menu-icon menu-icon
Domov

OTP Banka Slovensko dosiahla za 1. polrok 2014 dynamický rast v retailovom segmente

29. júla 2014, Bratislava

OTP Banka Slovensko, a. s. zabezpečila medziročný rast úverov obyvateľom o 22% a vkladov od obyvateľov o 14% pričom dosiahla zisk za 1. polrok 2014 vo výške 151 tis. eur.

„Teší nás hlavne dynamický obchodný rast a zlepšenie prevádzkovej výkonnosti, čo sa prejavilo na medziročnom náraste prevádzkového výsledku o 70%.“ hovorí Rastislav Matejsko, člen predstavenstva a zástupca generálnej riaditeľky.

Prevádzkový hospodársky výsledok banka medziročne zvýšila o 70%, keď prevádzkový príjem zvýšila o 15%. Nárast prevádzkových nákladov sa jej podarilo udržať na úrovni 5% napriek medziročnému zvýšeniu nákladov na Fond ochrany vkladov a bankovú daň až o 48%.

Bilančná suma narástla medziročne o 13%. Banka financovala svoj rast predovšetkým zvýšením klientskych vkladov o 8%, pri medziročnom náraste vkladov obyvateľstva o 14%. Brutto úvery narástli medziročne o 13%, pričom úvery obyvateľom narástli až o 22%.

Napriek tomu, že dynamika rastu úverov bola vyššia ako pri vkladoch, banka si udržiava dostatočnú rezervu v oblasti likvidity, keď dosiahla pomer úverov a vkladov (vrátane emitovaných cenných papierov) na úrovni 88% oproti 82% k 30.6.2013.

Pri výške kapitálu na úrovni 96 mil. eur dosiahla banka k 30.6.2014 primeranosť vlastných zdrojov vo výške 11,30% a primeranosť základných vlastných zdrojov (TIER1 ratio) na úrovni 10,79%. Banka tak potvrdila svoju stabilnú kapitálovú pozíciu a s rezervou splnila legislatívne požiadavky NBS.

Hlavné ukazovatele výkonnosti k 30.6.2014:

 • Nárast bilančnej sumy o 13% v medziročnom porovnaní
 • Nárast objemu úverov obyvateľom o 22% v medziročnom porovnaní
 • Nárast vkladov obyvateľov o 14% v medziročnom porovnaní
 • Nárast objemu korporátnych úverov o 2% v medziročnom porovnaní
 • Pokles korporátnych vkladov o 4% v medziročnom porovnaní
 • Zisk po zdanení 151 tis. eur
 • Medziročné zvýšenie nákladov na krytie rizík na úvery a podsúvahu o 83% (ovplyvnil aj jednorazový vplyv zmeny v účtovaní portfóliových opravných položiek)
 • Medziročné zvýšenie čistého úrokového výnosu o 14%
 • Medziročné zníženie čistého výnosu z poplatkov a provízií o 10%
 • Medziročné zvýšenie prevádzkového výsledku o 70%
 • Primeranosť vlastných zdrojov 11,30%, primeranosť základných vlastných zdrojov (TIER1 ratio) 10,79%
 • Pomer úverov a vkladov (vrátane emitovaných cenných papierov) 88%

O OTP Banke
OTP Banka Slovensko je súčasťou finančnej skupiny OTP Group s pôsobnosťou na slovenskom bankovom trhu od roku 2002. Je univerzálnou bankou s portfoliom produktov a služieb pre fyzické osoby, SME sektor a právnické osoby.

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.