menu-icon menu-icon
Domov

Poučenie k dohode o zrážkach zo mzdy

Právna úprava dohody o zrážkach zo mzdy je obsiahnutá v § 551 Občianskeho zákonníka.

Dohoda o zrážkach zo mzdy slúži ako prostriedok zabezpečenia peňažnej pohľadávky veriteľa voči dlžníkovi. V prípade poskytnutia úveru ide predovšetkým o zabezpečenie pohľadávky veriteľa na splatenie poskytnutého úveru a jeho príslušenstva.

Obsahom dohody je súhlas dlžníka s tým, aby sa mu zo mzdy vykonávali zrážky a súčasne poukazovali veriteľovi. Veriteľ je oprávnený požiadať platiteľa mzdy o vykonávanie zrážok zo mzdy len v prípade, že dlžník nespláca úver / splátky úveru. Veriteľ je oprávnený požiadať o vykonávanie zrážok zo mzdy platiteľa mzdy, ktorý je zamestnávateľom dlžníka v čase uzatvorenia dohody o zrážkach zo mzdy ako aj ktoréhokoľvek ďalšieho zamestnávateľa dlžníka. Okamihom, keď veriteľ predloží platiteľovi mzdy dlžníka dohodu o zrážkach zo mzdy, nadobúda veriteľ proti platiteľovi mzdy dlžníka právo na výplatu prostriedkov vo výške zodpovedajúcej maximálne prípustnej výške zrážok, a to až do úplného uspokojenia pohľadávky veriteľa. Všeobecná úprava v Občianskom zákonníku nevyžaduje schválenie súdom, stačí iba jednostranný úkon zo strany veriteľa.

Občiansky zákonník ustanovuje, že dohodnuté zrážky nesmú svojou výškou (rozsahom) presahovať výšku zrážok, aké sú prípustné pri exekúcii v zmysle Exekučného poriadku. Zrážky zo mzdy sa vykonávajú z čistej mzdy. Dlžníkovi sa nesmie zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov základná suma; spôsoby výpočtu základnej sumy sú stanovené nariadením vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. (napr. pre dlžníka, ktorý neposkytuje výživne inej osobe ide o 60% zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu). Z čistej mzdy, ktorá zostáva po odpočítaní základnej sumy, možno zraziť na vymoženie pohľadávky veriteľa len jednu tretinu. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. taktiež ustanovuje, že suma, nad ktorú sa zvyšok čistej mzdy dlžníka zrazí bez obmedzenia, je 150% zo sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu.

Dohoda o zrážkach zo mzdy sa okrem mzdy vzťahuje aj na iné príjmy dlžníka, s ktorými sa pri výkone rozhodnutia nakladá ako so mzdou.

Dlžník nie je povinný uzatvoriť dohodu o zrážkach zo mzdy.

V zmysle § 27 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je banka povinná pri výkone svojej činnosti postupovať obozretne, najmä je povinná vykonávať obchody za výhodných ekonomických a právnych podmienok.

Neuzatvorenie dohody o zrážkach môže mať negatívny vplyv na podmienky poskytnutia úveru a spolu s inými dôvodmi môže spôsobiť rozhodnutie banky o neposkytnutí úveru.  

Uzatvorenie dohody o zrážkach zo mzdy bude banka hodnotiť pozitívne a to tak vo vzťahu k  poskytnutiu úveru ako aj vo vzťahu k podmienkam jeho poskytnutia.

Toto poučenie vychádza z právneho poriadku SR k 12.5.2014.

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Array
(
  [0] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-8
  [1] => http://www.otpbanka.sk/internet-banking
  [2] => http://www.otpbanka.sk/corporate-banking-1
  [3] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-internet-bankingu
  [4] => http://www.otpbanka.sk/mobil-banking
  [5] => http://www.otpbanka.sk/otp-viamo
  [6] => http://www.otpbanka.sk/call-centrum
  [7] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-1
  [8] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo
  [9] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-2
  [10] => http://www.otpbanka.sk/debetne-karty
  [11] => http://www.otpbanka.sk/kreditna-karta
  [12] => http://www.otpbanka.sk/darcekova-karta-1
  [13] => http://www.otpbanka.sk/google-pay
  [14] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby
  [15] => http://www.otpbanka.sk/elite-program
  [16] => http://www.otpbanka.sk/urazove-poistenie-pre-ready-karty
  [17] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet
  [18] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure
  [19] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-1
  [20] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass
  [21] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-6
  [22] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold
  [23] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-plat-kartam
  [24] => http://www.otpbanka.sk/elite-program-1
  [25] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet-7
  [26] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sro
  [27] => http://www.otpbanka.sk/obnova-nepredavanych-a-poistenych-platobnych-kariet
  [28] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-3
  [29] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-1
  [30] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business
  [31] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-2
  [32] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam
  [33] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program
  [34] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-firma
  [35] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-4
  [36] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-2
  [37] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-2
  [38] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-3
  [39] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-1
  [40] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-1
  [41] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-agro
  [42] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-5
  [43] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-3
  [44] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-3
  [45] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-5
  [46] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-2
  [47] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-2
  [48] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sbd
  [49] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-6
  [50] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-4
  [51] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-4
  [52] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-6
  [53] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-3
  [54] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-3
  [55] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-urad
  [56] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-7
  [57] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-5
  [58] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-5
  [59] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-7
  [60] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-4
  [61] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-4
  [62] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-ngo
)
http://www.otpbanka.sk/poucenie-k-dohode-o-zrazkach-zo-mzdy