menu-icon menu-icon
Domov

OTP EURO

Jednorazový príkaz na úhradu so štandardnou prioritou (tuzemské, do SEPA priestoru v mene EUR a vnútrobankové prevody v ľubovoľnej mene), trvalé príkazy na úhradu v mene EUR (tuzemské, do SEPA priestoru a vnútrobankové prevody), hromadný príkaz na úhradu, umožňuje zadať naraz viacero jednorazových príkazov v mene EUR súčasne (tuzemské, do SEPA priestoru a vnútrobankové prevody), dotácie v mene EUR alebo v cudzej mene - prevod prostriedkov medzi vlastnými účtami klienta.


SEPA úhrady

Sú vykonávané za rovnakých podmienok v rámci tuzemska a v rámci SEPA krajín.

Tuzemské SEPA úhrady

platobné operácie realizované v mene EUR, banka platiteľa a banka príjemcu majú sídlo na území Slovenskej republiky.

Do 1.2.2016 v prípade tuzemských SEPA úhrad umožňuje OTP Banka Slovensko, a.s. fyzickým aj právnickým osobám zadávať číslo účtu v základnom tvare (BBAN) a kód banky v číselnom tvare (4-miestny kód), konverziu na IBAN a BIC banka vykoná bezplatne.

Cezhraničné SEPA úhrady

cezhraničné platobné operácie v mene EUR v rámci krajín SEPA (banka platiteľa aj príjemcu sú zapojené do SEPA schémy pre úhrady) sú automaticky vykonávané s dispozíciou na poplatky SHA a prioritou platby Normal, klient je povinný uvádzať číslo účtu príjemcu v tvare IBAN a kód banky príjemcu v tvare BIC. V prípade potreby klient zadáva doplňujúce informácie do referencie platiteľa.


Tuzemské úhrady (mimo tuzemských SEPA úhrad)

Prioritné medzibankové úhrady - tuzemské úhrady v mene EUR, ktoré sú bankou spracované tak, aby v okamihu prijatia (v deň splatnosti) boli pripísané na účet poskytovateľa platobných služieb príjemcu.


Vnútrobankové úhrady

Vnútrobankové úhrady v cudzej mene -platobné operácie medzi účtami klientov vedenými v banke, pričom aspoň jeden z účtov je vedený v cudzej mene a platí, že mena prevodu je iná ako EUR a je menou aspoň jedného z účtov platiteľ / príjemca. Tieto platobné operácie sú vykonávané na základe tlačiva Príkaz na úhradu a klient je pri nich povinný vyplniť aj menu prevodu.

Expresné vnútrobankové úhrady - platobné operácie v mene EUR alebo v cudzej mene medzi účtami klientov vedenými v banke, ktoré sú vykonávané na základe Príkazu na úhradu resp. Hromadného príkazu na úhradu, s vyznačenou prioritou spracovania: Expres.

Vnútrobankové úhrady s prepočtom cudzej meny - platobné operácie medzi účtami klientov vedenými v banke, pričom aspoň jeden z účtov je vedený v cudzej mene a mena prevodu je EUR.

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Array
(
  [0] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-8
  [1] => http://www.otpbanka.sk/internet-banking
  [2] => http://www.otpbanka.sk/corporate-banking-1
  [3] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-internet-bankingu
  [4] => http://www.otpbanka.sk/mobil-banking
  [5] => http://www.otpbanka.sk/otp-viamo
  [6] => http://www.otpbanka.sk/call-centrum
  [7] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-1
  [8] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo
  [9] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-2
  [10] => http://www.otpbanka.sk/debetne-karty
  [11] => http://www.otpbanka.sk/kreditna-karta
  [12] => http://www.otpbanka.sk/darcekova-karta-1
  [13] => http://www.otpbanka.sk/google-pay
  [14] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby
  [15] => http://www.otpbanka.sk/elite-program
  [16] => http://www.otpbanka.sk/urazove-poistenie-pre-ready-karty
  [17] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet
  [18] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure
  [19] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-1
  [20] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass
  [21] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-6
  [22] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold
  [23] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-plat-kartam
  [24] => http://www.otpbanka.sk/elite-program-1
  [25] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet-7
  [26] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sro
  [27] => http://www.otpbanka.sk/obnova-nepredavanych-a-poistenych-platobnych-kariet
  [28] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-3
  [29] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-1
  [30] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business
  [31] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-2
  [32] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam
  [33] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program
  [34] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-firma
  [35] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-4
  [36] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-2
  [37] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-2
  [38] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-3
  [39] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-1
  [40] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-1
  [41] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-agro
  [42] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-5
  [43] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-3
  [44] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-3
  [45] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-5
  [46] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-2
  [47] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-2
  [48] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sbd
  [49] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-6
  [50] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-4
  [51] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-4
  [52] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-6
  [53] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-3
  [54] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-3
  [55] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-urad
  [56] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-7
  [57] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-5
  [58] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-5
  [59] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-7
  [60] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-4
  [61] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-4
  [62] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-ngo
)
http://www.otpbanka.sk/otp-euro