menu-icon menu-icon
Domov

otp EURO PROMPT

Hľadáte spoľahlivého finančného partnera, ktorý vám pomôže spolufinancovať projekt s využitím finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie? OTP Banka ponúka spolufinancovanie projektov šité na mieru každého klienta.

Prostredníctvom úverov otp EURO PROMPT poskytujeme

 • predfinancovanie priznaného nenávratného finančného príspevku (NFP)
 • možnosť čerpania úveru ešte pred schválením NFP riadiacim orgánom - platí pre projekty podliehajúce Programu rozvoja vidieka

 
Štandardne ponúkame:

 • úver vo výške až do 100% NFP, so splatnosťou až na obdobie do vyplatenia NFP
 • účel úveru:
  • na preklenutie časového nesúladu medzi skutočnou úhradou výdavkov projektu a ich refundáciou vo forme NFP zo zdrojov EU fondov
 • čerpanie úveru:
  • účelové uvoľňovanie na základe predložených dokladov (faktúr) jednorazovo, resp. postupne v závislosti od spôsobu realizácie projektu
 • splácanie úveru:
  • z NFP, v závislosti od termínu vyplatenia NFP
 • zabezpečenie úveru:
  • záložné právo na hnuteľný/nehnuteľný majetok, ktorý je/nie je nadobudnutý alebo zhodnotený z prostriedkov EÚ a ŠR
  • bežné zabezpečovacie prostriedky v závislosti od druhu projektu, typu poskytnutého úveru a posúdenia klienta
SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.