menu-icon menu-icon
Domov

MiFID II

MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) je smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorá bola prijatá ako reakcia na finančnú krízu so zámerom zvýšiť ochranu investorov a zabezpečiť transparentnosť obchodovania. Jej hlavným cieľom je posilnenie už existujúceho právneho rámca (MiFID I) a zavedenie jednotného európskeho súboru pravidiel týkajúcich sa investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb.
 
Smernica MiFID II bola implementovaná do právneho poriadku SR zákonom č. 237/2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ZoCP“).
 
V oblasti implementácie smernice MiFID II nadobúda ZoCP účinnosť dňa 03.01.2018.
 
Regulácia MiFID upravuje:

Vymedzenie základných pojmov:

Emitent je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vydala, vydáva alebo sa rozhodla vydať cenný papier podľa tohto zákona alebo podľa osobitných zákonov.
ISIN je označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov.
Menovitá hodnota cenného papiera je peňažná suma, na ktorú cenný papier znie.
Emisný kurz cenného papiera je cena, za ktorú emitent predáva cenný papier pri jeho vydaní.
Kurz cenného papiera je cena cenného papiera určená a zverejnená burzou cenných papierov postupom podľa burzových pravidiel.
Anonymný obchod sú obchody uzatvorené na burze cenných papierov na základe prijímania návrhov určených vopred neurčenému okruhu právnických osôb alebo fyzických osôb.
Kódom LEI je dvadsaťmiestny alfanumerický znakový kód podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu právneho subjektu.

Investičné služby ponúkané v OTP Banke:

  • Sprostredkovanie kúpy/predaja CP
  • Sprostredkovanie predaja podielových listov podielových fondov
  • Menové obchody (forwardy) s fyzickou dodávkou

 

Reporty súvisiace s DELEGOVANÝM NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) 2017/576 z 8. júna 2016 („RTS 28“)

 

 

 

 

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.