menu-icon menu-icon
Domov

Osobitný účet dlžníka

OTP Banka Slovensko, a. s. v zmysle § 27f a § 5 písm. ag) zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení poskytuje Osobitný účet dlžníka, ktorý je určený pre spotrebiteľa, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz.

Podmienky zriadenia

  • účet zriaďuje správca konkurznej podstaty ustanovený súdom v mene a na účet dlžníka

Rozsah služieb zahrnutých v cene Osobitného účtu dlžníka

  • zriadenie, vedenie a zrušenie platobného účtu v EUR
  • jednorazový vklad hotovosti alebo bezhotovostne na Účet správcom konkurznej podstaty podľa osobitného predpisu v mene EUR
  • jedenkrát za kalendárny mesiac výber hotovosti z Účtu vo výške podľa osobitného predpisu

Výška poplatku za Osobitný účet dlžníka je 2 EUR mesačne.

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.