menu-icon menu-icon
Domov

OTP Banka Slovensko dosiahla k 31. 03. 2016 zisk po zdanení vo výške 0,7 mil. EUR

OTP Banka Slovensko, a. s. medziročne zvýšila stav spotrebných úverov obyvateľom o 28 %. Stav bežných účtov pre obyvateľov vzrástol o 16 % a úsporných vkladov obyvateľov až o 52 %, čím sa banke zlacnilo financovanie. Dynamicky banka rozvíjala obchodné aktivity so segmentom mikro podnikateľov, kde úvery narástli medziročne o 88 % a vklady o 43 %.

Vďaka poklesu prevádzkových nákladov o 1 % (pri vylúčení vplyvu nákladov na bankovú daň, fond ochrany klientov a rezolučný fond) banka udržala prevádzkový hospodársky výsledok na rovnakej úrovni ako v roku 2015, a to aj napriek zníženiu príjmov z poplatkov a provízií o 21 % v dôsledku regulácie poplatkov za predčasné splatenie úverov obyvateľom.

Čistý zisk po zdanení medziročne poklesol vplyvom vyšších nákladov na krytie rizík  z dôvodu nárastu úverového portfólia.

Zameranie na segmenty a produkty s vyššou profitabilitou sa prejavilo vo výraznom poklese terminovaných vkladov klientov a v znížení bilančnej sumy medziročne o 5 %. Stav úverov sa medziročne zvýšil o 6 %. Banka financovala tento rast zvýšením objemu emitovaných cenných papierov, ktoré medziročne narástli o 39 %.

Keďže dynamika rastu vkladov bola nižšia ako pri úveroch, banka mierne znížila rezervu v oblasti likvidity, keď pomer úverov ku vkladom (vrátane emitovaných cenných papierov) narástol na 90 % oproti 83 % k 31.3.2015.

Pri výške kapitálu na úrovni 120,8 mil. EUR dosiahla banka k 31.3.2016 primeranosť vlastných zdrojov 13,11 % a primeranosť základných vlastných zdrojov (TIER1 ratio) na úrovni 10,94 %. Banka tak potvrdila svoju stabilnú kapitálovú pozíciu a s rezervou plní legislatívne požiadavky NBS.

Hlavné ukazovatele výkonnosti k 31.3.2016 v porovnaní so stavom k 31.3.2015:

 • Zisk po zdanení 0,70 mil. EUR
 • Medziročné zvýšenie celkových nákladov na krytie rizík o 14 %
 • Medziročné zvýšenie čistého úrokového výnosu o 3 %
 • Medziročné zníženie čistého výnosu z poplatkov a provízií o 21 %
 • Pokles prevádzkových nákladov o 1 % (pri vylúčení vplyvu nákladov na bankovú daň, fond ochrany klientov a rezolučný fond)
 • Medziročné udržanie prevádzkového výsledku
 • Pokles bilančnej sumy o 5 % v medziročnom porovnaní
 • Nárast objemu úverov obyvateľom o 5 % v medziročnom porovnaní
 • Pokles vkladov obyvateľov o 8 % v medziročnom porovnaní
 • Nárast objemu korporátnych úverov o 5 % v medziročnom porovnaní
 • Udržanie objemu korporátnych vkladov v medziročnom porovnaní
 • Nárast objemu úverov v segmente mikro podnikateľov o 88 % v medziročnom porovnaní
 • Nárast objemu vkladov v segmente mikro podnikateľov o 43 % v medziročnom porovnaní
 • Primeranosť vlastných zdrojov 13,11 %, primeranosť základných vlastných zdrojov (TIER1 ratio) 10,94 %
 • Pomer úverov a vkladov (vrátane emitovaných cenných papierov) 90 %
SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Array
(
  [0] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-8
  [1] => http://www.otpbanka.sk/internet-banking
  [2] => http://www.otpbanka.sk/corporate-banking-1
  [3] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-internet-bankingu
  [4] => http://www.otpbanka.sk/mobil-banking
  [5] => http://www.otpbanka.sk/otp-viamo
  [6] => http://www.otpbanka.sk/call-centrum
  [7] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-1
  [8] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo
  [9] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-2
  [10] => http://www.otpbanka.sk/debetne-karty
  [11] => http://www.otpbanka.sk/kreditna-karta
  [12] => http://www.otpbanka.sk/darcekova-karta-1
  [13] => http://www.otpbanka.sk/google-pay
  [14] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby
  [15] => http://www.otpbanka.sk/elite-program
  [16] => http://www.otpbanka.sk/urazove-poistenie-pre-ready-karty
  [17] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet
  [18] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure
  [19] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-1
  [20] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass
  [21] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-6
  [22] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold
  [23] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-plat-kartam
  [24] => http://www.otpbanka.sk/elite-program-1
  [25] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet-7
  [26] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sro
  [27] => http://www.otpbanka.sk/obnova-nepredavanych-a-poistenych-platobnych-kariet
  [28] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-3
  [29] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-1
  [30] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business
  [31] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-2
  [32] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam
  [33] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program
  [34] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-firma
  [35] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-4
  [36] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-2
  [37] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-2
  [38] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-3
  [39] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-1
  [40] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-1
  [41] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-agro
  [42] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-5
  [43] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-3
  [44] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-3
  [45] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-5
  [46] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-2
  [47] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-2
  [48] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sbd
  [49] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-6
  [50] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-4
  [51] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-4
  [52] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-6
  [53] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-3
  [54] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-3
  [55] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-urad
  [56] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-7
  [57] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-5
  [58] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-5
  [59] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-7
  [60] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-4
  [61] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-4
  [62] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-ngo
)
http://www.otpbanka.sk/otp-banka-slovensko-dosiahla-k-31-03-2016-zisk-po-zdaneni-vo-vyske-0-7-mil-eur-1