menu-icon menu-icon
Domov

OTP Banka Slovensko dosiahla v roku 2013 nadpriemerný rast

OTP Banka Slovensko dosiahla v roku 2013 nadpriemerný rast vo svojich strategických segmentoch, zlepšila si svoje trhové postavenie a hospodárske výsledky.

február 2014, Bratislava

OTP Banka Slovensko napriek silnému konkurenčnému boju a zhoršeným podmienkam na trhu zabezpečila medziročný rast úverov obyvateľom o 25 % a vkladov od obyvateľov o 10 % a zlepšila si tak svoju trhovú pozíciu. Dosiahnutý zisk po zdanení vo výške 1,0 mil. EUR výrazne prevýšil výsledok za predchádzajúci rok.

„Výsledky k 31. 12. 2013 potvrdzujú, že sa banke darí rásť obchodne a zlepšovať si svoje trhové podiely v segmente obyvateľov. Banke sa podarilo eliminovať výrazne negatívny vplyv zavedených bankových daní, keď dosiahla výšku čistého zisku po zdanení na úrovni 1,0 mil. EUR.“, hovorí Rastislav Matejsko, člen predstavenstva a zástupca generálnej riaditeľky.

Prevádzkové príjmy banky medziročne narástli o 3 % vďaka zvýšeniu príjmov z poplatkov a provízií o 3 % a ostatných prevádzkových výnosov. V dôsledku konkurenčného tlaku a poklesu referenčných sadzieb čistý úrokový výnos medziročne poklesol o 2 %. Ziskovosť banky podporilo aj zníženie nákladov na krytie rizík na úvery a podsúvahu medziročne až o 26 %, a to pri zabezpečení adekvátneho krytia zlyhaných úverov opravnými položkami. Celkové prevádzkové náklady sú medziročne vyššie o 4 % kvôli bankovému odvodu. Po očistení o vplyv bankových odvodov zostali prevádzkové náklady takmer na rovnakej úrovni ako v roku 2012. Prevádzková efektívnosť banky meraná pomerom prevádzkových nákladov k prevádzkovým výnosom dosiahla úroveň 81 % a medziročne sa vplyvom bankových daní prakticky nezmenila. Pri očistení tohto ukazovateľa o vplyv bankových odvodov bola jeho hodnota 72 % a banka ho medziročne zlepšila o viac ako 2 percentuálne body.

Bilančná suma banky narástla medziročne o 12 %, pričom banka financovala svoj rast najmä zvýšením klientskych vkladov o 9 %. K nárastu vkladov prispel tak segment obyvateľov (+10 %), ako aj korporátny segment (+7 %). Úvery narástli medziročne o 15 %, pričom úvery obyvateľom narástli až o 25 % a korporátne úvery narástli o 4 %.

Keďže dynamika rastu úverov bola vyššia ako pri vkladoch, banka zvýšila pomer úverov a vkladov (vrátane emitovaných cenných papierov) na úroveň 87 % oproti 81 % k ultimu roka 2012.

Pri výške kapitálu na úrovni 95,7 mil. EUR dosiahla banka k 31.12.2013 primeranosť vlastných zdrojov vo výške 10,62 % a primeranosť základných vlastných zdrojov (TIER1 ratio) na úrovni 9,93 %. Banka tak potvrdila svoju stabilnú kapitálovú pozíciu a s rezervou splnila legislatívne požiadavky NBS.

Hlavné ukazovatele výkonnosti k 31. 12. 2013:

 • Zisk po zdanení 1,0 mil. EUR
 • Medziročné zvýšenie prevádzkových príjmov o 3 %
 • Medziročné zvýšenie prevádzkových nákladov o 4 %
 • Medziročné zníženie nákladov na krytie rizík na úvery a podsúvahu o 26 %
 • Nárast bilančnej sumy o 12 % v medziročnom porovnaní
 • Nárast objemu úverov obyvateľom o 25 % v medziročnom porovnaní
 • Nárast vkladov obyvateľov o 10 % v medziročnom porovnaní
 • Nárast objemu korporátnych úverov o 4 % v medziročnom porovnaní
 • Nárast korporátnych vkladov o 7 % v medziročnom porovnaní
 • Primeranosť vlastných zdrojov 10,62 %, primeranosť základných vlastných zdrojov (TIER1 ratio) 9,93 %
 • Pomer úverov a vkladov (vrátene emitovaných cenných papierov) 87 %

O OTP Banke
OTP Banka Slovensko je súčasťou finančnej skupiny OTP Group s pôsobnosťou na slovenskom bankovom trhu od roku 2002. Je univerzálnou bankou s portfoliom produktov a služieb pre fyzické osoby, SME sektor a právnické osoby.

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Array
(
  [0] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-8
  [1] => http://www.otpbanka.sk/internet-banking
  [2] => http://www.otpbanka.sk/corporate-banking-1
  [3] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-internet-bankingu
  [4] => http://www.otpbanka.sk/mobil-banking
  [5] => http://www.otpbanka.sk/otp-viamo
  [6] => http://www.otpbanka.sk/call-centrum
  [7] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-1
  [8] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo
  [9] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-2
  [10] => http://www.otpbanka.sk/debetne-karty
  [11] => http://www.otpbanka.sk/kreditna-karta
  [12] => http://www.otpbanka.sk/darcekova-karta-1
  [13] => http://www.otpbanka.sk/google-pay
  [14] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby
  [15] => http://www.otpbanka.sk/elite-program
  [16] => http://www.otpbanka.sk/urazove-poistenie-pre-ready-karty
  [17] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet
  [18] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure
  [19] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-1
  [20] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass
  [21] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-6
  [22] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold
  [23] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-plat-kartam
  [24] => http://www.otpbanka.sk/elite-program-1
  [25] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet-7
  [26] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sro
  [27] => http://www.otpbanka.sk/obnova-nepredavanych-a-poistenych-platobnych-kariet
  [28] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-3
  [29] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-1
  [30] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business
  [31] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-2
  [32] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam
  [33] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program
  [34] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-firma
  [35] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-4
  [36] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-2
  [37] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-2
  [38] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-3
  [39] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-1
  [40] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-1
  [41] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-agro
  [42] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-5
  [43] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-3
  [44] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-3
  [45] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-5
  [46] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-2
  [47] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-2
  [48] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sbd
  [49] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-6
  [50] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-4
  [51] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-4
  [52] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-6
  [53] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-3
  [54] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-3
  [55] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-urad
  [56] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-7
  [57] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-5
  [58] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-5
  [59] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-7
  [60] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-4
  [61] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-4
  [62] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-ngo
)
http://www.otpbanka.sk/otp-banka-slovensko-dosiahla-v-roku-2013-nadpriemerny-rast