menu-icon menu-icon
Domov

Informačné povinnosti obchodníka s cennými papiermi

V závislosti od zaradenia klienta do príslušnej kategórie má obchodník s CP (ďalej len “OCP“) odlišné, najmä informačné povinnosti voči týmto klientom.

Informačné povinnosti voči neprofesionálnym klientom

 • informácie nesmú zdôrazňovať žiadne potencionálne výhody investičnej služby, alebo finančného nástroja bez toho, aby priamo a výrazne nepoukázalo na akékoľvek súvisiace riziká,
 • informácie musia byť predkladané spôsobom, o ktorom možno predpokladať, že mu porozumie priemerný člen cieľovej skupiny,
 • informácie nesmú zastierať alebo znejasňovať dôležité skutočnosti, vyhlásenia alebo varovania a ani znižovať ich význam,
 • ak informácie porovnávajú investičné služby alebo vedľajšie služby, porovnávanie musí:
  • mať svoj význam,
  • byť predložené čestným spôsobom,
  • byť uvedený zdroj informácií použitých pri porovnávaní,
  • musia byť uvedené podstatné fakty a predpoklady pri porovnávaní
 • informácie musia byť poskytnuté v zrozumiteľnej forme, aby mohli klienti správne porozumieť charakteru a rizikám investičnej služby, konkrétneho druhu ponúkaného finančného nástroja a následne zodpovedne prijať investičné rozhodnutie
 • informácie musia obsahovať údaje o
  • OCP,
  • finančných nástrojoch a navrhovaných investičných stratégiách vrátane príslušných poučení a upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami v týchto nástrojoch alebo s konkrétnymi investičnými stratégiami ochrane finančných nástrojov alebo peňažných prostriedkov klienta,
  • mieste výkonu služby,
  • nákladoch a súvisiacich poplatkoch.
SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.