menu-icon menu-icon
Domov

Podpis dohody JEREMIE s OTP Bankou Slovensko

Podpis dohody JEREMIE s OTP Bankou Slovensko prináša ďalších 20 miliónov eur pre slovenské malé a stredné podniky.

29. októbra 2014, Bratislava

Európsky investičný fond (EIF) spoločne so Slovenským záručným a rozvojovým fondom s.r.o. (SZRF) podpísali s OTP Bankou Slovensko v rámci iniciatívy JEREMIE (Spoločné európske zdroje pre mikropodniky, malé a stredné podniky) dohodu o krytí rizika na portfóliu úverov, ktorá banke umožní poskytnúť slovenským malým a stredným podnikom nové zvýhodnené pôžičky v objeme ďalších 20 miliónov eur..

Touto transakciou OTP Banka Slovensko vstupuje na slovenský trh ako ďalší hráč, ktorý umožní malým a stredným podnikom čerpať úvery na investície a pracovný kapitál ponúkané za preferenčných podmienok. Účelom úveru musí byť rozvoj podnikania.

OTP Banka Slovensko bude poskytovať úvery v priebehu nasledujúcich 15 mesiacov, pričom jej úverové produkty sa budú sústrediť na všetky kraje okrem Bratislavského kraja. Podnikatelia z okresov Senec, Malacky, Bratislava a Pezinok majú nárok na získanie úveru, avšak len v prípade, pokiaľ žiadajú o investičné financovanie a tieto prostriedky budú použité na investície mimo územia Bratislavského kraja.

V rámci iniciatívy JEREMIE poskytne OTP Banka malým a stredným podnikom až 20 miliónov eur. Polovica z týchto prostriedkov, teda 10 miliónov eur, bude poskytnutých zo strany EIF, zvyšnú polovicu poskytne OTP Banka. Na základe tohto mechanizmu klienti získajú výrazne nižšiu úrokovú sadzbu.

Maximálna výška úveru pre jednotlivé firmy je 500 000 eur. Nárok na jeho získanie majú všetky malé a stredné podniky s maximálne 250 zamestnancami a ročným obratom do 50 miliónov eur. Bilančná suma tiež nesmie presiahnuť hodnotu 43 miliónov eur. Podniky majú možnosť zvoliť si, či chcú krátkodobé, strednodobé, alebo dlhodobé financovanie, keďže splatnosť týchto úverov sa pohybuje v rozmedzí 12 mesiacov až desať rokov.

Zástupca riaditeľa regionálneho rozvoja obchodu EIF, Hubert Cottogni, sa na margo novej operácie vyjadril: „Mám veľkú radosť, že podpisujeme túto transakciu JEREMIE na Slovensku. Okrem dohôd podpísaných s ďalšími piatimi slovenskými bankami nová transakcia ešte viac sprístupní dlhové financovanie pre miestne malé a stredné podniky v celkovej výške 280 miliónov eur a takýmto spôsobom prispeje k tvorbe nových pracovných miest a rastu slovenskej ekonomiky.“

Generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva, Ing. Zita Zemková, povedala k novo podpísanej záručnej dohode s EIF a SZRF „JEREMIE“: „Sme radi, že OTP Banka Slovensko môže prostredníctvom JEREMIE poskytnúť svojim klientom z radov malých a stredných podnikov ďalšie výhody. V spolupráci s EIF budeme môcť malým a stredným podnikateľom ponúknuť jedinečnú príležitosť získať úvery za výrazne výhodnejších podmienok.“

„Prostredníctvom tohto nástroja chce OTP Banka Slovensko poskytnúť príležitosť rozvinúť svoje podnikanie prostredníctvom európskych fondov tým spoločnostiam, ktoré zatiaľ nemali možnosť ich využiť,“ hovorí Ing. Peter Chovanec, riaditeľ pre korporátny rozvoj OTP Banky Slovensko.

Štátny tajomník Ministerstva financií Slovenskej republiky, Vazil Hudák, povedal: „Podpora hospodárskeho rastu, zamestnanosti a investícií patrí medzi hlavné zodpovednosti vlády. Vhodné formy tejto pomoci zahŕňajú kombináciu dostupných verejných a súkromných zdrojov. Program JEREMIE je dobre navrhnutý program nastavený tak, aby pomohol zlepšiť prístup k financiám pre malé a stredné podniky, a tým poskytoval kapitál a podporu pre tvorbu pracovných miest v rôznych regiónoch mimo hlavného mesta.“

Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Miroslav Obert, sa vyjadril: „Som rád, že je tu ďalšia banka, ktorá implementuje portfóliový úverový finančný nástroj zdieľaného rizika na náš trh s cieľom podporiť malé a stredné podniky, a týmto spôsobom prispieť k tvorbe nových pracovných miest a rastu slovenskej ekonomiky. Pozornosť sa teraz musí venovať úspešnej implementácii nástroja na úrovni malých a stredných podnikov.“

Táto dohoda je výsledkom výziev na prejavenie záujmu adresovaných bankám pôsobiacim na Slovensku. Výzva bola súčasťou vykonávania iniciatívy JEREMIE na Slovensku, financovanej z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“ na roky 2007 - 2013. Slovenské malé a stredné podniky už využívajú financovanie poskytované piatimi slovenskými bankami, ktoré implementujú garančné nástroje a nástroje zamerané na rozdelenie rizika v rámci iniciatívy JEREMIE, ako aj dvoma správcami fondov investujúcich vlastné imanie.

O iniciatíve JEREMIE

JEREMIE (Spoločné európske zdroje pre mikropodniky, malé a stredné podniky) je spoločnou iniciatívou Európskej komisie (Generálneho riaditeľstva regionálnej politiky) skupiny Európskej investičnej banky na zlepšenie prístupu k financovaniu pre malé a stredné podniky v EÚ v rámci štrukturálnych fondov na obdobie rokov 2007 - 2013. JEREMIE umožňuje členským štátom EÚ a regiónom, aby vložili peniaze zo štrukturálnych fondov spolu s vnútroštátnymi zdrojmi do holdingových fondov, ktoré budú financovať malé a stredné podniky flexibilným a inovatívnym spôsobom. Nová iniciatíva si kladie za cieľ rozvíjať a podporovať úlohu podnikania v EÚ.

K dnešnému dátumu EIF riadi na úrovni EÚ celkom 14 holdingových fondov JEREMIE, 7 na vnútroštátnej úrovni a 7 na regionálnej úrovni.

Na Slovensku je Holdingový fond JEREMIE financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačných programov „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“, „Výskum a vývoj“ a „Bratislavský kraj“, ktoré spolu prispeli prostriedkami v objeme 100 miliónov eur.

Európskom investičnom fonde

Ústredným poslaním Európskeho investičného fondu (EIF) je podpora európskych mikropodnikov, malých a stredných podnikov prostredníctvom pomoci s prístupom k financovaniu. EIF navrhuje a pripravuje nástroje rizikového a rastového kapitálu, záruky a nástroje na mikrofinancovanie, ktoré sa špecificky zameriavajú na tento trhový segment. Vo svojej úlohe EIF podporuje ciele EÚ ako sú inovácie, výskum a vývoj, podnikanie, rast a zamestnanosť. Ku koncu roka 2013 dosiahli celkové čisté záväzky EIF voči súkromným kapitálovým fondom 7,9 miliardy eur. S investíciami vo viac než 435 fondoch je EIF vďaka výške a rozsahu svojich investícií, najmä do segmentov high-tech a začínajúcich podnikov, popredným hráčom európskeho trhu s rizikovým kapitálom. Portfólio garantovaných úverov EIF má celkový objem 5,6 miliardy EUR vo viac než 300 prevádzkach ku koncu roka 2013, čo ho stavia do úlohy jedného z najvýznamnejších garančných aktérov v segmente malých a stredných podnikov a popredného garanta v segmente mikrofinancovania.

Viac informácií o EIF nájdete na www.eif.org

Ďalšie informácie získate od:

EIF: David Yormesor, d.yormesor@eif.org
Ministerstvo financií SR: Radko Kuruc, radko.kuruc@mfsr.sk
OTP Banka Slovensko: Katarína Gajdošíková, gajdosikova_k@otpbanka.sk


O OTP Banke

OTP Banka Slovensko je súčasťou finančnej skupiny OTP Group s pôsobnosťou na slovenskom bankovom trhu od roku 2002. Je univerzálnou bankou s portfoliom produktov a služieb pre fyzické osoby, SME sektor a právnické osoby.

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Array
(
  [0] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-8
  [1] => http://www.otpbanka.sk/internet-banking
  [2] => http://www.otpbanka.sk/corporate-banking-1
  [3] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-internet-bankingu
  [4] => http://www.otpbanka.sk/mobil-banking
  [5] => http://www.otpbanka.sk/otp-viamo
  [6] => http://www.otpbanka.sk/call-centrum
  [7] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-1
  [8] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo
  [9] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-2
  [10] => http://www.otpbanka.sk/debetne-karty
  [11] => http://www.otpbanka.sk/kreditna-karta
  [12] => http://www.otpbanka.sk/darcekova-karta-1
  [13] => http://www.otpbanka.sk/google-pay
  [14] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby
  [15] => http://www.otpbanka.sk/elite-program
  [16] => http://www.otpbanka.sk/urazove-poistenie-pre-ready-karty
  [17] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet
  [18] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure
  [19] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-1
  [20] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass
  [21] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-6
  [22] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold
  [23] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-plat-kartam
  [24] => http://www.otpbanka.sk/elite-program-1
  [25] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet-7
  [26] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sro
  [27] => http://www.otpbanka.sk/obnova-nepredavanych-a-poistenych-platobnych-kariet
  [28] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-3
  [29] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-1
  [30] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business
  [31] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-2
  [32] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam
  [33] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program
  [34] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-firma
  [35] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-4
  [36] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-2
  [37] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-2
  [38] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-3
  [39] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-1
  [40] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-1
  [41] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-agro
  [42] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-5
  [43] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-3
  [44] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-3
  [45] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-5
  [46] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-2
  [47] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-2
  [48] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sbd
  [49] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-6
  [50] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-4
  [51] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-4
  [52] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-6
  [53] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-3
  [54] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-3
  [55] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-urad
  [56] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-7
  [57] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-5
  [58] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-5
  [59] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-7
  [60] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-4
  [61] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-4
  [62] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-ngo
)
http://www.otpbanka.sk/podpis-dohody-jeremie-s-otp-bankou-slovensko