menu-icon menu-icon
Domov

Oznamy pre klientov

 •  29. 7. 2020

Plánovaná odstávka elektronického bankovníctva

V nedeľu 2. augusta 2020 v čase od 02:00 hod. do 07:00 hod. nebudú dostupné elektronické bankové služby - Internet banking a Mobil banking. Technická odstávka týchto služieb je nevyhnutná k ďalšiemu skvalitňovaniu služieb pre vás.

Ďakujeme za pochopenie a za prípadné komplikácie sa vopred ospravedlňujeme.


 • 13. 9. 2019

Zmeny v platobných službách od 14. 9. 2019

OTP Banka od 14. 9. 2019 zavádza technické štandardy RTS (Regulatory Technical Standards on strong customer authentication and secure communication under PSD2).

Zmeny súvisiace s týmito technickými štandardami:

 • zmena v Obchodných podmienkach vedenia depozitných produktov a služieb v OTP Banke, a.s. platných od 14. 9.2 019 - bod 755
 • zrušenie možnosti používania autentifikačných zariadení typu GRID karta a tokenov DP700 a GO1/3 na realizáciu platobných operácií cez elektronické bankovníctvo
  • výmena GRID na SMS autorizáciu - je možné vykonať, do konca roka 2019 - po prihlásení sa do služby Internet banking alebo bez obmedzenia termínu osobne v pobočke.
  • výmena tokenov DP700 a GO1/3 - je možné vykonať osobne v pobočke bez obmedzenia termínu
 • generovanie autorizačných kódov na základe údajov platobnej transakcie – zmena sa týka hlavne klientov s vydaným tokenom DP270 - pri generovaní autorizačného kódu je potrebné zadať do tokenu aj sumu transakcie (Príručka pre používanie tokenu DP270 platná od 14.9.2019)

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok kontaktujte Call Centrum OTP Banky na telefónnom čísle 0850 111 222 (zo zahraničia +421 2 5720 5080) počas pracovných dní (pondelok - piatok) v čase od 8:00 do 20:00 hod.


 

 • 25. 1. 2019

Upozornenie na zmenu pre otp READY konto

Dovoľujeme si upozorniť klientov so zriadeným otp READY kontom, že od 28. 1. 2019 sú služby elektronického bankovníctva (Internet banking, Mobil banking) pre klientov od 0 do 15 rokov obmedzené v súlade s legislatívnym nariadením:

 • Zákonný zástupca dieťaťa - môže využívať služby Mobil Bankingu a Internetového bankovníctva v plnom rozsahu aktívnych služieb.
 • Mobil banking - užívateľ od 0 do 15 rokov nemá možnosť aktivácie a využívania služieb mobilného bankovníctva
 • Internet banking - užívateľ od 0 do 15 rokov má obmedzené menu pre pasívne operácie a dotácie v EUR (aktuálny stav zriadených účtov, ich zostatkov a limitov, pričom systém neumožní realizovať zmeny)

Všetky informácie o otp READY konte sú dostupné na: www.otpbanka.sk/ready-konto


 

 • 4. 10. 2018

Informácia o zatvorení vybraných pobočiek

Z dôvodu prehodnotenia ekonomickej efektívnosti pristupuje OTP Banka Slovensko k zatvoreniu vybraných pobočiek. Pobočky banky na súčasnom mieste budú otvorené do 7. decembra 2018 v nezmenených otváracích hodinách. Dokumentácia k produktom klientov rušených pobočiek bude po zatvorení pobočky automaticky presunutá do nástupníckych pobočiek OTP Banky.

Mesto Rušená pobočka Nástupnícka pobočka
Bratislava Kazanská 58, Bratislava-Podunajské Biskupice Mlynské Nivy 14, Bratislava-Twin City
Čadca Palárikova 98, Čadca Sládkovičova 9, Žilina
Košice Murgašova 3, Košice-Staré Mesto Alžbetina 2, Košice-Staré Mesto
Vranov nad Topľou A. Dubčeka 1, Vranov nad Topľou Štefana Kukuru 14, Michalovce

V prípade presunu produktej dokumentácie do inej pobočky OTP Banky ako je uvedené vyššie, je potrebné kontaktovať klientskych pracovníkov banky v rušenej pobočke. Služby v nástupníckej pobočke bude možné využívať v nezmenenom rozsahu.

Zároveň dávame do pozornosti aj dostupnosť bankomatov pre jednotlivé pobočky:

Mesto Dostupnosť bankomatu rušenej pobočky do 7. 12. 2018 Umiestnenie bankomatu z rušenej pobočky od 8. 12. 2018
Bratislava Kazanská 58, Bratislava-Podunajské Biskupice Zrušený. Najbližší bankomat: Vetvárska 7, Bratislava-Podunajské Biskupice
Čadca Palárikova 98, Čadca Nové miesto: Námestie Slobody 55, OC Družba Čadca (Textil Žilina)
Košice Bankomat nie je súčasťou pobočky Najbližší bankomat: Alžbetina 2, Košice-Staré Mesto
Vranov nad Topľou A. Dubčeka 1, Vranov nad Topľou Zostáva na pôvodnej adrese.

Ďakujeme za pochopenie. 


 

 • 21. 6. 2018

Bezpečné platby cez internet

Na všetkých platobných kartách OTP Banky bola aktivovaná bezplatná služba 3D Secure, ktorá zvyšuje bezpečnosť vašich nákupov cez internet.

Pri platbe v e-shope, ktorý podporuje 3D Secure, budú vaše peniaze chránené zaslaním jedinečného SMS kódu na autorizáciu platby.

Pre správne fungovanie služby si skontrolujte aktuálnosť mobilného čísla evidovaného v banke. Urobiť tak môžete:

 • cez svoj Internet banking - v menu Nastavenia, Zobrazenie a aktualizácia kontaktných údajov
 • alebo v ktorejkoľvek pobočke banky.

Bez správneho mobilného čísla priradeného k vášmu účtu nebudete môcť realizovať nákup cez internet u obchodníka podporujúceho služby 3D Secure. 

Väčšina obchodníkov na Slovensku a v Európe už podporuje túto službu. Pre vyššiu bezpečnosť platieb cez internet preto hľadajte obchodníkov s označením MasterCard SecureCode, MasterCard ID Check alebo Verified by VISA.

Viac informácií nájdete na www.otpbanka.sk/3d-secure alebo vám poradíme v Call centre banky - tel. č. 0850 111 222, zo zahraničia +421 2 5720 5080.


 

 • 30. 4. 2018

Zmena prevádzkových hodín pobočiek od 1.6.2018

Dovoľujeme si vám oznámiť, že s účinnosťou od 1. 6. 2018 sa upravujú prevádzkové hodiny vo vybraných pobočkách OTP Banky Slovensko, a. s. Bližšie informácie sa dozviete po kliknutí na obrázok nižšie.


 

 • 28. 10. 2016

Obnova nepredávaných a poistených platobných kariet

Dovoľujeme si vás informovať, že OTP Banka Slovensko od novembra 2016 pristúpila k zmene pri obnovovaní platobných kariet. Platnosť obnovených platobných kariet je 3 roky. Pokiaľ ste mali na vašej predchádzajúcej platobnej karte zakúpené úrazové alebo cestovné poistenie Groupama poisťovne, toto poistenie sa na novú kartu neprenesie. Obnovená platobná karta už bude bez poistenia.

Zmena nastala aj pri obnovovaní nepredávaných platobných kariet. Znamená to, že pred uplynutím platnosti vašej pôvodnej platobnej karty vám pripravíme nový typ platobnej karty s novým číslom, dátumom platnosti a s rovnakým PIN, aké mala vaša pôvodná karta.

Platobné karty vydané k účtom individuálnych klientov - fyzických osôb - Maestro Csemadok, Ready<18 a Ready<26 - sa obnovia do platobnej karty Maestro Int. PayPass. Bratislavské mestské karty EURO<26 budú obnovené bez licencie EURO<26.

Platobné karty vydané k podnikateľským účtom - VISA Electron a Maestro Csemadok - sa obnovia do platobnej karty Maestro Small Business. Platobné karty VISA Classic a MasterCard Standard sa obnovia do platobnej karty MasterCard Business.

V prípade, že nemáte záujem o obnovu na nový typ platobnej karty, oznámte túto skutočnosť v pobočke banky minimálne 45 dní pred koncom platnosti pôvodnej karty.


 

 • 19. 10. 2016

Dôležité informácie - podvodné emaily zasielané v mene banky

Vážení klienti,

OTP Banka Slovensko, a.s. zaznamenala v posledných dňoch  zvýšený výskyt podvodných e-mailov zasielaných v mene banky. Podvodné e-maily obsahujú odkaz na falošnú webovú stránku veľmi podobnú prihlasovacej stránke elektronického bankovníctva OTP Banky Slovensko, a.s. a vyžadujú v rámci prihlasovacieho procesu zadanie viacerých citlivých a osobných údajov.

Upozorňujeme Vás, že banka od klientov takýmto spôsobom nikdy nevyžaduje prezradenie prihlasovacích a osobných údajov, prípadne viaceré autentifikačné alebo autorizačné údaje naraz. Kliknite pre viac informácií o podvodných emailoch a pravidlách ako sa chrániť.


 

 • 23. 11. 2015

Dôležité informácie - podvodné emaily zasielané v mene banky

Vážení klienti,

OTP Banka Slovensko, a.s. zaznamenala v posledných dňoch  zvýšený výskyt podvodných e-mailov zasielaných v mene banky. Podvodné e-maily obsahujú odkaz na falošnú webovú stránku veľmi podobnú prihlasovacej stránke elektronického bankovníctva OTP Banky Slovensko, a.s. a vyžadujú v rámci prihlasovacieho procesu zadanie viacerých citlivých a osobných údajov.

Upozorňujeme Vás, že banka od klientov takýmto spôsobom nikdy nevyžaduje prezradenie prihlasovacích a osobných údajov, prípadne viaceré autentifikačné alebo autorizačné údaje naraz.

Bezpečnostné pravidlá a odporúčania pri používaní elektronického bankovníctva nájdete na webových stránkach OTP Banky Slovensko, a.s. v sekcii Bezpečnosť  (www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-internet-bankingu).

V prípade, že ste prostredníctvom tohto podvodného formulára odoslali svoje  prihlasovacie údaje alebo tel. číslo, prosíme, bezodkladne si zmeňte prihlasovacie heslo a obráťte sa na Call Centrum na telefónnom čísle 0850 111 222 (zo zahraničia +421 2 5720 5080), alebo na najbližšiu ľubovoľnú pobočku banky.

Základné pravidlo pri bezpečnom používaní Internet bankingu:

 • Ešte pred vyplnením požadovaných vstupných údajov (PID, heslo) sa presvedčte o tom, že komunikácia naozaj prebieha medzi klientskym komunikačným zariadením a serverom banky a to kontrolou adresy v prehliadači, ktorá má vyzerať nasledovne: https://otpdirekt.otpbanka.sk a kontrolou certifikátu vydaného certifikačnou autoritou Verisign pre OTP Banku Slovensko, a.s. (dvojklikom na visiaci zámok v dolnej časti prehliadača). V prípade, že adresa je odlišná od uvedenej, alebo certifikát je neplatný, alebo nie je vydaný pre OTP Banku Slovensko, a.s. certifikačnou autoritou Verisign, je potrebné okamžite prerušiť spojenie.

Adresa v prehliadači - najčastejšie používané webové prehliadače

 • Internet Explorer

 • Mozilla Firefox

 • Google Chrome

 

Príklady podvodných emailov:

Príklad č.1:

Podvodný email je písaný v slovenčine, ale je možné postrehnúť zreteľné jazykové a štylistické chyby – pravdepodobne bol preklad realizovaný automatom. Preklik uvedený v maile vás smeruje na podvodnú prihlasovaciu stránku, ktorá sa podobá na stránku Internet bankingu OTP Banky. Tu môžete postrehnúť dve zásadné nezrovnalosti: url adresa v prehliadači nie je v tvare https://otpdirekt.otpbanka.sk a pri prihlasovaní ste dožadovaný o viac informácií ako je potrebné. OTP Banka pri prihlasovaní vyžaduje iba PID a heslo do IB.


Príklad č.2:

Verzia podvodného emailu v inom jazyku ako slovenčina.

 


 • 24. 10. 2014

Zasielanie platobných kariet poštou

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás informovať, že OTP Banka Slovensko od októbra 2014 pristúpila k zasielaniu obnovených platobných kariet Maestro a VISA Electron (vydané k účtom individuálnych klientov – fyzických osôb) prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu klienta. Znamená to, že po skončení platnosti vašej platobnej karty už nemusíte navštíviť pobočku banky, ale vám ju doručíme bezpečne priamo domov.

Platobné karty sú zasielané ako neaktívne. Pred prvým použitím je potrebné kartu na zadnej strane podpísať a aktivovať ju prvým zadaním PIN čísla v ľubovoľnom bankomate, resp pri platbe cez POS terminál po zadaní PIN. PIN číslo je rovnaké, ako na pôvodnej - expirovanej platobnej karte.

Typy platobných kariet zasielaných poštou:
Maestro int. PayPass, Csemadok, Ready<15, Ready<18, Ready<26, VISA Electron

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Array
(
  [0] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-8
  [1] => http://www.otpbanka.sk/internet-banking
  [2] => http://www.otpbanka.sk/corporate-banking-1
  [3] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-internet-bankingu
  [4] => http://www.otpbanka.sk/mobil-banking
  [5] => http://www.otpbanka.sk/otp-viamo
  [6] => http://www.otpbanka.sk/call-centrum
  [7] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-1
  [8] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo
  [9] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-2
  [10] => http://www.otpbanka.sk/debetne-karty
  [11] => http://www.otpbanka.sk/kreditna-karta
  [12] => http://www.otpbanka.sk/darcekova-karta-1
  [13] => http://www.otpbanka.sk/google-pay
  [14] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby
  [15] => http://www.otpbanka.sk/elite-program
  [16] => http://www.otpbanka.sk/urazove-poistenie-pre-ready-karty
  [17] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet
  [18] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure
  [19] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-1
  [20] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass
  [21] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-6
  [22] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold
  [23] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-plat-kartam
  [24] => http://www.otpbanka.sk/elite-program-1
  [25] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet-7
  [26] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sro
  [27] => http://www.otpbanka.sk/obnova-nepredavanych-a-poistenych-platobnych-kariet
  [28] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-3
  [29] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-1
  [30] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business
  [31] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-2
  [32] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam
  [33] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program
  [34] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-firma
  [35] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-4
  [36] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-2
  [37] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-2
  [38] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-3
  [39] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-1
  [40] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-1
  [41] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-agro
  [42] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-5
  [43] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-3
  [44] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-3
  [45] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-5
  [46] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-2
  [47] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-2
  [48] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sbd
  [49] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-6
  [50] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-4
  [51] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-4
  [52] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-6
  [53] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-3
  [54] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-3
  [55] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-urad
  [56] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-7
  [57] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-5
  [58] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-5
  [59] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-7
  [60] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-4
  [61] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-4
  [62] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-ngo
)
http://www.otpbanka.sk/oznamy-pre-klientov
chat OTP OnlineChat