{"list":"\n \"\"\n
\n \t\t

Pla\u0165 mobilom a vyhraj par\u00e1dne ceny<\/h2>\n