menu-icon menu-icon
Domov

OTP Banka Slovensko dosiahla za prvý polrok 2015 výrazné zvýšenie profitability

31. júla 2015, Bratislava

OTP Banka Slovensko, a. s.  medziročne zvýšila zisk po zdanení z 0,15 mil. EUR na 1,51 mil. EUR, stav spotrebných úverov obyvateľom o 46 % a objem vkladov od klientov o 10 %.

Prevádzkový hospodársky výsledok banka medziročne zvýšila o 44%, keď prevádzkový príjem zvýšila o 2,5 % najmä vďaka nárastu čistého príjmu z poplatkov a provízií o 17,3 % a čistého úrokového príjmu o 2,4 %. K zníženiu prevádzkových nákladov  o takmer 10 % výrazne prispelo zníženie bankového odvodu a príspevku do Fondu ochrany vkladov. Čistý zisk po zdanení medziročne narástol z 0,15 mil. EUR na 1,51 mil. EUR a to aj napriek medziročne o 17 % zvýšeným nákladom na krytie rizík v dôsledku nárastu obchodných portfólií.

 

Bilančná suma narástla medziročne o 2 %. Banka financovala svoj rast zvýšením klientskych vkladov o 10 %, pričom vklady obyvateľstva medziročne zvýšila o 4 % a vklady od podnikateľov, štátnej správy a samosprávy až o 27 %. Na strane úverov rástli najdynamickejšie spotrebné úvery obyvateľom (+46 %).

 

Keďže dynamika rastu vkladov bola vyššia ako pri úveroch, banka zvýšila rezervu v oblasti likvidity, keď pomer úverov ku vkladom (vrátane emitovaných cenných papierov) poklesol na 84 % oproti 88 % k 30. 06. 2014.

 

Pri výške kapitálu na úrovni 119,3 mil. EUR dosiahla banka k 30. 06. 2015 primeranosť vlastných zdrojov 13,06 % a primeranosť základných vlastných zdrojov (TIER1 ratio) na úrovni 11,09 %. Banka tak potvrdila svoju stabilnú kapitálovú pozíciu a s rezervou plní legislatívne požiadavky NBS.

Hlavné ukazovatele výkonnosti k 30.6.2015 v porovnaní so stavom k 30.6.2014:

 • Nárast bilančnej sumy o 2 %
 • Nárast vkladov obyvateľov o 4 %
 • Nárast objemu úverov obyvateľom o 3 %, z toho spotrebných úverov o 46 %
 • Nárast korporátnych vkladov o 27 %
 • Nárast objemu korporátnych úverov o 3 %
 • Zisk po zdanení 1,51 mil. EUR oproti 0,15 mil. EUR k 30. 06. 2014
 • Zvýšenie prevádzkového výsledku o 44 %
 • Zvýšenie čistého úrokového výnosu o 2 %
 • Zvýšenie čistého výnosu z poplatkov a provízií o 17 %
 • Zníženie prevádzkových nákladov o 10 %
 • Zvýšenie nákladov na krytie rizík na úvery a podsúvahu o 17 % (najmä vplyvov nárastu veľkosti a zmenou štruktúry obchodných portfólií)
 • Primeranosť vlastných zdrojov 13,06 %, primeranosť základných vlastných zdrojov (TIER1 ratio) 11,09 %
 • Pomer úverov a vkladov (vrátane emitovaných cenných papierov) 84 %

O OTP Banke
OTP Banka Slovensko je súčasťou finančnej skupiny OTP Group s pôsobnosťou na slovenskom bankovom trhu od roku 2002. Je univerzálnou bankou s portfoliom produktov a služieb pre fyzické osoby, SME sektor a právnické osoby.

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.