menu-icon menu-icon
Domov

otp READY konto

otp READY konto je zvýhodnený bežný účet pre mladých do veku 26 rokov. Výhodou je, že nie je potrebné predkladať potvrdenie o návšteve školy a benefity READY konta si tak môžu užívať všetci mladí.

Výhody otp READY konta:

 • bezplatné zriadenie účtu,
 • nie je povinný žiadny minimálny vklad ani minimálny zostatok,
 • bezplatné poskytnutie a vedenie elektronického bankovníctva,
 • bezplatné vydanie/obnova jednej platobnej karty Mastercard Standard majiteľovi účtu,
 • bezplatné platby platobnou kartou,
 • jeden výber hotovosti z bankomatu inej banky v SR a v krajinách EHP v EUR,
 • bezplatné  úhrady - jednorazový platobný príkaz na úhradu zadaný elektronickým bankovníctvom,
 • bezplatné úhrady na základe trvalého príkazu na úhradu zadaného v obchodnom mieste banky,
 • bezplatné spracovanie prijatej platby,
 • bezplatné výbery z bankomatu OTP Banky Slovensko a ČSOB,
 • bezplatný vklad hotovosti v obchodnom mieste
 • bezplatná úhrada splátky úveru,
 • klienti majú možnosť výhodne zhodnocovať voľné finančné prostriedky prostredníctvom Sporiaceho účtu READY
 • bezplatný výpis z účtu 1x mesačne, zasielaný poštou alebo preberaný osobne v pobočke (je možné zriadiť si aj elektronický výpis zasielaný emailom vo formáte pdf)

 
Cena za otp READY konto: 1,00 (mesačne)


Získajte otp READY konto bezplatne. Stačí, ak splníte jednu z podmienok:

Realizácia aspoň jednej platby kartou mesačne
alebo ak je na Sporiacom účte READY priemerný zostatok vo výške min. 250 EUR za mesiac

100 % zľavu za vedenie otp READY konta vám automaticky poskytneme nasledujúci mesiac po splnení podmienky. 


Podmienky zriadenia otp READY konta

Klient vo veku od 0 do 15 rokov

 • konto môže zriadiť len zákonný zástupca, ktorý je povinný preukázať sa dokladom, z ktorého je zrejmé oprávnenie zástupcu na zastupovanie ako aj rodný list maloletého klienta


Klient vo veku od 15 rokov

 • konto si môže zriadiť maloletý po predložení dokladu totožnosti


Poznámka:
* V súlade s podmienkami definovanými v Obchodných podmienkach a vo Vyhlasovacej povinnosti.
Klientovi je možné zriadiť iba jedno otp READY konto.


UPOZORNENIE

Od 28.1.2019 služby elektronického bankovníctva (Internet banking, Mobil banking) pre klientov od 0 do 15 rokov sú obmedzené v súlade s legislatívnym nariadením:

 • Zákonný zástupca dieťaťa - môže využívať služby Mobil Bankingu a Internetového bankovníctva v plnom rozsahu aktívnych služieb.
 • Mobil banking - užívateľ od 0 do 15 rokov nemá možnosť aktivácie a využívania služieb mobilného bankovníctva
 • Internet banking - užívateľ od 0 do 15 rokov má obmedzené menu pre pasívne operácie a dotácie v EUR (aktuálny stav zriadených účtov, ich zostatkov a limitov, pričom systém neumožní realizovať zmeny)

Operácie dostupné pre klientov do 15 rokov

Produkty

 • pohyby na účte (história účtovných transakcií na účte)
 • spoločný prehľad všetkých vkladových účtov
 • prehľad .PDF výpisov
 • prehľad bežných účtov
 • prehľad termínovaných vkladov

Platobný styk

 • prehľad prevodných príkazov
 • dotácie (v mene €)

Platobné karty

 • prehľad transakcií realizovaných platobnými kartami
 • prehľad platobných kariet
 • zablokovanie platobnej karty

Nastavenia

 • definovanie preferovaného účtu
 • definovanie okruhu účtov pre IB
 • definovanie služieb EB
 • zmena názvov účtov
 • zmena hesla
 • zmena PIDu

Notifikácie pre mobilný telefón a e-mail

 • nastavenia notifikácií
 • Automatické zasielanie notifikácie z banky po:
  • transakcii na účte
  • zvýšení zostatku účtu nad stanovený limit
  • znížení zostatku účtu pod stanovený limit
  • transakcii platobnou kartou nad stanovenú hodnotu
 • Automatické pravidelné zasielanie notifikácie z banky:
  • zasielanie zostatku na zvolenom účte v stanovenej periodicite
  • nastavenie časového intervalu pre zasielanie notifikácií
SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.