menu-icon menu-icon
Domov

OTP Banka Slovensko dosiahla k 30.09.2015 výrazné medziročné zvýšenie profitability

31. október 2015, Bratislava

 

OTP Banka Slovensko, a. s. medziročne zvýšila zisk po zdanení na úroveň 2,47 mil. EUR, stav spotrebných úverov obyvateľom vzrástol o 39 % a objem vkladov od klientov o 5 %.

 

Prevádzkový hospodársky výsledok banka medziročne zvýšila o 43 %, keď prevádzkový príjem zvýšila najmä vďaka nárastu čistého príjmu z poplatkov, provízií a čistého úrokového príjmu. K medziročnému zníženiu prevádzkových nákladov o 11 % výrazne prispelo zníženie bankového odvodu a príspevku do Fondu ochrany vkladov. Čistý zisk po zdanení medziročne narástol z 0,30 mil. EUR na 2,47 mil. EUR a to aj napriek medziročne zvýšeným nákladom na krytie rizík v dôsledku nárastu obchodných portfólií.

Celkový objem aktív ostal na prakticky rovnakej úrovni, pričom klientske vklady narástli o 5 %. Vklady od segmentu mikro podnikateľov rástli o 15 % a vklady od podnikateľov, štátnej správy a samosprávy o 13 %. Na strane úverov rástli najdynamickejšie spotrebné úvery obyvateľom, kde banka narástla medziročne až o 39 %.

 

Vyššia dynamika rastu vkladov vykompenzovala medziročný pokles portfólia emitovaných cenných papierov a pri miernom raste úverového portfólia si banka udržiava dostatočnú rezervu v oblasti likvidity, keď pomer netto úverov ku vkladom (vrátane emitovaných cenných papierov) dosiahol 85 % oproti 84 % k 30.09.2014.

 

Pri výške kapitálu na úrovni 119,6 mil. EUR dosiahla banka k 30.9.2015 primeranosť vlastných zdrojov 13,25 % a primeranosť základných vlastných zdrojov (TIER1 ratio) na úrovni 11,26 %. Banka tak potvrdila svoju stabilnú kapitálovú pozíciu a s rezervou plní legislatívne požiadavky NBS.

 

 Hlavné ukazovatele výkonnosti k 30.09.2015 v porovnaní so stavom k 30.09.2014:

 • Nárast objemu úverov obyvateľom o 4 %, z toho spotrebných úverov o 39 %
 • Nárast vkladov v segmente mikro podnikateľov o 15 %
 • Nárast úverov v segmente mikro podnikateľov o 37 %
 • Nárast korporátnych vkladov (vrátane vkladov samospráv a orgánov štátnej správy) o 13 %
 • Nárast korporátnych úverov (vrátane úverov samosprávam a orgánom štátnej správy) o 4 %
 • Zisk po zdanení 2,47 mil. EUR oproti 0,30 mil. EUR k 30.9.2014
 • Zvýšenie prevádzkového výsledku o 43 %
 • Zvýšenie čistého výnosu z poplatkov a provízií o 14 %
 • Zníženie prevádzkových nákladov o 11 %
 • Primeranosť vlastných zdrojov 13,25 %, primeranosť základných vlastných zdrojov (TIER1 ratio) 11,26 %
 • Pomer úverov a vkladov (vrátane emitovaných cenných papierov) 8 5%
SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.