menu-icon menu-icon
Domov

Oznamy pre klientov

 • 30.11.2017

Zmena prevádzkových hodín pobočiek od 1.1.2018

Dovoľujeme si vám oznámiť, že s účinnosťou od 1.1.2018 sa upravujú prevádzkové hodiny vo vybraných pobočkách OTP Banky Slovensko, a. s. Bližšie informácie sa dozviete po kliknutí na obrázok nižšie.


 

 • 07.08.2017

Pobočky OTP Banky budú počas štátnych sviatkov zatvorené

Dovoľujeme si vás informovať, že počas štátnych sviatkov 29.08.2017 (utorok), 01.09.2017 (piatok) a 15.09.2017 (piatok) budú všetky pobočky OTP Banky zatvorené. V zmysle novelizácie Zákoníka práce bude v tento deň zatvorená aj pobočka v nákupnom centre Polus (Vajnorská 100, Bratislava).

Ďakujeme za porozumenie.


 

 • 11.11.2016

Spustenie služby Mobil banking

Dovoľujeme si vás informovať, že dňom 11.11.2016 OTP Banka Slovensko spúšta pre svojich klientov novú službu Mobil banking. Viac informácii na www.otpbanka.sk/mobil-banking


 

 • 28.10.2016

Obnova nepredávaných a poistených platobných kariet

Dovoľujeme si vás informovať, že OTP Banka Slovensko od novembra 2016 pristúpila k zmene pri obnovovaní platobných kariet. Platnosť obnovených platobných kariet je 3 roky. Pokiaľ ste mali na vašej predchádzajúcej platobnej karte zakúpené úrazové alebo cestovné poistenie Groupama poisťovne, toto poistenie sa na novú kartu neprenesie. Obnovená platobná karta už bude bez poistenia.

Zmena nastala aj pri obnovovaní nepredávaných platobných kariet. Znamená to, že pred uplynutím platnosti vašej pôvodnej platobnej karty vám pripravíme nový typ platobnej karty s novým číslom, dátumom platnosti a s rovnakým PIN, aké mala vaša pôvodná karta.

Platobné karty vydané k účtom individuálnych klientov - fyzických osôb - Maestro Csemadok, Ready<18 a Ready<26 - sa obnovia do platobnej karty Maestro Int. PayPass. Bratislavské mestské karty EURO<26 budú obnovené bez licencie EURO<26.

Platobné karty vydané k podnikateľským účtom - VISA Electron a Maestro Csemadok - sa obnovia do platobnej karty Maestro Small Business. Platobné karty VISA Classic a MasterCard Standard sa obnovia do platobnej karty MasterCard Business.

V prípade, že nemáte záujem o obnovu na nový typ platobnej karty, oznámte túto skutočnosť v pobočke banky minimálne 45 dní pred koncom platnosti pôvodnej karty.


 

 • 19.10.2016

Dôležité informácie - podvodné emaily zasielané v mene banky

Vážení klienti,

OTP Banka Slovensko, a.s. zaznamenala v posledných dňoch  zvýšený výskyt podvodných e-mailov zasielaných v mene banky. Podvodné e-maily obsahujú odkaz na falošnú webovú stránku veľmi podobnú prihlasovacej stránke elektronického bankovníctva OTP Banky Slovensko, a.s. a vyžadujú v rámci prihlasovacieho procesu zadanie viacerých citlivých a osobných údajov.

Upozorňujeme Vás, že banka od klientov takýmto spôsobom nikdy nevyžaduje prezradenie prihlasovacích a osobných údajov, prípadne viaceré autentifikačné alebo autorizačné údaje naraz. Kliknite pre viac informácií o podvodných emailoch a pravidlách ako sa chrániť.


 

 • 23.11.2015

Dôležité informácie - podvodné emaily zasielané v mene banky

Vážení klienti,

OTP Banka Slovensko, a.s. zaznamenala v posledných dňoch  zvýšený výskyt podvodných e-mailov zasielaných v mene banky. Podvodné e-maily obsahujú odkaz na falošnú webovú stránku veľmi podobnú prihlasovacej stránke elektronického bankovníctva OTP Banky Slovensko, a.s. a vyžadujú v rámci prihlasovacieho procesu zadanie viacerých citlivých a osobných údajov.

Upozorňujeme Vás, že banka od klientov takýmto spôsobom nikdy nevyžaduje prezradenie prihlasovacích a osobných údajov, prípadne viaceré autentifikačné alebo autorizačné údaje naraz.

Bezpečnostné pravidlá a odporúčania pri používaní elektronického bankovníctva nájdete na webových stránkach OTP Banky Slovensko, a.s. v sekcii Bezpečnosť  (www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-internet-bankingu).

V prípade, že ste prostredníctvom tohto podvodného formulára odoslali svoje  prihlasovacie údaje alebo tel. číslo, prosíme, bezodkladne si zmeňte prihlasovacie heslo a obráťte sa na Call Centrum na telefónnom čísle 0850 111 222 (zo zahraničia +421 2 5720 5080), alebo na najbližšiu ľubovoľnú pobočku banky.

Základné pravidlo pri bezpečnom používaní Internet bankingu:

 • Ešte pred vyplnením požadovaných vstupných údajov (PID, heslo) sa presvedčte o tom, že komunikácia naozaj prebieha medzi klientskym komunikačným zariadením a serverom banky a to kontrolou adresy v prehliadači, ktorá má vyzerať nasledovne: https://otpdirekt.otpbanka.sk a kontrolou certifikátu vydaného certifikačnou autoritou Verisign pre OTP Banku Slovensko, a.s. (dvojklikom na visiaci zámok v dolnej časti prehliadača). V prípade, že adresa je odlišná od uvedenej, alebo certifikát je neplatný, alebo nie je vydaný pre OTP Banku Slovensko, a.s. certifikačnou autoritou Verisign, je potrebné okamžite prerušiť spojenie.

Adresa v prehliadači - najčastejšie používané webové prehliadače

 • Internet Explorer

 • Mozilla Firefox

 • Google Chrome

 

Príklady podvodných emailov:

Príklad č.1:

Podvodný email je písaný v slovenčine, ale je možné postrehnúť zreteľné jazykové a štylistické chyby – pravdepodobne bol preklad realizovaný automatom. Preklik uvedený v maile vás smeruje na podvodnú prihlasovaciu stránku, ktorá sa podobá na stránku Internet bankingu OTP Banky. Tu môžete postrehnúť dve zásadné nezrovnalosti: url adresa v prehliadači nie je v tvare https://otpdirekt.otpbanka.sk a pri prihlasovaní ste dožadovaný o viac informácií ako je potrebné. OTP Banka pri prihlasovaní vyžaduje iba PID a heslo do IB.


Príklad č.2:

Verzia podvodného emailu v inom jazyku ako slovenčina.


 

 •   21.10.2015

Informácia o dočasnom pozastavení služby OTPpay

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás informovať, že z technických dôvodov je dočasne pozastavené poskytovanie služby OTPpay.

Ďakujeme za pochopenie a ospravedlňujeme sa za prípadné komplikácie.


 

 • 05.10.2015

Informácia o dočasnom zatvorení pobočky a nefunkčnosti bankomatu v Bratislave

Od 05.10.2015 bude dočasne zatvorená pobočka OTP Banky Bratislava - Apollo BC na ulici Prievozská 2/B, a to z dôvodu technických opatrení spoločnosti Apollo Property Management, s. r. o. Zároveň z týchto dôvodov bude aj bankomat OTP Banky mimo prevádzky. Radi vás obslúžime v ktorejkoľvek pobočke OTP Banky počas jej otváracích hodín. Najbližšiu pobočku nájdete v Bratislave na Blumentálskej 20.

Ďakujeme za pochopenie. 


 

 • 10.09.2015

Technická prestávka informačných systémov

Dňa 12.09.2015 v čase od 02:00 hod. do 05:00 hod. bude prebiehať technická prestávka z dôvodu zabezpečenia nevyhnutných prác na informačných systémoch banky.

Z uvedeného dôvodu nebudú prístupné služby elektronického bankovníctva.

Ďakujeme za porozumenie.


 

 • 29.05.2015

Úprava Cenníka pre obyvateľstvo a Cenníka pre podnikateľov a iné právnické subjekty

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás informovať o zmenách:

 • v Cenníku pre obyvateľstvo a
 • v Cenníku pre podnikateľov a iné právnické subjekty,

ktoré nadobudnú  účinnosť 1.8.2015. Zmenené Cenníky OTP Banky Slovensko, a. s.  sú od 01.06.2015 zverejnené na internetovej stránke banky a v obchodných priestoroch banky.

Zmeny súvisia so zmenou poplatku za vedenie majetkového účtu cenných papierov s účinnosťou od 01.08.2015. Uvedená zmena sa bude týkať klientov, u ktorých objem cenných papierov ku koncu mesiaca prekročí hodnotu 600 tis. €. Týmto klientom sa poplatok bude vypočítavať podľa objemu cenných papierov.  


 

 • 01.05.2015

Úprava Cenníka pre obyvateľstvo a Cenníka pre podnikateľov a iné právnické subjekty

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás informovať o zmenách:

 • v Cenníku pre obyvateľstvo a
 • v Cenníku pre podnikateľov a iné právnické subjekty,

ktoré nadobudnú  účinnosť 01.07.2015. Zmenené Cenníky OTP Banky Slovensko, a.s.  sú od 01.05.2015 zverejnené na internetovej stránke banky a v obchodných priestoroch banky.


 

 • 24.10.2014

Zasielanie platobných kariet poštou

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás informovať, že OTP Banka Slovensko od októbra 2014 pristúpila k zasielaniu obnovených platobných kariet Maestro a VISA Electron (vydané k účtom individuálnych klientov – fyzických osôb) prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu klienta. Znamená to, že po skončení platnosti vašej platobnej karty už nemusíte navštíviť pobočku banky, ale vám ju doručíme bezpečne priamo domov.

Platobné karty sú zasielané ako neaktívne. Pred prvým použitím je potrebné kartu na zadnej strane podpísať a aktivovať ju prvým zadaním PIN čísla v ľubovoľnom bankomate, resp pri platbe cez POS terminál po zadaní PIN. PIN číslo je rovnaké, ako na pôvodnej - expirovanej platobnej karte.

Typy platobných kariet zasielaných poštou:
Maestro int. PayPass, Csemadok, Ready<15, Ready<18, Ready<26, VISA Electron

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.