menu-icon menu-icon
Domov

OTP Banka Slovensko dosiahla k 30.9.2016 výrazné zvýšenie zisku

OTP Banka Slovensko, a. s. medziročne zvýšila zisk po zdanení z 2,47 mil. Eur na 3,60 mil. Eur. Banka zvýšila stav spotrebných úverov obyvateľom o 20% a stav úverov segmentu mikro podnikateľov o 89%.

Prevádzkový hospodársky výsledok banka medziročne zvýšila o 31%, keď prevádzkový príjem zvýšila o 11% najmä vďaka efektu z predaja akcií VISA Europe, rastu čistého úrokového príjmu o 2% a prevádzkové náklady narástli o 1%. Čistý zisk po zdanení medziročne narástol z 2,47 mil. EUR na 3,60 mil. EUR a to aj napriek zvýšeným nákladom na krytie rizík v dôsledku nárastu úverového portfólia a zmeny v jeho štruktúre v prospech spotrebných úverov.

Úverové portfólio banka medziročne zvýšila o 2%, pričom rast úverov obyvateľstvu dosiahol 4%. Nárast na bežných účtoch klientov bol 15%. Termínované vklady medziročne riadene poklesli o 30% a  s cieľom optimalizácie nákladov financovania banky boli nahradené lacnejšími zdrojmi z emitovaných dlhopisov.

Banka zvýšila pomer úverov ku vkladom (vrátane emitovaných cenných papierov) na 89% oproti 85% k 30.9.2015, čo malo tiež pozitívny vplyv na rast čistého úrokového výnosu.

Pri výške kapitálu na úrovni 124 mil. EUR dosiahla banka k 30.9.2016 primeranosť vlastných zdrojov 13,36% a primeranosť základných vlastných zdrojov (TIER1 ratio) na úrovni 11,21%. Banka tak potvrdila svoju stabilnú kapitálovú pozíciu a s rezervou plní legislatívne požiadavky NBS.

Hlavné ukazovatele výkonnosti k 30.9.2016 v porovnaní so stavom k 30.9.2015:

 • Zisk po zdanení 3,60 mil. EUR oproti 2,47 mil. EUR k 30.9.2015
 • Zvýšenie prevádzkového výsledku o 31%
 • Zvýšenie čistého úrokového výnosu o 2%
 • Zníženie čistého výnosu z poplatkov a provízií o 12%
 • Zvýšenie prevádzkových nákladov o 1%
 • Zvýšenie nákladov na krytie rizík na úvery a podsúvahu o 25% (najmä vplyvom nárastu veľkosti a zmenou štruktúry obchodných portfólií)
 • Pokles bilančnej sumy o 3%
 • Nárast bežných účtov obyvateľov o 12%
 • Pokles termínovaných vkladov obyvateľov o 24%
 • Nárast sporiacich účtov obyvateľov o 34%
 • Nárast objemu úverov obyvateľom o 4%, z toho spotrebných úverov o 20%
 • Pokles korporátnych termínovaných vkladov o 51%
 • Nárast korporátnych bežných účtov 15%
 • Pokles objemu korporátnych úverov o 3%
 • Nárast úverov v segmente mikro o 89%
 • Pokles termínovaných vkladov v segmente mikro o 30%
 • Nárast bežných účtov v segmente mikro o 24%
 • Primeranosť vlastných zdrojov 13,36%, primeranosť základných vlastných zdrojov (TIER1 ratio) 11,21%
 • Pomer úverov a vkladov (vrátane emitovaných cenných papierov) 89%
SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.