menu-icon menu-icon
Domov

OTP Banka Slovensko dosiahla za I.Q 2014 dynamický rast v retailovom segmente

apríl 2014, Bratislava

OTP Banka Slovensko zabezpečila medziročný rast úverov obyvateľom o 26% a vkladov od obyvateľov o 11%.

„Výsledky k 31.3.2014 potvrdzujú, že sa banke darí kontinuálne obchodne rásť a zlepšovať svoju prevádzkovú výkonnosť, čo sa prejavilo na medziročnom náraste prevádzkového výsledku o 72%.“ hovorí Rastislav Matejsko, člen predstavenstva a zástupca generálnej riaditeľky.

Prevádzkový hospodársky výsledok banka medziročne zvýšila o 72%, keď prevádzkový príjem zvýšila o 13% a nárast prevádzkových nákladov sa jej podarilo udržať na úrovni 3% (nárast prevádzkových nákladov predovšetkým kvôli bankovému odvodu a poplatkom do fondu ochrany vkladov). Zisk po zdanení medziročne klesol o 14%, zisk pred zdanením však narástol medziročne o 2%.

Bilančná suma narástla medziročne o 8%. Banka financovala svoj rast predovšetkým zvýšením klientskych vkladov o 5%, pričom vklady obyvateľstva medziročne zvýšila o 11%. Brutto úvery narástli medziročne o 16%, pričom úvery obyvateľom narástli až o 26% a korporátne úvery vzrástli o 5%.

Napriek tomu, že dynamika rastu úverov bola vyššia ako pri vkladoch, banka si udržiava dostatočnú rezervu v oblasti likvidity, keď dosiahla pomer úverov a vkladov (vrátane emitovaných cenných papierov) na úrovni 91% oproti 79% k 31.3.2013.

Pri výške kapitálu na úrovni 96,1 mil. EUR dosiahla banka k 31.3.2014 primeranosť vlastných zdrojov vo výške 10,53% a primeranosť základných vlastných zdrojov (TIER1 ratio) na úrovni 9,90%. Banka tak potvrdila svoju stabilnú kapitálovú pozíciu a s rezervou splnila legislatívne požiadavky NBS.

Hlavné ukazovatele výkonnosti k 31.3.2014:

 • Nárast bilančnej sumy o 8% v medziročnom porovnaní
 • Nárast objemu úverov obyvateľom o 26% v medziročnom porovnaní
 • Nárast vkladov obyvateľov o 11% v medziročnom porovnaní
 • Nárast objemu korporátnych úverov o 5% v medziročnom porovnaní
 • Pokles korporátnych vkladov o 7% v medziročnom porovnaní
 • Zisk po zdanení 0,24 mil. EUR
 • Medziročné zvýšenie nákladov na krytie rizík na úvery a podsúvahu o 86% (jednorazový vplyv zmeny v účtovaní portfóliových opravných položiek)
 • Medziročné zvýšenie čistého úrokového výnosu o 12%
 • Medziročné zníženie čistého výnosu z poplatkov a provízií o 11%
 • Medziročné zvýšenie prevádzkového výsledku o 72%
 • Primeranosť vlastných zdrojov 10,53%, primeranosť základných vlastných zdrojov (TIER1 ratio) 9,90%
 • Pomer úverov a vkladov (vrátane emitovaných cenných papierov) 91%

O OTP Banke
OTP Banka Slovensko je súčasťou finančnej skupiny OTP Group s pôsobnosťou na slovenskom bankovom trhu od roku 2002. Je univerzálnou bankou s portfoliom produktov a služieb pre fyzické osoby, SME sektor a právnické osoby.

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Array
(
  [0] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-8
  [1] => http://www.otpbanka.sk/internet-banking
  [2] => http://www.otpbanka.sk/corporate-banking-1
  [3] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-internet-bankingu
  [4] => http://www.otpbanka.sk/mobil-banking
  [5] => http://www.otpbanka.sk/otp-viamo
  [6] => http://www.otpbanka.sk/call-centrum
  [7] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-1
  [8] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo
  [9] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-2
  [10] => http://www.otpbanka.sk/debetne-karty
  [11] => http://www.otpbanka.sk/kreditna-karta
  [12] => http://www.otpbanka.sk/darcekova-karta-1
  [13] => http://www.otpbanka.sk/google-pay
  [14] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby
  [15] => http://www.otpbanka.sk/elite-program
  [16] => http://www.otpbanka.sk/urazove-poistenie-pre-ready-karty
  [17] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet
  [18] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure
  [19] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-1
  [20] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass
  [21] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-6
  [22] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold
  [23] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-plat-kartam
  [24] => http://www.otpbanka.sk/elite-program-1
  [25] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet-7
  [26] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sro
  [27] => http://www.otpbanka.sk/obnova-nepredavanych-a-poistenych-platobnych-kariet
  [28] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-3
  [29] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-1
  [30] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business
  [31] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-2
  [32] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam
  [33] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program
  [34] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-firma
  [35] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-4
  [36] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-2
  [37] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-2
  [38] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-3
  [39] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-1
  [40] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-1
  [41] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-agro
  [42] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-5
  [43] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-3
  [44] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-3
  [45] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-5
  [46] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-2
  [47] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-2
  [48] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sbd
  [49] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-6
  [50] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-4
  [51] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-4
  [52] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-6
  [53] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-3
  [54] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-3
  [55] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-urad
  [56] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-7
  [57] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-5
  [58] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-5
  [59] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-7
  [60] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-4
  [61] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-4
  [62] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-ngo
)
http://www.otpbanka.sk/otp-banka-slovensko-dosiahla-za-i-q-2014-dynamicky-rast