menu-icon menu-icon
Domov

OTP SWIFT

Cezhraničný platobný príkaz v inej mene ako EUR ( uvedenej v kurzovom lístku OTP Banky) v rámci celého sveta (vrátane Slovenskej republiky a EÚ), príkaz v mene EUR mimo SEPA priestoru alebo prioritný (urgentný) príkaz (vrátane Slovenska a EÚ).

 

Cezhraničné úhrady (mimo cezhraničných SEPA úhrad)

Regulovaná platba – spĺňa nasledovné kritériá: mena platby je EUR, banka príjemcu je v krajine Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“) a nie je zapojená v SEPA schéme pre úhrady, banka príjemcu musí mať správne uvedený SWIFT/BIC, účet príjemcu musí byť v správnom tvare IBAN, platba musí mať uvedenú dispozíciu na bankové poplatky SHA a prioritu platby Normal, bez doplňujúcich inštrukcíí týkajúcich sa príjemcu alebo banky príjemcu.

Urgentná regulovaná platba – regulovaná platba, ktorá má prioritu Urgent (nie Normal)

Štandardná úhrada – platba, ktorá nie je SEPA úhradou ani regulovanou platbou a má prioritu Normal

Urgent úhrada – platba, ktorá nie je SEPA úhradou ani regulovanou platbou a má prioritu Urgent

Dispozície na bankové poplatky:

  • SHA – poplatky na strane banky platiteľa hradí platiteľ, poplatky na strane banky príjemcu a sprostredkujúcich bánk hradí príjemca
  • OUR – všetky poplatky hradí platiteľ
  • BEN – všetky poplatky hradí príjemca (je možné použiť iba v prípade OTP SWIFT okrem regulovaných platieb)


Menové obchody

Klienti majú možnosť využiť cezhraničný platobný styk do/zo zahraničia aj na realizáciu platby formou menového obchodu.
Podmienkou je uzatvorenie Rámcovej zmluvy o podmienkach uskutočňovania menových obchodov, dohodnutie podmienok s odborom Treasury OTP Banky a predloženie platobného príkazu do stanoveného času v deň splatnosti.

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.