menu-icon menu-icon
Domov

otp CREDO konto

Špeciálny účet pre cirkvi, cirkevné organizácie a cirkevné združenia. Jeho hlavnou výhodou je zľavnené vedenie účtu.

Súvisiace informácie

Výhody otp CREDO konta

 • výhody bežného účtu v plnom rozsahu,
 • nízky poplatok za vedenie konta,
 • okamžité disponovanie s prostriedkami v rámci celej siete pobočiek OTP Banky.

Poplatok za otp CREDO konto: 1,20 € (mesačne)

Možnosti transakcií a služieb (spoplatnené v zmysle platného cenníka):

 • realizovanie pravidelných a nepravidelných bezhotovostných úhrad,
 • realizovanie inkasných platieb,
 • realizovanie expresných prevodov – okamžitý prevod prostriedkov medzi účtami v rámci banky,
 • disponovanie s prostriedkami prostredníctvom platobnej karty,
 • disponovanie s prostriedkami pomocou šekovej knižky, ktorá umožňuje platiť šekmi OTP Banky,
 • zahraničné platby,
 • dokumentárne platby,
 • blokovanie zvolenej sumy prostriedkov na základe vašej žiadosti,
 • zamedzenie výberu pre určitý platobný nástroj, napr. pri strate šekov alebo platobnej karty,
 • realizovanie vkladov a výberov hotovosti,
 • realizovanie zmenárenských činností,
 • realizovanie domáceho a zahraničného platobného styku prostredníctvom elektronického bankovníctva,
 • možnosť otvorenia pridruženého účtu – otp KONTA rezervného/sociálneho fondu na účely vyčlenenia časti finančných prostriedkov.
SCROLL TO TOP