menu-icon menu-icon
Domov

Presun účtu do OTP Banky

Radi by ste si otvorili výhodný bežný účet v OTP Banke, ale odrádza vás, že budete musieť znovu zadávať všetky svoje pravidelné úhrady? Využite službu presunu účtu a váš súčasný účet v starej banke aj s pravidelnými úhradami vám presunieme bezpečne a jednoducho do OTP Banky. O priebehu realizácie presunu účtu vás budeme informovať.

Súvisiace informácie

Ako postupovať pri žiadosti o presun účtu:

1. Otvorte si svoj nový bežný účet v ktorejkoľvek pobočke OTP Banky

Vyberte si svoj nový účet v OTP Banke:

 

2. Vyplňte žiadosť o presun účtu

Vyplňte a predložte Žiadosť o presun účtu resp. ďalšie tlačivá na ktorejkoľvek pobočke OTP Banky a ostatné vybavíme za vás.
Ďalšie informácie o postupe pri presune platobného účtu získate TU.

  

Teraz odmena až 20 eur pre každého nového klienta s bežným účtom. Viac informácií tu.

Otázky k presunu účtu:

Čo je presun bežného účtu?

Je to presun bežného účtu zo starej banky do novej banky - OTP Banky spolu s pravidelnými platbami (napr. trvalé príkazy, súhlasy s inkasom, prevodné príkazy s doprednou valutou)

Pre koho je určený?

Služba presunu účtu je určená  pre fyzické osoby – nepodnikateľov (spotrebiteľov), pričom za spotrebiteľa sa považuje aj osoba, ktorá v čase uzatvorenia rámcovej zmluvy o poskytovaní platobných služieb zamestnáva menej ako desať osôb a ktorej ročný obrat alebo celková ročná bilnačná hodnota nepresahuje 2 000 000 €.

Aké sú výhody presunu bežného účtu?

  • predstavuje pohodlný, bezpečný a jednoduchý spôsob prenosu bežného účtu do novej banky – OTP Banky vrátane trvalých príkazov, súhlasov na inkaso, prevodných príkazov s doprednou valutou
  • zodpovednosť za presun bežného účtu spočíva na novej banke – OTP Banke a starej banke
  • klient neplatí žiadny poplatok za presun účtu do OTP Banky

Čo nie je súčasťou presunu bežného účtu?

  • platobné karty vydané k pôvodnému účtu
  • elektronické bankovníctvo k pôvodnému účtu
  • kreditné karty

Poznámka: OTP Banka vydá klientovi k novootvorenému kontu novú platobnú a kreditnú kartu a zriadi elektronické bankovníctvo.

Je možné zostatok na pôvodnom účte automaticky presunúť na nový účet v OTP Banke?

Áno, je to možné, a to v prípade, že o to klient požiada v tlačive žiadosti.

Je možné pôvodný účet v starej banke automaticky zrušiť po presune účtu do OTP Banky?

Áno, je to možné, a to v prípade, že o to klient požiada v tlačive žiadosti.

Je možné preniesť si do OTP Banky aj svoje pôvodné číslo účtu?

Nie, k novému účtu bude pridelené aj nové číslo účtu.

Aké sú poplatky spojené s presunom bežného účtu v OTP Banke?

Presun účtu a zriadenie účtu v OTP Banke je bez poplatkov.

Kde je možné získať žiadosť na presun účtu?

Tlačivo Žiadosť o presun účtu je k dispozícii v elektronickej podobe pre vytlačenie alebo na vyžiadanie v ktorejkoľvek pobočke OTP Banky.

Čo ak bude klient chcieť zmeniť účet vo fáze, kedy mu ešte nedobehnú všetky nastavené procesy, napríklad inkasá. Kedy je optimálny čas na zmenu?

Čo ak bude klient chcieť zmeniť účet vo fáze, kedy mu ešte nedobehnú všetky nastavené procesy, napríklad inkasá. Kedy je optimálny čas na zmenu?
OTP Banka a stará banka budú spolupracovať tak, aby zladili plnenia z vášho pôvodného účtu s presunom povinností na nový účet.

SCROLL TO TOP