menu-icon menu-icon
Domov

otp EURO PROJEKT

Hľadáte spoľahlivého finančného partnera, ktorý vám pomôže spolufinancovať projekt s využitím finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie? OTP Banka ponúka spolufinancovanie projektov šité na mieru každého klienta.

Prostredníctvom úverov otp EURO PROJEKT poskytujeme

 • možnosť predfinancovania a spolufinancovania projektu v rámci jedného úverového produktu
 • splácanie v súlade so splátkovým kalendárom podľa požiadaviek klienta, resp. v kombinácii so špeciálnou splátkou z prijatého nenávratného finančného príspevku (NFP)
 • možnosť čerpania úveru ešte pred schválením NFP riadiacim orgánom - platí pre projekty podliehajúce Programu rozvoja vidieka


Štandardne ponúkame:

 • splátkový úver s max. splatnosťou spravidla do 10 rokov
 • účel úveru:
  • spolufinancovanie časti oprávnených nákladov, ktoré nie sú financované z NFP a/alebo
  • spolufinancovanie nákladov mimo oprávnených nákladov, tzv. neoprávnených nákladov
  • kombinácia predfinancovania NFP a spolufinancovania oprávnených/neoprávnených nákladov projektu
 • čerpanie úveru:
  • účelové uvoľňovanie na základe predložených dokladov (faktúr) jednorazovo, resp. postupne v závislosti od spôsobu realizácie projektu
 • splácanie úveru:
  • pri spolufinancovaní v zmysle dohodnutého splátkového kalendára z príjmov klienta
  • pri kombinácii predfinancovania NFP a spolufinancovania - z NFP formou „špeciálnej splátky“ a zostávajúca časť v zmysle dohodnutého splátkového kalendára z príjmov klienta
 • zabezpečenie úveru:
  • záložné právo na hnuteľný/nehnuteľný majetok, ktorý je/nie je nadobudnutý alebo zhodnotený z prostriedkov EÚ a ŠR
  • bežné zabezpečovacie prostriedky v závislosti od druhu projektu, typu poskytnutého úveru a posúdenia klienta
SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.