menu-icon menu-icon
Domov

OTP Banka Slovensko dosiahla za prvý polrok 2015 výrazné zvýšenie profitability

31. júla 2015, Bratislava

OTP Banka Slovensko, a. s.  medziročne zvýšila zisk po zdanení z 0,15 mil. EUR na 1,51 mil. EUR, stav spotrebných úverov obyvateľom o 46 % a objem vkladov od klientov o 10 %.

Prevádzkový hospodársky výsledok banka medziročne zvýšila o 44%, keď prevádzkový príjem zvýšila o 2,5 % najmä vďaka nárastu čistého príjmu z poplatkov a provízií o 17,3 % a čistého úrokového príjmu o 2,4 %. K zníženiu prevádzkových nákladov  o takmer 10 % výrazne prispelo zníženie bankového odvodu a príspevku do Fondu ochrany vkladov. Čistý zisk po zdanení medziročne narástol z 0,15 mil. EUR na 1,51 mil. EUR a to aj napriek medziročne o 17 % zvýšeným nákladom na krytie rizík v dôsledku nárastu obchodných portfólií.

 

Bilančná suma narástla medziročne o 2 %. Banka financovala svoj rast zvýšením klientskych vkladov o 10 %, pričom vklady obyvateľstva medziročne zvýšila o 4 % a vklady od podnikateľov, štátnej správy a samosprávy až o 27 %. Na strane úverov rástli najdynamickejšie spotrebné úvery obyvateľom (+46 %).

 

Keďže dynamika rastu vkladov bola vyššia ako pri úveroch, banka zvýšila rezervu v oblasti likvidity, keď pomer úverov ku vkladom (vrátane emitovaných cenných papierov) poklesol na 84 % oproti 88 % k 30. 06. 2014.

 

Pri výške kapitálu na úrovni 119,3 mil. EUR dosiahla banka k 30. 06. 2015 primeranosť vlastných zdrojov 13,06 % a primeranosť základných vlastných zdrojov (TIER1 ratio) na úrovni 11,09 %. Banka tak potvrdila svoju stabilnú kapitálovú pozíciu a s rezervou plní legislatívne požiadavky NBS.

Hlavné ukazovatele výkonnosti k 30.6.2015 v porovnaní so stavom k 30.6.2014:

 • Nárast bilančnej sumy o 2 %
 • Nárast vkladov obyvateľov o 4 %
 • Nárast objemu úverov obyvateľom o 3 %, z toho spotrebných úverov o 46 %
 • Nárast korporátnych vkladov o 27 %
 • Nárast objemu korporátnych úverov o 3 %
 • Zisk po zdanení 1,51 mil. EUR oproti 0,15 mil. EUR k 30. 06. 2014
 • Zvýšenie prevádzkového výsledku o 44 %
 • Zvýšenie čistého úrokového výnosu o 2 %
 • Zvýšenie čistého výnosu z poplatkov a provízií o 17 %
 • Zníženie prevádzkových nákladov o 10 %
 • Zvýšenie nákladov na krytie rizík na úvery a podsúvahu o 17 % (najmä vplyvov nárastu veľkosti a zmenou štruktúry obchodných portfólií)
 • Primeranosť vlastných zdrojov 13,06 %, primeranosť základných vlastných zdrojov (TIER1 ratio) 11,09 %
 • Pomer úverov a vkladov (vrátane emitovaných cenných papierov) 84 %

O OTP Banke
OTP Banka Slovensko je súčasťou finančnej skupiny OTP Group s pôsobnosťou na slovenskom bankovom trhu od roku 2002. Je univerzálnou bankou s portfoliom produktov a služieb pre fyzické osoby, SME sektor a právnické osoby.

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Array
(
  [0] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-8
  [1] => http://www.otpbanka.sk/internet-banking
  [2] => http://www.otpbanka.sk/corporate-banking-1
  [3] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-internet-bankingu
  [4] => http://www.otpbanka.sk/mobil-banking
  [5] => http://www.otpbanka.sk/otp-viamo
  [6] => http://www.otpbanka.sk/call-centrum
  [7] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-1
  [8] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo
  [9] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-2
  [10] => http://www.otpbanka.sk/debetne-karty
  [11] => http://www.otpbanka.sk/kreditna-karta
  [12] => http://www.otpbanka.sk/darcekova-karta-1
  [13] => http://www.otpbanka.sk/google-pay
  [14] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby
  [15] => http://www.otpbanka.sk/elite-program
  [16] => http://www.otpbanka.sk/urazove-poistenie-pre-ready-karty
  [17] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet
  [18] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure
  [19] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-1
  [20] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass
  [21] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-6
  [22] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold
  [23] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-plat-kartam
  [24] => http://www.otpbanka.sk/elite-program-1
  [25] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet-7
  [26] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sro
  [27] => http://www.otpbanka.sk/obnova-nepredavanych-a-poistenych-platobnych-kariet
  [28] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-3
  [29] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-1
  [30] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business
  [31] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-2
  [32] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam
  [33] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program
  [34] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-firma
  [35] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-4
  [36] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-2
  [37] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-2
  [38] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-3
  [39] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-1
  [40] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-1
  [41] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-agro
  [42] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-5
  [43] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-3
  [44] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-3
  [45] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-5
  [46] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-2
  [47] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-2
  [48] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sbd
  [49] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-6
  [50] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-4
  [51] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-4
  [52] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-6
  [53] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-3
  [54] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-3
  [55] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-urad
  [56] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-7
  [57] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-5
  [58] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-5
  [59] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-7
  [60] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-4
  [61] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-4
  [62] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-ngo
)
http://www.otpbanka.sk/otp-banka-hospodarske-vysledky-prvy-polrok-2015