menu-icon menu-icon
Domov

Informácie o rizikách

§5 Finančné nástroje. Medzi hlavné riziká vplývajúce na investície klientov sú trhové riziká (kurzové - menové, úrokové, akciové), riziko likvidity, riziko vysporiadania, riziko krajiny, riziko pákového efektu.

Trhovým rizikom sa rozumie riziko straty z pozícií klienta vyplývajúce zo zmien hodnôt rizikových faktorov a tieto hodnoty sa spravidla určujú na trhu. Hlavnými zložkami trhového rizika sú úrokové riziko, kurzové (menové) riziko, akciové riziko.

Kurzovým - menovým rizikom sa rozumie riziko straty z pozícií klienta, ktoré je dôsledkom zmien menových kurzov.

Úrokovým rizikom sa rozumie riziko straty z pozícií klienta, ktoré je dôsledkom zmien úrokových mier. Špecifickým úrokovým rizikom sa rozumie riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny úrokového nástroja zapríčinenej činiteľmi týkajúcimi sa emitenta príslušného finančného nástroja a pri derivátoch emitenta príslušného podkladového nástroja.

Akciovým rizikom sa rozumie riziko straty z pozícií klienta ktoré je dôsledkom zmien cien majetkových cenných papierov. Špecifickým akciovým rizikom sa rozumie riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny akciového nástroja zapríčinenej činiteľmi týkajúcimi sa emitenta príslušného finančného nástroja a pri derivátoch emitenta príslušného podkladového nástroja.

Rizikom likvidity sa rozumie riziko straty vyplývajúce z toho, že na trhu nie je možnosť kúpiť, predať, resp. vysporiadať investíciu kedykoľvek za cenu obvyklú na trhu.

Rizikom vysporiadania obchodu sa rozumie riziko straty vyplývajúce z toho, že vysporiadanie finančnej transakcie sa nerealizuje podľa dohodnutých podmienok.

Rizikom krajiny sa rozumie riziko straty vyplývajúce z toho, že príslušné štátne orgány v určitom štáte nebudú schopné alebo ochotné splniť svoje záväzky voči zahraničiu a ostatní dlžníci v danom štáte nebudú schopní splniť svoje záväzky z dôvodu, že sú rezidentmi tohto štátu.

Rizikom pákového efektu sa rozumie riziko, ktorému sa môže investor vystaviť prostredníctvom obchodovania na základe zálohu (kolaterálu), kedy môže investovať do finančných nástrojov v niekoľko násobne vyššej nominálnej hodnote ako je hodnota jeho disponibilných finančných prostriedkov. Pákový efekt v prípade nepriaznivého vývoja môže však investorovi priniesť niekoľkonásobne vyššiu stratu ako by bola strata, keby investoval do finančných nástrojov len v sume svojich disponibilných finančných prostriedkov vedených na účte.

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Array
(
  [0] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-8
  [1] => http://www.otpbanka.sk/internet-banking
  [2] => http://www.otpbanka.sk/corporate-banking-1
  [3] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-internet-bankingu
  [4] => http://www.otpbanka.sk/mobil-banking
  [5] => http://www.otpbanka.sk/otp-viamo
  [6] => http://www.otpbanka.sk/call-centrum
  [7] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-1
  [8] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo
  [9] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-2
  [10] => http://www.otpbanka.sk/debetne-karty
  [11] => http://www.otpbanka.sk/kreditna-karta
  [12] => http://www.otpbanka.sk/darcekova-karta-1
  [13] => http://www.otpbanka.sk/google-pay
  [14] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby
  [15] => http://www.otpbanka.sk/elite-program
  [16] => http://www.otpbanka.sk/urazove-poistenie-pre-ready-karty
  [17] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet
  [18] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure
  [19] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-1
  [20] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass
  [21] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-6
  [22] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold
  [23] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-plat-kartam
  [24] => http://www.otpbanka.sk/elite-program-1
  [25] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet-7
  [26] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sro
  [27] => http://www.otpbanka.sk/obnova-nepredavanych-a-poistenych-platobnych-kariet
  [28] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-3
  [29] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-1
  [30] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business
  [31] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-2
  [32] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam
  [33] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program
  [34] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-firma
  [35] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-4
  [36] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-2
  [37] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-2
  [38] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-3
  [39] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-1
  [40] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-1
  [41] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-agro
  [42] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-5
  [43] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-3
  [44] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-3
  [45] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-5
  [46] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-2
  [47] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-2
  [48] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sbd
  [49] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-6
  [50] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-4
  [51] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-4
  [52] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-6
  [53] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-3
  [54] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-3
  [55] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-urad
  [56] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-7
  [57] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-5
  [58] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-5
  [59] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-7
  [60] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-4
  [61] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-4
  [62] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-ngo
)
http://www.otpbanka.sk/informacie-o-rizikach