menu-icon menu-icon
Domov

Povolené prečerpanie

Povolené prečerpanie na otp BIZNIS Konte predstavuje výhodný bezúčelový úver na krytie bežných výdavkov na podnikanie.

Výhody Povoleného prečerpania

 • predstavuje finančnú rezervu v prípade dočasného nedostatku vlastných finančných prostriedkov
 • úroky sú počítané len z vyčerpaného debetného zostatku a len za obdobie, počas ktorého bol limit Povoleného prečerpania skutočne využívaný
 • môžete čerpať len toľko finančných prostriedkov, koľko práve potrebujete
 • finančné prostriedky môžete využívať bez preukazovania účelovosti
 • splácate automaticky, realizovaním kreditných obratov na otp BIZNIS Konte
 • splatenú časť limitu Povoleného prečerpania môžete kedykoľvek opätovne čerpať
 • nepotrebujete žiadne zabezpečenie


Kedy môžete získať Povolené prečerpanie?

 • ste fyzická osoba - podnikateľ alebo firma so sídlom podnikania na území SR s min. 1-ročnou podnikateľskou históriou
 • aktívne využívate otp BIZNIS Konto na svoj platobný styk min. 1 ucelený kalendárny rok
 • spĺňate bankou stanovené podmienky pre poskytovanie Povoleného prečerpania


Štandardne vám ponúkame:

 • poskytnutie na obdobie 1 roka s možnosťou automatickej obnovy bez požiadavky splatenia vyčerpaného debetného zostatku
 • individuálny limit Povoleného prečerpania v závislosti od výšky uznaných kreditných obratov realizovaných na otp BIZNIS Konte od 660 – 16 600 eur


Podmienky poskytnutia Povoleného prečerpania:

 • žiadateľ aktívne využíva produkty a služby OTP Banky a nemá poskytnutý ďalší podnikateľský úver
 • žiadateľ nemá záväzky po lehote splatnosti voči štátu ani voči finančným inštitúciám
 • žiadateľ nie je v konkurze/v likvidácii, nie sú voči nemu vedené súdne spory, exekučné konania
 • žiadateľ nepodniká v niektorom z vylúčených odvetví
 • možnosť nastavenia len na jednom otp BIZNIS Konte
 • výška uznaných kreditných obratov na otp BIZNIS Konte dosahuje bankou stanovenú min. hodnotu pre poskytnutie Povoleného prečerpania
 • počas trvania Povoleného prečerpania OTP Banka priebežne monitoruje a vyhodnocuje kreditné obraty a pri ich poklese je oprávnená výšku limit znížiť/zrušiť v zmysle zmluvne dohodnutých pravidiel
 • poskytnutie Povoleného prečerpania nie je právne nárokovateľné
SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Array
(
  [0] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-8
  [1] => http://www.otpbanka.sk/internet-banking
  [2] => http://www.otpbanka.sk/corporate-banking-1
  [3] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-internet-bankingu
  [4] => http://www.otpbanka.sk/mobil-banking
  [5] => http://www.otpbanka.sk/otp-viamo
  [6] => http://www.otpbanka.sk/call-centrum
  [7] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-1
  [8] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo
  [9] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-2
  [10] => http://www.otpbanka.sk/debetne-karty
  [11] => http://www.otpbanka.sk/kreditna-karta
  [12] => http://www.otpbanka.sk/darcekova-karta-1
  [13] => http://www.otpbanka.sk/google-pay
  [14] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby
  [15] => http://www.otpbanka.sk/elite-program
  [16] => http://www.otpbanka.sk/urazove-poistenie-pre-ready-karty
  [17] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet
  [18] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure
  [19] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-1
  [20] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass
  [21] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-6
  [22] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold
  [23] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-plat-kartam
  [24] => http://www.otpbanka.sk/elite-program-1
  [25] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet-7
  [26] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sro
  [27] => http://www.otpbanka.sk/obnova-nepredavanych-a-poistenych-platobnych-kariet
  [28] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-3
  [29] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-1
  [30] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business
  [31] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-2
  [32] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam
  [33] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program
  [34] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-firma
  [35] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-4
  [36] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-2
  [37] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-2
  [38] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-3
  [39] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-1
  [40] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-1
  [41] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-agro
  [42] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-5
  [43] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-3
  [44] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-3
  [45] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-5
  [46] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-2
  [47] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-2
  [48] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sbd
  [49] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-6
  [50] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-4
  [51] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-4
  [52] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-6
  [53] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-3
  [54] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-3
  [55] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-urad
  [56] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-7
  [57] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-5
  [58] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-5
  [59] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-7
  [60] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-4
  [61] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-4
  [62] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-ngo
)
http://www.otpbanka.sk/povolene-precerpanie-1
chat OTP OnlineChat