menu-icon menu-icon
Domov

OTP Banka Slovensko dosiahla k 31. 03. 2016 zisk po zdanení vo výške 0,7 mil. EUR

OTP Banka Slovensko, a. s. medziročne zvýšila stav spotrebných úverov obyvateľom o 28 %. Stav bežných účtov pre obyvateľov vzrástol o 16 % a úsporných vkladov obyvateľov až o 52 %, čím sa banke zlacnilo financovanie. Dynamicky banka rozvíjala obchodné aktivity so segmentom mikro podnikateľov, kde úvery narástli medziročne o 88 % a vklady o 43 %.

Vďaka poklesu prevádzkových nákladov o 1 % (pri vylúčení vplyvu nákladov na bankovú daň, fond ochrany klientov a rezolučný fond) banka udržala prevádzkový hospodársky výsledok na rovnakej úrovni ako v roku 2015, a to aj napriek zníženiu príjmov z poplatkov a provízií o 21 % v dôsledku regulácie poplatkov za predčasné splatenie úverov obyvateľom.

Čistý zisk po zdanení medziročne poklesol vplyvom vyšších nákladov na krytie rizík  z dôvodu nárastu úverového portfólia.

Zameranie na segmenty a produkty s vyššou profitabilitou sa prejavilo vo výraznom poklese terminovaných vkladov klientov a v znížení bilančnej sumy medziročne o 5 %. Stav úverov sa medziročne zvýšil o 6 %. Banka financovala tento rast zvýšením objemu emitovaných cenných papierov, ktoré medziročne narástli o 39 %.

Keďže dynamika rastu vkladov bola nižšia ako pri úveroch, banka mierne znížila rezervu v oblasti likvidity, keď pomer úverov ku vkladom (vrátane emitovaných cenných papierov) narástol na 90 % oproti 83 % k 31.3.2015.

Pri výške kapitálu na úrovni 120,8 mil. EUR dosiahla banka k 31.3.2016 primeranosť vlastných zdrojov 13,11 % a primeranosť základných vlastných zdrojov (TIER1 ratio) na úrovni 10,94 %. Banka tak potvrdila svoju stabilnú kapitálovú pozíciu a s rezervou plní legislatívne požiadavky NBS.

Hlavné ukazovatele výkonnosti k 31.3.2016 v porovnaní so stavom k 31.3.2015:

 • Zisk po zdanení 0,70 mil. EUR
 • Medziročné zvýšenie celkových nákladov na krytie rizík o 14 %
 • Medziročné zvýšenie čistého úrokového výnosu o 3 %
 • Medziročné zníženie čistého výnosu z poplatkov a provízií o 21 %
 • Pokles prevádzkových nákladov o 1 % (pri vylúčení vplyvu nákladov na bankovú daň, fond ochrany klientov a rezolučný fond)
 • Medziročné udržanie prevádzkového výsledku
 • Pokles bilančnej sumy o 5 % v medziročnom porovnaní
 • Nárast objemu úverov obyvateľom o 5 % v medziročnom porovnaní
 • Pokles vkladov obyvateľov o 8 % v medziročnom porovnaní
 • Nárast objemu korporátnych úverov o 5 % v medziročnom porovnaní
 • Udržanie objemu korporátnych vkladov v medziročnom porovnaní
 • Nárast objemu úverov v segmente mikro podnikateľov o 88 % v medziročnom porovnaní
 • Nárast objemu vkladov v segmente mikro podnikateľov o 43 % v medziročnom porovnaní
 • Primeranosť vlastných zdrojov 13,11 %, primeranosť základných vlastných zdrojov (TIER1 ratio) 10,94 %
 • Pomer úverov a vkladov (vrátane emitovaných cenných papierov) 90 %
SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.