menu-icon menu-icon
Domov

Intrum

Súhlas žiadateľa s poskytnutím osobných údajov pre Intrum

Žiadateľ má záujem o posúdenie žiadosti o úverový produkt OTP Banky Slovensko, a.s., so sídlom: Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, odd.: Sa, vložka č. 335/B (ďalej len „OTP Banka Slovensko, a.s.“).

Označením príslušného políčka žiadateľ dáva OTP Banke Slovensko, a.s. súhlas, aby poskytla spoločnosti Intrum Slovakia, s.r.o., so sídlom Mýtna 48, 811 07 Bratislava, IČO: 35 831 154, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 26033/B (ďalej len „Intrum“) osobné údaje v rozsahu: rodné číslo, meno, priezvisko, IČO.

Označením príslušného políčka žiadateľ zároveň súhlasí, aby spoločnosť Intrum poskytla  OTP Banke Slovensko, a.s. údaje z databáz o výške peňažných záväzkov žiadateľa a čase, v ktorom tieto záväzky Intrum evidoval vo svojich databázach, informácie o štádiu inkasa, v ktorom sa záväzok nachádza (mimosúdne, súdne, exekučné, konkurzné, reštrukturalizačné, trestné konanie) a údaje o výške uskutočnených platieb na splatenie uvedených záväzkov.

Súhlas je udelený na účely overenia Žiadateľa v databázach Intrum v súvislosti s prípadným vznikom a/alebo trvaním záväzkového vzťahu medzi žiadateľom a OTP Bankou Slovensko, a.s..

Žiadateľ udeľuje súhlas s poskytnutím jej osobných údajov v rozsahu podľa súhlasu na dobu 10 rokov od jeho udelenia.

Žiadateľ je oprávnený súhlas s poskytnutím osobných údajov kedykoľvek písomne odvolať na ktorejkoľvek pobočke OTP Banky alebo listom zaslaným na ústredie OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava. OTP Banka Slovensko, a.s. a Intrum ukončia využívanie osobných údajov bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa doručenia odvolania  OTP Banke Slovensko, a.s..

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Array
(
  [0] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-8
  [1] => http://www.otpbanka.sk/internet-banking
  [2] => http://www.otpbanka.sk/corporate-banking-1
  [3] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-internet-bankingu
  [4] => http://www.otpbanka.sk/mobil-banking
  [5] => http://www.otpbanka.sk/otp-viamo
  [6] => http://www.otpbanka.sk/call-centrum
  [7] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-1
  [8] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo
  [9] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-2
  [10] => http://www.otpbanka.sk/debetne-karty
  [11] => http://www.otpbanka.sk/kreditna-karta
  [12] => http://www.otpbanka.sk/darcekova-karta-1
  [13] => http://www.otpbanka.sk/google-pay
  [14] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby
  [15] => http://www.otpbanka.sk/elite-program
  [16] => http://www.otpbanka.sk/urazove-poistenie-pre-ready-karty
  [17] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet
  [18] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure
  [19] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-1
  [20] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass
  [21] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-6
  [22] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold
  [23] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-plat-kartam
  [24] => http://www.otpbanka.sk/elite-program-1
  [25] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet-7
  [26] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sro
  [27] => http://www.otpbanka.sk/obnova-nepredavanych-a-poistenych-platobnych-kariet
  [28] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-3
  [29] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-1
  [30] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business
  [31] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-2
  [32] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam
  [33] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program
  [34] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-firma
  [35] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-4
  [36] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-2
  [37] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-2
  [38] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-3
  [39] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-1
  [40] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-1
  [41] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-agro
  [42] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-5
  [43] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-3
  [44] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-3
  [45] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-5
  [46] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-2
  [47] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-2
  [48] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sbd
  [49] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-6
  [50] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-4
  [51] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-4
  [52] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-6
  [53] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-3
  [54] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-3
  [55] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-urad
  [56] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-7
  [57] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-5
  [58] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-5
  [59] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-7
  [60] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-4
  [61] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-4
  [62] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-ngo
)
http://www.otpbanka.sk/intrum