menu-icon menu-icon
Domov

otp PREMIUM konto

Doplnkový účet pre pohodlné a prehľadné spravovanie dotácií – je určený pre fyzické osoby podnikateľov, právnické osoby alebo pre samosprávy na účely poukazovania peňažných prostriedkov - dotácií zo štátneho rozpočtu, štátnych fondov, fondov EÚ a podobne.

Súvisiace informácie

Výhody otp PREMIUM konta

  • výhody bežného účtu v plnom rozsahu, bez možnosti vydania platobnej karty,
  • pre klientov, ktorí majú zriadený balík služieb sú zriadenie, vedenie a všetky transakcie na otp PREMIUM konte bezplatné,
  • okamžité disponovanie s prostriedkami v rámci celej siete pobočiek OTP Banky.

Poplatok za otp PREMIUM konto: 2,70 € (mesačne)


Možnosti transakcií a služieb
(spoplatnené v zmysle platného cenníka):

  • možnosť prevodu úrokov v prospech konta, ku ktorému sa zriaďuje,
  • možnosť účtovania poplatkov na ťarchu konta, ku ktorému sa zriaďuje,
  • realizovanie pravidelných a nepravidelných bezhotovostných úhrad,
  • realizovanie inkasných platieb,
  • realizovanie expresných prevodov – okamžitý prevod prostriedkov medzi účtami v rámci banky,
  • blokovanie zvolenej sumy prostriedkov na základe Vašej žiadosti,
  • realizovanie platobného styku prostredníctvom elektronického bankovníctva.
SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.