým pevným dňom splatnosti najmenej tri pracovné dni odo dňa uzavretia dohody (T+3). Pre klienta predstavuje tento typ obchodu jednu z možností ako si už dnes zafixovať výmenný kurz pre transakciu, ktorá sa má realizovať k určitému dátumu v budúcnosti.

Minimálny objem obchodu predstavuje 15 000,- EUR resp. ekvivalent v cudzej mene. Dohodnutý devízový kurz (termínový alebo aj forwardový kurz) je fixný bez ohľadu na vývoj na devízovom trhu, čím sa eliminuje kurzové riziko. Hodnota forwardového kurzu závisí od aktuálnej situácie na devízovom spotovom trhu a na peňažnom trhu. Podmienkou realizácie forwardových menových obchodov je uzavretie Rámcovej zmluvy o podmienkach uskutočňovania menových obchodov.

Výhody

 • ochrana pred budúcimi kurzovými pohybmi (zaistenie - hedging)
 • fixácia výmenného kurzu do budúcnosti umožňuje presnú projekciu cash flow

Príklad 1

Exportér vyviezol tovar v hodnote 10 mil. CZK, ale platbu obdrží až v lehote 90 dní. Keďže sa obáva poklesu kurzu CZK rozhodne sa zafixovať si výmenný kurz už dnes. Predpokladajme nasledujúce podmienky:

Devízové inkaso zo zahraničia 10 000 000 CZK
Aktuálny spotový kurz – devíza nákup 28,300
Úroková sadzba p.a. na 90 dní (EUR) 1,80 %
Úroková sadzba p.a. na 90 dní (CZK) 2,30 %
Forwardový (termínový kurz) – devíza predaj 28,335*

 

Za uvedených podmienok je banka ochotná od klienta o 90 dní kúpiť 10 mil. CZK pri kurze 28,335 CZK/1 EUR. V prípade, že klient s ponúknutým kurzom súhlasí, má garantovaný vyššie spomínaný výmenný kurz bez ohľadu na vývoj na devízovom trhu. Ak teda bude o 90 dní aktuálny výmenný kurz napríklad 29,000 CZK/1 EUR, klient predá CZK za dohodnutý kurz 28,335 CZK/1 EUR čím dosiahne úsporu 8 092,83 EUR. Ďalšou výhodou je, že klient už dnes vie, že o 90 dní bude hodnota 10 mil. CZK predstavovať 352 920,42 EUR, čo mu uľahčuje plánovanie cash flow v domácej mene EUR. Pre exportéra sa môže fakt, že forwardový kurz (28,335) je vyšší ako aktuálny spotový kurz v čase dohodnutia forwardového menového obchodu (28,300), javiť ako nevýhoda. Táto skutočnosť však vzhľadom na potrebu eliminácie kurzového rizika nie je až ta významná. Zaistením sa proti pohybu devízových kurzov firma predíde možným kurzovým stratám, ktoré môžu mať škodlivý vplyv na jej celkové hospodárenie.

 

Príklad 2

Importér doviezol tovar v hodnote 500 mil. HUF, ale na základe faktúry má platiť v lehote 90 dní. Keďže sa obáva vzostupu kurzu HUF rozhodne sa zafixovať si výmenný kurz už dnes. Predpokladajme nasledujúce podmienky:

Devízová platba do zahraničia 500 000 000 HUF
Aktuálny spotový kurz – devíza predaj 297
Úroková sadzba p.a. na 90 dní (EUR) 1,30 %
Úroková sadzba p.a. na 90 dní (HUF) 9,20 %
Forwardový (termínový kurz) – devíza nákup 302,85*

 

Za uvedených podmienok je banka ochotná klientovi o 90 dní predať 500 mil. HUF pri kurze 302,85 HUF/1 EUR. V prípade, že klient s ponúknutým kurzom súhlasí, má garantovaný vyššie spomínaný výmenný kurz bez ohľadu na vývoj na devízovom trhu. Ak teda bude o 90 dní aktuálny výmenný kurz napríklad 296,50 HUF/1 EUR, klient nakúpi forinty za dohodnutý kurz 302,85 HUF/1 EUR čím dosiahne úsporu 35 358,31 EUR. Ďalšou výhodou je, že klient už dnes vie, že o 90 dní bude potrebovať na kúpu 500 mil. HUF presne 1 650 982,33 EUR, čo mu uľahčuje plánovanie cash flow v domácej mene EUR. Okrem toho vyšší forwardový kurz v porovnaní s aktuálnym spotovým kurzom znamená pre importéra výhodu, lebo mu umožní nakúpiť prostriedky na dovezený tovar lacnejšie. Avšak aj v tomto prípade bolo prioritou eliminovanie kurzového rizika aby sa predišlo zbytočným kurzovým stratám.

 

Príklad 3

Investor plánuje uskutočniť nákup nehnuteľnosti, za ktorú bude platiť v EUR. Platba v objeme 2 mil. EUR sa uskutoční o 30 dní. Klient disponuje iba prostriedkami v USD a keďže sa obáva, že dolár voči euru oslabí rozhodne sa zafixovať si výmenný kurz už dnes. Predpokladajme nasledujúce podmienky:

Devízová platba do zahraničia 2 000 000 EUR
Aktuálny spotový kurz – devíza predaj 1,4650
Úroková sadzba p.a. na 30 dní (EUR) 4,10 %
Úroková sadzba p.a. na 30 dní (USD) 4,30 %
Forwardový (termínový kurz) – devíza predaj 1,4652*

 

Za uvedených podmienok je banka ochotná klientovi o 30 dní predať 2 mil. EUR pri kurze 1,4652 USD/1 EUR. V prípade, že klient s ponúknutým kurzom súhlasí, má garantovaný vyššie spomínaný výmenný kurz bez ohľadu na vývoj na devízovom trhu.

* Forwardový kurz nepredstavuje predpoklad banky o budúcom vývoji devízových kurzov, ale je vypočítaný pomocou prepočtu, kde vstupnými hodnotami sú aktuálne devízové kurzy a trhové úrokové sadzby. Forwardový kurz potom zohľadňuje aktuálny spotový kurz a úrokový diferenciál (rozdiel v úročení) vymieňaných mien. Bližšie pozri odvodenie a výpočet forwardového kurzu.

Forwardové menové obchody sa spájajú s povinnosťou klienta zložiť na bežný účet určitý objem finančných prostriedkov, ktoré sa potom prevedú na kolaterálový účet alebo sa blokujú na bežnom účte. Finančné prostriedky blokované na bežnom účte alebo prostriedky na kolaterálovom účte (kolaterál) slúžia ako zábezpeka pre prípad, že klient v dôsledku nepriaznivého vývoja na devízovom trhu nebude ochotný alebo schopný plniť záväzky z forwardového obchodu. V deň splatnosti obchodu sa zruší blokovanie prostriedkov na bežnom účte resp. sa zruší kolaterálový účet a prostriedky sa vrátia na bežný účet klienta.


Dokument s kľúčovými informáciami pre produkt FX Forward

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Array
(
  [0] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-8
  [1] => http://www.otpbanka.sk/internet-banking
  [2] => http://www.otpbanka.sk/corporate-banking-1
  [3] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-internet-bankingu
  [4] => http://www.otpbanka.sk/mobil-banking
  [5] => http://www.otpbanka.sk/otp-viamo
  [6] => http://www.otpbanka.sk/call-centrum
  [7] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-1
  [8] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo
  [9] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-2
  [10] => http://www.otpbanka.sk/debetne-karty
  [11] => http://www.otpbanka.sk/kreditna-karta
  [12] => http://www.otpbanka.sk/darcekova-karta-1
  [13] => http://www.otpbanka.sk/google-pay
  [14] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby
  [15] => http://www.otpbanka.sk/elite-program
  [16] => http://www.otpbanka.sk/urazove-poistenie-pre-ready-karty
  [17] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet
  [18] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure
  [19] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-1
  [20] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass
  [21] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-6
  [22] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold
  [23] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-plat-kartam
  [24] => http://www.otpbanka.sk/elite-program-1
  [25] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet-7
  [26] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sro
  [27] => http://www.otpbanka.sk/obnova-nepredavanych-a-poistenych-platobnych-kariet
  [28] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-3
  [29] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-1
  [30] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business
  [31] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-2
  [32] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam
  [33] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program
  [34] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-firma
  [35] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-4
  [36] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-2
  [37] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-2
  [38] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-3
  [39] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-1
  [40] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-1
  [41] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-agro
  [42] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-5
  [43] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-3
  [44] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-3
  [45] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-5
  [46] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-2
  [47] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-2
  [48] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sbd
  [49] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-6
  [50] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-4
  [51] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-4
  [52] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-6
  [53] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-3
  [54] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-3
  [55] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-urad
  [56] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-7
  [57] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-5
  [58] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-5
  [59] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-7
  [60] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-4
  [61] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-4
  [62] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-ngo
)
http://www.otpbanka.sk/forwardove-menove-obchody-1