menu-icon menu-icon
Domov

OTP Banka Slovensko dosiahla za I.Q 2014 dynamický rast v retailovom segmente

apríl 2014, Bratislava

OTP Banka Slovensko zabezpečila medziročný rast úverov obyvateľom o 26% a vkladov od obyvateľov o 11%.

„Výsledky k 31.3.2014 potvrdzujú, že sa banke darí kontinuálne obchodne rásť a zlepšovať svoju prevádzkovú výkonnosť, čo sa prejavilo na medziročnom náraste prevádzkového výsledku o 72%.“ hovorí Rastislav Matejsko, člen predstavenstva a zástupca generálnej riaditeľky.

Prevádzkový hospodársky výsledok banka medziročne zvýšila o 72%, keď prevádzkový príjem zvýšila o 13% a nárast prevádzkových nákladov sa jej podarilo udržať na úrovni 3% (nárast prevádzkových nákladov predovšetkým kvôli bankovému odvodu a poplatkom do fondu ochrany vkladov). Zisk po zdanení medziročne klesol o 14%, zisk pred zdanením však narástol medziročne o 2%.

Bilančná suma narástla medziročne o 8%. Banka financovala svoj rast predovšetkým zvýšením klientskych vkladov o 5%, pričom vklady obyvateľstva medziročne zvýšila o 11%. Brutto úvery narástli medziročne o 16%, pričom úvery obyvateľom narástli až o 26% a korporátne úvery vzrástli o 5%.

Napriek tomu, že dynamika rastu úverov bola vyššia ako pri vkladoch, banka si udržiava dostatočnú rezervu v oblasti likvidity, keď dosiahla pomer úverov a vkladov (vrátane emitovaných cenných papierov) na úrovni 91% oproti 79% k 31.3.2013.

Pri výške kapitálu na úrovni 96,1 mil. EUR dosiahla banka k 31.3.2014 primeranosť vlastných zdrojov vo výške 10,53% a primeranosť základných vlastných zdrojov (TIER1 ratio) na úrovni 9,90%. Banka tak potvrdila svoju stabilnú kapitálovú pozíciu a s rezervou splnila legislatívne požiadavky NBS.

Hlavné ukazovatele výkonnosti k 31.3.2014:

 • Nárast bilančnej sumy o 8% v medziročnom porovnaní
 • Nárast objemu úverov obyvateľom o 26% v medziročnom porovnaní
 • Nárast vkladov obyvateľov o 11% v medziročnom porovnaní
 • Nárast objemu korporátnych úverov o 5% v medziročnom porovnaní
 • Pokles korporátnych vkladov o 7% v medziročnom porovnaní
 • Zisk po zdanení 0,24 mil. EUR
 • Medziročné zvýšenie nákladov na krytie rizík na úvery a podsúvahu o 86% (jednorazový vplyv zmeny v účtovaní portfóliových opravných položiek)
 • Medziročné zvýšenie čistého úrokového výnosu o 12%
 • Medziročné zníženie čistého výnosu z poplatkov a provízií o 11%
 • Medziročné zvýšenie prevádzkového výsledku o 72%
 • Primeranosť vlastných zdrojov 10,53%, primeranosť základných vlastných zdrojov (TIER1 ratio) 9,90%
 • Pomer úverov a vkladov (vrátane emitovaných cenných papierov) 91%

O OTP Banke
OTP Banka Slovensko je súčasťou finančnej skupiny OTP Group s pôsobnosťou na slovenskom bankovom trhu od roku 2002. Je univerzálnou bankou s portfoliom produktov a služieb pre fyzické osoby, SME sektor a právnické osoby.

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.