menu-icon menu-icon
Domov

OTP Banka podporuje malých podnikateľov na Slovensku

13. február 2014, Bratislava

Prvá zmluva o mikrofinancovaní Progress na Slovensku prinesie pre mikropodnikateľov 10 miliónov EUR.

OTP Banka Slovensko a Európsky investičný fond podpísali záručnú zmluvu zameranú na podporu mikropodnikov a mladých podnikateľov na Slovensku. OTP Banka je prvou inštitúciou na Slovensku, ktorá v rámci tohto nástroja získa podporu.

Koho sa táto podpora týka?
Na základe tejto zmluvy OTP Banka poskytne mikropodnikateľom na Slovensku celkovú sumu až do výšky 10 miliónov EUR, predovšetkým so silným zameraním na podporu podnikateľov, ktorí nemajú prístup k tradičným bankovým službám, vrátane mladých podnikateľov. Zmluva poskytne jednoduchší prístup k financovaniu pre približne 600 miestnych mikropodnikov prostredníctvom poskytnutia mikroúverov pre malé podniky a mikropodniky, živnosti a samostatne zárobkovo činné osoby.

Čo konkrétne podpora prinesie?
Zmluva prináša zjednodušené schvaľovanie úverov pre malých podnikateľov a zlepšené podmienky úverov – vyšší limit úveru, menšie nároky na zabezpečenie, dlhšiu lehotu splatnosti a nižšiu úrokovú sadzbu. Maximálny objem úveru pre jeden subjekt predstavuje sumu 25 000 EUR.

Zástupca riaditeľa Európskeho investičného fondu a riaditeľ Odboru regionálneho rozvoja podnikania Hubert Cottogni o podpise tejto zmluvy povedal: „Som rád, že môžem podpísať prvú zmluvu o mikrofinancovaní Progress na Slovensku s OTP Bankou Slovensko. V čase sprísňovania úverových podmienok a vzhľadom na potrebu zlepšiť prístup podnikov k financiám prinesie táto zmluva pre mikropodnikateľov v celej krajine značné výhody“.

Transakcia umožní OTP Banke ďalej pokračovať v rozvoji jej súčasnej činnosti v oblasti poskytovania úverov pre malé podniky a mikropodniky na Slovensku.

„Sme radi, že v spolupráci s Európskym investičným fondom môžeme ako jediná banka na Slovensku priniesť hmatateľnú výhodu pre segment mikropodnikateľov v podobe nástroja Progress. Na základe podpísanej zmluvy budeme môcť podporovať mikropodnikateľov a mladých podnikateľov, ktorí majú sťažený prístup k úverovému financovaniu. Transakcia umožní OTP Banke naplniť svoju stratégiu v oblasti podpory malého podnikania na Slovensku. Aj týmto spôsobom OTP Banka Slovensko prispieva k rastu slovenskej ekonomiky.“, uviedla Ing. Zita Zemková, predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka OTP Banky Slovensko.

Mikropodniky, ktoré chcú požiadať o úver v rámci mikrofinancovania Progress, môžu kontaktovať priamo pobočky OTP Banky.

O európskom nástroji mikrofinancovania Progress
Európsky nástroj mikrofinancovania Progress (mikrofinancovanie Progress) poskytuje záruky a financované nástroje pre sprostredkovateľov mikrofinancovania. Iniciatíva je zriadená s financovaním vo výške 203 miliónov EUR od Európskej komisie a Európskej investičnej banky. Európsky investičný fond (EIF) vystupuje ako správcovská spoločnosť v mene Európskej platformy mikrofinancovania FCP-FIS – Európskeho fondu mikrofinancovania Progress, hlavného nástroja, prostredníctvom ktorého sa realizuje mikrofinancovanie Progress. Cieľom mikrofinancovania Progress je zvýšiť prístup mikropodnikateľov, vrátane samostatne zárobkovo činných osôb, k financovaniu. Zameriava sa predovšetkým, ale nielen, na skupiny s obmedzeným prístupom k tradičnému úverovému trhu. Príkladmi sú ženy podnikateľky, mladí podnikatelia, podnikatelia patriaci do menšinovej skupiny, podnikatelia so zdravotným postihnutím, živnostníci, atď. Prostredníctvom vybraných sprostredkovateľov, ktorí sú súčasťou tohto nástroja, sú dostupné úvery vo výške menej ako 25 000 EUR. Mikrofinancovanie Progress neposkytuje priame financovanie pre mikropodnikateľov alebo jednotlivcov.

Podpis zmluvy s OTP Bankou predstavuje 50. transakciu podpísanú v rámci mikrofinancovania Progress od jeho spustenia v roku 2010. Do dnešného dňa boli v rámci mikrofinancovania Progress podpísané záväzky vo výške viac ako 130 miliónov EUR v prospech mikrodlžníkov v EÚ. Medzi krajiny, ktoré podpísali do dnešného dňa zmluvy, patria Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Francúzsko, Grécko, Írsko, Taliansko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Holandsko a Spojené kráľovstvo.

Pre viac informácií o tejto iniciatíve navštívte: www.ec.europa.eu/epmf

O EIF
Hlavným poslaním EIF je podporiť malé a stredné podniky (MSP) v Európe prostredníctvom poskytnutia pomoci pri získaní prístupu k financovaniu. EIF navrhuje a rozvíja rizikový kapitál a ručí za nástroje, ktoré sa zameriavajú výslovne na tento segment trhu. V rámci tejto úlohy EIF napomáha rozvoju cieľov EÚ v oblasti podpory inovácie, výskumu a vývoja, podnikania, rastu a zamestnanosti. Celkové čisté

záväzky EIF voči súkromným kapitálovým fondom na konci roka 2013 prekročili čiastku 7,9 miliardy EUR. S investíciami do viac ako 435 fondov je EIF vedúcim hráčom v európskom rizikovom podnikaní z dôvodu miery a rozsahu svojich investícií, hlavne do odvetvia špičkových technológií a začínajúcich odvetví. Na konci roka 2013 úverové portfólio záruk EIF dosiahlo sumu viac ako 5,6 miliardy EUR, čím sa EIF stal hlavným európskym činiteľom v oblasti záruk pre malé a stredné podniky a popredným ručiteľom v oblasti mikrofinancovania.

Viac informácií nájdete www.eif.org


O OTP Banke
OTP Banka Slovensko je súčasťou finančnej skupiny OTP Group s pôsobnosťou na slovenskom bankovom trhu od roku 2002. Je univerzálnou bankou s portfoliom produktov a služieb pre fyzické osoby, SME sektor a právnické osoby.

 

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Array
(
  [0] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-8
  [1] => http://www.otpbanka.sk/internet-banking
  [2] => http://www.otpbanka.sk/corporate-banking-1
  [3] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-internet-bankingu
  [4] => http://www.otpbanka.sk/mobil-banking
  [5] => http://www.otpbanka.sk/otp-viamo
  [6] => http://www.otpbanka.sk/call-centrum
  [7] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-1
  [8] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo
  [9] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-2
  [10] => http://www.otpbanka.sk/debetne-karty
  [11] => http://www.otpbanka.sk/kreditna-karta
  [12] => http://www.otpbanka.sk/darcekova-karta-1
  [13] => http://www.otpbanka.sk/google-pay
  [14] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby
  [15] => http://www.otpbanka.sk/elite-program
  [16] => http://www.otpbanka.sk/urazove-poistenie-pre-ready-karty
  [17] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet
  [18] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure
  [19] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-1
  [20] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass
  [21] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-6
  [22] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold
  [23] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-plat-kartam
  [24] => http://www.otpbanka.sk/elite-program-1
  [25] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet-7
  [26] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sro
  [27] => http://www.otpbanka.sk/obnova-nepredavanych-a-poistenych-platobnych-kariet
  [28] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-3
  [29] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-1
  [30] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business
  [31] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-2
  [32] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam
  [33] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program
  [34] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-firma
  [35] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-4
  [36] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-2
  [37] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-2
  [38] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-3
  [39] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-1
  [40] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-1
  [41] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-agro
  [42] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-5
  [43] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-3
  [44] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-3
  [45] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-5
  [46] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-2
  [47] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-2
  [48] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sbd
  [49] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-6
  [50] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-4
  [51] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-4
  [52] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-6
  [53] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-3
  [54] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-3
  [55] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-urad
  [56] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-7
  [57] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-5
  [58] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-5
  [59] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-7
  [60] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-4
  [61] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-4
  [62] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-ngo
)
http://www.otpbanka.sk/otp-banka-podporuje-malych-podnikatelov-na-slovensku