menu-icon menu-icon
Domov

Náležitosti platobných príkazov

Vyslané platobné príkazy

Povinné náležitosti SEPA platobných príkazov:

SEPA platobný príkaz:

 • platba v mene EUR
 • suma prevodu
 • IBAN a BIC banky platiteľa
 • IBAN a BIC banky príjemcu (v prípade SR banky postačuje iba IBAN príjemcu)
 • dispozícia na poplatky SHA
 • priorita platby : Normal
 • v prípade listinného platobného príkazu: miesto a dátum vystavenia, podpis klienta
 • v prípade elektronického platobného príkazu: dátum splatnosti

SEPA trvalý platobný príkaz:

okrem vyššie uvedených náležitostí musí obsahovať:

 • frekvenciu prevodu
 • deň opakovania prevodu
 • dátum prvej úhrady

Nepovinné náležitosti:

 • dátum splatnosti
 • názov účtu príjemcu platby
 • variabilný symbol, špecifický symbol, konštantný symbol iba v SR
 • referencia platiteľa
 • správa pre príjemcu


Povinné náležitosti cezhraničných platobných príkazov:

Cezhraničná platba (OTP SWIFT alebo OTP Express):

 • mena a suma platby
 • číslo a názov účtu a adresa platiteľa (názov a adresa účtu platiteľa v prípade „starých“ tlačív)
 • číslo účtu príjemcu platby – v rámci krajín EHP v tvare IBAN
 • názov účtu a adresa príjemcu
 • swiftový kód (BIC) banky príjemcu alebo názov a adresa banky príjemcu a SWIFT/BIC kód
 • dispozícia na bankové poplatky (BEN/ SHA/OUR)
 • priorita platby: Normal/Urgent


Prijaté platobné príkazy

Informácie k správnemu smerovaniu platieb poskytuje klient OTP Banky svojmu obchodnému partnerovi:

 • presný, neskrátený názov účtu a adresu príjemcu – majiteľa účtu (úplný názov firmy / meno a priezvisko, adresu, mesto, štát)
 • číslo účtu príjemcu vedeného v OTP Banke v tvare IBAN
 • presný, neskrátený názov a adresu banky: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, SK (Slovakia)
 • swiftový kód (BIC) OTP Banky: OTPVSKBX
 • korešpondentskú banku OTP Banky v závislosti od cudzej meny, v ktorej sa platba realizuje
SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.