menu-icon menu-icon
Domov

OTP Banka Slovensko dosiahla k 30.9.2016 výrazné zvýšenie zisku

OTP Banka Slovensko, a. s. medziročne zvýšila zisk po zdanení z 2,47 mil. Eur na 3,60 mil. Eur. Banka zvýšila stav spotrebných úverov obyvateľom o 20% a stav úverov segmentu mikro podnikateľov o 89%.

Prevádzkový hospodársky výsledok banka medziročne zvýšila o 31%, keď prevádzkový príjem zvýšila o 11% najmä vďaka efektu z predaja akcií VISA Europe, rastu čistého úrokového príjmu o 2% a prevádzkové náklady narástli o 1%. Čistý zisk po zdanení medziročne narástol z 2,47 mil. EUR na 3,60 mil. EUR a to aj napriek zvýšeným nákladom na krytie rizík v dôsledku nárastu úverového portfólia a zmeny v jeho štruktúre v prospech spotrebných úverov.

Úverové portfólio banka medziročne zvýšila o 2%, pričom rast úverov obyvateľstvu dosiahol 4%. Nárast na bežných účtoch klientov bol 15%. Termínované vklady medziročne riadene poklesli o 30% a  s cieľom optimalizácie nákladov financovania banky boli nahradené lacnejšími zdrojmi z emitovaných dlhopisov.

Banka zvýšila pomer úverov ku vkladom (vrátane emitovaných cenných papierov) na 89% oproti 85% k 30.9.2015, čo malo tiež pozitívny vplyv na rast čistého úrokového výnosu.

Pri výške kapitálu na úrovni 124 mil. EUR dosiahla banka k 30.9.2016 primeranosť vlastných zdrojov 13,36% a primeranosť základných vlastných zdrojov (TIER1 ratio) na úrovni 11,21%. Banka tak potvrdila svoju stabilnú kapitálovú pozíciu a s rezervou plní legislatívne požiadavky NBS.

Hlavné ukazovatele výkonnosti k 30.9.2016 v porovnaní so stavom k 30.9.2015:

 • Zisk po zdanení 3,60 mil. EUR oproti 2,47 mil. EUR k 30.9.2015
 • Zvýšenie prevádzkového výsledku o 31%
 • Zvýšenie čistého úrokového výnosu o 2%
 • Zníženie čistého výnosu z poplatkov a provízií o 12%
 • Zvýšenie prevádzkových nákladov o 1%
 • Zvýšenie nákladov na krytie rizík na úvery a podsúvahu o 25% (najmä vplyvom nárastu veľkosti a zmenou štruktúry obchodných portfólií)
 • Pokles bilančnej sumy o 3%
 • Nárast bežných účtov obyvateľov o 12%
 • Pokles termínovaných vkladov obyvateľov o 24%
 • Nárast sporiacich účtov obyvateľov o 34%
 • Nárast objemu úverov obyvateľom o 4%, z toho spotrebných úverov o 20%
 • Pokles korporátnych termínovaných vkladov o 51%
 • Nárast korporátnych bežných účtov 15%
 • Pokles objemu korporátnych úverov o 3%
 • Nárast úverov v segmente mikro o 89%
 • Pokles termínovaných vkladov v segmente mikro o 30%
 • Nárast bežných účtov v segmente mikro o 24%
 • Primeranosť vlastných zdrojov 13,36%, primeranosť základných vlastných zdrojov (TIER1 ratio) 11,21%
 • Pomer úverov a vkladov (vrátane emitovaných cenných papierov) 89%
SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Array
(
  [0] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-8
  [1] => http://www.otpbanka.sk/internet-banking
  [2] => http://www.otpbanka.sk/corporate-banking-1
  [3] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-internet-bankingu
  [4] => http://www.otpbanka.sk/mobil-banking
  [5] => http://www.otpbanka.sk/otp-viamo
  [6] => http://www.otpbanka.sk/call-centrum
  [7] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-1
  [8] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo
  [9] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-2
  [10] => http://www.otpbanka.sk/debetne-karty
  [11] => http://www.otpbanka.sk/kreditna-karta
  [12] => http://www.otpbanka.sk/darcekova-karta-1
  [13] => http://www.otpbanka.sk/google-pay
  [14] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby
  [15] => http://www.otpbanka.sk/elite-program
  [16] => http://www.otpbanka.sk/urazove-poistenie-pre-ready-karty
  [17] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet
  [18] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure
  [19] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-1
  [20] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass
  [21] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-6
  [22] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold
  [23] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-plat-kartam
  [24] => http://www.otpbanka.sk/elite-program-1
  [25] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet-7
  [26] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sro
  [27] => http://www.otpbanka.sk/obnova-nepredavanych-a-poistenych-platobnych-kariet
  [28] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-3
  [29] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-1
  [30] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business
  [31] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-2
  [32] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam
  [33] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program
  [34] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-firma
  [35] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-4
  [36] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-2
  [37] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-2
  [38] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-3
  [39] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-1
  [40] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-1
  [41] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-agro
  [42] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-5
  [43] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-3
  [44] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-3
  [45] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-5
  [46] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-2
  [47] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-2
  [48] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sbd
  [49] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-6
  [50] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-4
  [51] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-4
  [52] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-6
  [53] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-3
  [54] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-3
  [55] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-urad
  [56] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-7
  [57] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-5
  [58] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-5
  [59] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-7
  [60] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-4
  [61] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-4
  [62] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-ngo
)
http://www.otpbanka.sk/otp-banka-slovensko-dosiahla-k-30-9-2016-vyrazne-zvysenie-zisku