menu-icon menu-icon
Domov

Povolené prečerpanie

Povolené prečerpanie na otp BIZNIS Konte predstavuje výhodný bezúčelový úver na krytie bežných výdavkov na podnikanie.

Výhody Povoleného prečerpania

 • predstavuje finančnú rezervu v prípade dočasného nedostatku vlastných finančných prostriedkov
 • úroky sú počítané len z vyčerpaného debetného zostatku a len za obdobie, počas ktorého bol limit Povoleného prečerpania skutočne využívaný
 • môžete čerpať len toľko finančných prostriedkov, koľko práve potrebujete
 • finančné prostriedky môžete využívať bez preukazovania účelovosti
 • splácate automaticky, realizovaním kreditných obratov na otp BIZNIS Konte
 • splatenú časť limitu Povoleného prečerpania môžete kedykoľvek opätovne čerpať
 • nepotrebujete žiadne zabezpečenie


Kedy môžete získať Povolené prečerpanie?

 • ste fyzická osoba - podnikateľ alebo firma so sídlom podnikania na území SR s min. 1-ročnou podnikateľskou históriou
 • aktívne využívate otp BIZNIS Konto na svoj platobný styk min. 1 ucelený kalendárny rok
 • spĺňate bankou stanovené podmienky pre poskytovanie Povoleného prečerpania


Štandardne vám ponúkame:

 • poskytnutie na obdobie 1 roka s možnosťou automatickej obnovy bez požiadavky splatenia vyčerpaného debetného zostatku
 • individuálny limit Povoleného prečerpania v závislosti od výšky uznaných kreditných obratov realizovaných na otp BIZNIS Konte od 660 – 16 600 eur


Podmienky poskytnutia Povoleného prečerpania:

 • žiadateľ aktívne využíva produkty a služby OTP Banky a nemá poskytnutý ďalší podnikateľský úver
 • žiadateľ nemá záväzky po lehote splatnosti voči štátu ani voči finančným inštitúciám
 • žiadateľ nie je v konkurze/v likvidácii, nie sú voči nemu vedené súdne spory, exekučné konania
 • žiadateľ nepodniká v niektorom z vylúčených odvetví
 • možnosť nastavenia len na jednom otp BIZNIS Konte
 • výška uznaných kreditných obratov na otp BIZNIS Konte dosahuje bankou stanovenú min. hodnotu pre poskytnutie Povoleného prečerpania
 • počas trvania Povoleného prečerpania OTP Banka priebežne monitoruje a vyhodnocuje kreditné obraty a pri ich poklese je oprávnená výšku limit znížiť/zrušiť v zmysle zmluvne dohodnutých pravidiel
 • poskytnutie Povoleného prečerpania nie je právne nárokovateľné
SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.