menu-icon menu-icon
Domov

OTP EURO

Jednorazový príkaz na úhradu so štandardnou prioritou (tuzemské, do SEPA priestoru v mene EUR a vnútrobankové prevody v ľubovoľnej mene), trvalé príkazy na úhradu v mene EUR (tuzemské, do SEPA priestoru a vnútrobankové prevody), hromadný príkaz na úhradu, umožňuje zadať naraz viacero jednorazových príkazov v mene EUR súčasne (tuzemské, do SEPA priestoru a vnútrobankové prevody), dotácie v mene EUR alebo v cudzej mene - prevod prostriedkov medzi vlastnými účtami klienta.


SEPA úhrady

Sú vykonávané za rovnakých podmienok v rámci tuzemska a v rámci SEPA krajín.

Tuzemské SEPA úhrady

platobné operácie realizované v mene EUR, banka platiteľa a banka príjemcu majú sídlo na území Slovenskej republiky.

Do 1.2.2016 v prípade tuzemských SEPA úhrad umožňuje OTP Banka Slovensko, a.s. fyzickým aj právnickým osobám zadávať číslo účtu v základnom tvare (BBAN) a kód banky v číselnom tvare (4-miestny kód), konverziu na IBAN a BIC banka vykoná bezplatne.

Cezhraničné SEPA úhrady

cezhraničné platobné operácie v mene EUR v rámci krajín SEPA (banka platiteľa aj príjemcu sú zapojené do SEPA schémy pre úhrady) sú automaticky vykonávané s dispozíciou na poplatky SHA a prioritou platby Normal, klient je povinný uvádzať číslo účtu príjemcu v tvare IBAN a kód banky príjemcu v tvare BIC. V prípade potreby klient zadáva doplňujúce informácie do referencie platiteľa.


Tuzemské úhrady (mimo tuzemských SEPA úhrad)

Prioritné medzibankové úhrady - tuzemské úhrady v mene EUR, ktoré sú bankou spracované tak, aby v okamihu prijatia (v deň splatnosti) boli pripísané na účet poskytovateľa platobných služieb príjemcu.


Vnútrobankové úhrady

Vnútrobankové úhrady v cudzej mene -platobné operácie medzi účtami klientov vedenými v banke, pričom aspoň jeden z účtov je vedený v cudzej mene a platí, že mena prevodu je iná ako EUR a je menou aspoň jedného z účtov platiteľ / príjemca. Tieto platobné operácie sú vykonávané na základe tlačiva Príkaz na úhradu a klient je pri nich povinný vyplniť aj menu prevodu.

Expresné vnútrobankové úhrady - platobné operácie v mene EUR alebo v cudzej mene medzi účtami klientov vedenými v banke, ktoré sú vykonávané na základe Príkazu na úhradu resp. Hromadného príkazu na úhradu, s vyznačenou prioritou spracovania: Expres.

Vnútrobankové úhrady s prepočtom cudzej meny - platobné operácie medzi účtami klientov vedenými v banke, pričom aspoň jeden z účtov je vedený v cudzej mene a mena prevodu je EUR.

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.