menu-icon menu-icon
Domov

OTP Banka Slovensko dosiahla za 1. polrok 2014 dynamický rast v retailovom segmente

29. júla 2014, Bratislava

OTP Banka Slovensko, a. s. zabezpečila medziročný rast úverov obyvateľom o 22% a vkladov od obyvateľov o 14% pričom dosiahla zisk za 1. polrok 2014 vo výške 151 tis. eur.

„Teší nás hlavne dynamický obchodný rast a zlepšenie prevádzkovej výkonnosti, čo sa prejavilo na medziročnom náraste prevádzkového výsledku o 70%.“ hovorí Rastislav Matejsko, člen predstavenstva a zástupca generálnej riaditeľky.

Prevádzkový hospodársky výsledok banka medziročne zvýšila o 70%, keď prevádzkový príjem zvýšila o 15%. Nárast prevádzkových nákladov sa jej podarilo udržať na úrovni 5% napriek medziročnému zvýšeniu nákladov na Fond ochrany vkladov a bankovú daň až o 48%.

Bilančná suma narástla medziročne o 13%. Banka financovala svoj rast predovšetkým zvýšením klientskych vkladov o 8%, pri medziročnom náraste vkladov obyvateľstva o 14%. Brutto úvery narástli medziročne o 13%, pričom úvery obyvateľom narástli až o 22%.

Napriek tomu, že dynamika rastu úverov bola vyššia ako pri vkladoch, banka si udržiava dostatočnú rezervu v oblasti likvidity, keď dosiahla pomer úverov a vkladov (vrátane emitovaných cenných papierov) na úrovni 88% oproti 82% k 30.6.2013.

Pri výške kapitálu na úrovni 96 mil. eur dosiahla banka k 30.6.2014 primeranosť vlastných zdrojov vo výške 11,30% a primeranosť základných vlastných zdrojov (TIER1 ratio) na úrovni 10,79%. Banka tak potvrdila svoju stabilnú kapitálovú pozíciu a s rezervou splnila legislatívne požiadavky NBS.

Hlavné ukazovatele výkonnosti k 30.6.2014:

 • Nárast bilančnej sumy o 13% v medziročnom porovnaní
 • Nárast objemu úverov obyvateľom o 22% v medziročnom porovnaní
 • Nárast vkladov obyvateľov o 14% v medziročnom porovnaní
 • Nárast objemu korporátnych úverov o 2% v medziročnom porovnaní
 • Pokles korporátnych vkladov o 4% v medziročnom porovnaní
 • Zisk po zdanení 151 tis. eur
 • Medziročné zvýšenie nákladov na krytie rizík na úvery a podsúvahu o 83% (ovplyvnil aj jednorazový vplyv zmeny v účtovaní portfóliových opravných položiek)
 • Medziročné zvýšenie čistého úrokového výnosu o 14%
 • Medziročné zníženie čistého výnosu z poplatkov a provízií o 10%
 • Medziročné zvýšenie prevádzkového výsledku o 70%
 • Primeranosť vlastných zdrojov 11,30%, primeranosť základných vlastných zdrojov (TIER1 ratio) 10,79%
 • Pomer úverov a vkladov (vrátane emitovaných cenných papierov) 88%

O OTP Banke
OTP Banka Slovensko je súčasťou finančnej skupiny OTP Group s pôsobnosťou na slovenskom bankovom trhu od roku 2002. Je univerzálnou bankou s portfoliom produktov a služieb pre fyzické osoby, SME sektor a právnické osoby.

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Array
(
  [0] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-8
  [1] => http://www.otpbanka.sk/internet-banking
  [2] => http://www.otpbanka.sk/corporate-banking-1
  [3] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-internet-bankingu
  [4] => http://www.otpbanka.sk/mobil-banking
  [5] => http://www.otpbanka.sk/otp-viamo
  [6] => http://www.otpbanka.sk/call-centrum
  [7] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-1
  [8] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo
  [9] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-2
  [10] => http://www.otpbanka.sk/debetne-karty
  [11] => http://www.otpbanka.sk/kreditna-karta
  [12] => http://www.otpbanka.sk/darcekova-karta-1
  [13] => http://www.otpbanka.sk/google-pay
  [14] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby
  [15] => http://www.otpbanka.sk/elite-program
  [16] => http://www.otpbanka.sk/urazove-poistenie-pre-ready-karty
  [17] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet
  [18] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure
  [19] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-1
  [20] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass
  [21] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-6
  [22] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold
  [23] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-plat-kartam
  [24] => http://www.otpbanka.sk/elite-program-1
  [25] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet-7
  [26] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sro
  [27] => http://www.otpbanka.sk/obnova-nepredavanych-a-poistenych-platobnych-kariet
  [28] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-3
  [29] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-1
  [30] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business
  [31] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-2
  [32] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam
  [33] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program
  [34] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-firma
  [35] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-4
  [36] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-2
  [37] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-2
  [38] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-3
  [39] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-1
  [40] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-1
  [41] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-agro
  [42] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-5
  [43] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-3
  [44] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-3
  [45] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-5
  [46] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-2
  [47] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-2
  [48] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sbd
  [49] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-6
  [50] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-4
  [51] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-4
  [52] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-6
  [53] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-3
  [54] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-3
  [55] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-urad
  [56] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-7
  [57] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-5
  [58] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-5
  [59] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-7
  [60] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-4
  [61] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-4
  [62] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-ngo
)
http://www.otpbanka.sk/otp-banka-slovensko-1-polrok-2014