menu-icon menu-icon
Domov

OTP Banka Slovensko dosiahla za prvý polrok 2016 výrazné zvýšenie profitability

OTP Banka Slovensko, a. s. medziročne zvýšila zisk po zdanení z 1,51 mil. Eur na 2,78 mil. Eur a stav spotrebných úverov obyvateľom o 26%.

Prevádzkový hospodársky výsledok banka medziročne zvýšila o 41%, keď prevádzkový príjem zvýšila o 13% najmä vďaka efektu z predaja akcií VISA Europe a rastu čistého úrokového príjmu o 3%. Prevádzkové náklady ostali prakticky na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom roku (medziročné zvýšenie o 1%). Čistý zisk po zdanení medziročne narástol z 1,51 mil. EUR na 2,78 mil. EUR a to aj napriek zvýšeným nákladom na krytie rizík v dôsledku nárastu úverového portfólia a zmeny v jeho štruktúre v prospech spotrebných úverov.

Úverové portfólio banka medziročne zvýšila o 4% a nárast na bežných účtoch klientov bol 17%. Termínované vklady medziročne riadene poklesli o 27% a  s cieľom optimalizácie nákladov financovania banky boli nahradené lacnejšími zdrojmi z emitovaných dlhopisov.

Banka zvýšila pomer úverov ku vkladom (vrátane emitovaných cenných papierov) na 88% oproti 84% k 30.6.2015, čo malo tiež pozitívny vplyv na rast čistého úrokového výnosu.

Pri výške kapitálu na úrovni 124 mil. EUR dosiahla banka k 30.6.2016 primeranosť vlastných zdrojov 13,47% a primeranosť základných vlastných zdrojov (TIER1 ratio) na úrovni 11,30%. Banka tak potvrdila svoju stabilnú kapitálovú pozíciu a s rezervou plní legislatívne požiadavky NBS.

 

Hlavné ukazovatele výkonnosti k 30.6.2016 v porovnaní so stavom k 30.6.2015:

 • Zisk po zdanení 2,78 mil. EUR oproti 1,51 mil. EUR k 30.6.2015
 • Zvýšenie prevádzkového výsledku o 41%
 • Zvýšenie čistého úrokového výnosu o 3%
 • Zníženie čistého výnosu z poplatkov a provízií o 15%
 • Zvýšenie prevádzkových nákladov o 1%
 • Zvýšenie nákladov na krytie rizík na úvery a podsúvahu o 28% (najmä vplyvom nárastu veľkosti a zmenou štruktúry obchodných portfólií)
 • Pokles bilančnej sumy o 3%
 • Pokles termínovaných vkladov obyvateľov o 23%
 • Nárast bežných účtov obyvateľov o 13%
 • Nárast objemu úverov obyvateľom o 6%, z toho spotrebných úverov o 26%
 • Pokles korporátnych termínovaných vkladov o 39%
 • Nárast korporátnych bežných účtov 21%
 • Nárast objemu korporátnych úverov o 1%
 • Primeranosť vlastných zdrojov 13,47%, primeranosť základných vlastných zdrojov (TIER1 ratio) 11,30%
 • Pomer úverov a vkladov (vrátane emitovaných cenných papierov) 88%
SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.